Standard.

ponedjeljak jun 24

Svečano otvoren četvrti Ljetnji vojni kamp za mlade

Četvrti Ljetnji vojni kamp za mlade, otvoren je danas u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu i trajaće do 8. jula. 

62 hits

ponedjeljak jun 24

Glavni pregovarač u Stokholmu: Pristupanje EU pokretač razvoja Zapadnog Balkana

Pristupanje Evropskoj uniji jedan je od najjačih pokretača ekonomskog razvoja, zbog čega sve države Zapadnog Balkana imaju interes da istraju na tom putu, uz veću prisutnost EU i odgovoran odnos…

29 hits

ponedjeljak jun 24

Crna Gora jača nacionalne kapacitete i aktivno doprinosi globalnoj borbi protiv ilegalnih migracija i terorizma

Dobro poznavanje i dosljedno sprovođenje domaćih i međunarodnih pravnih normi od strane sudija i tužilaca ključna je linija odbrane od opasnosti ilegalnih migracija i terorizma, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran…

30 hits

ponedjeljak jun 24

Dobri uslovi za vožnju, evo gdje su obustave

Na putevima u Crnoj Gori jutros su povoljni uslovi za vožnju, saopštili su iz Auto-moto saveza i upozorili da je zbog izmijenjenog režima saobraćaja na pojedinim dionicama neophodno poštovanje saobraćajne…

45 hits

 
 
 
 
petak, 24 maj 2019 12:46

Odbrana Duška Kneževića podnijela ustavnu žalbu

Zbog povreda osnovnih ljudskih prava, među kojima su pravo na pravično suđenje propisano članom 32 Ustava Crne Gore, pravo na odbranu, pravo na djelotvorni pravni lijek i pravo na jednakost oružja, odbrana predsjednika Atlas Grupe dr Duška Kneževića je Ustavnom sudu Crne Gore podnijela ustavnu žalbu. Očekujemo da Ustavni sud žalbu usvoji i da pruži adekvatnu zaštitu Dušku Kneževiću, saopštio je jedan od punomoćnika predsjednika Atlas Grupe Nemanja Jolović.

On je rekao da je potvrđivanjem optužnice protiv Kneževića Viši sud u Podgorici nastavio sa grubim kršenjem ustavnih i prava zagarantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Zbog uticaja izvršne vlasti na rad pravosudnih organa i miješanja politike u rad tih organa frapantno su kršena prava Duška Kneževića. Prvo, od strane Specijalnog državnog tužioca, a potom i od Višeg suda u Podgorici, a sve u želji da se u što kraćem roku izdejstvuje presuda protiv Kneževića. Istraga koja je prethodila podizanju optužnice nije sprovedena po zakonu. U tom postupku je povrijeđeno načelo zakonitosti. Okrivljenom nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese činjenice i dokaze koji mu idu u korist. Knežević nije saslušan ni prije, a ni poslije donošenja naredbe o sprovođenju istrage, niti mu je ta naredba dostavljena. Njeno dostavljanje nije ni pokušano na adrese sa kojim je tužilaštvo raspolagalo", kazao je Jolović.

On je dodao da je sa nezakonitom praksom nastavio Viši sud u Podgorici, jer ni optužnicu ni poziv za ročište za ispitivanje optužnice, nije ni pokušao da ostavi na adresu koju je odbrana naznačila.

"Ukoliko je SDT smatrao da je Duško Knežević nedostupan državnim organima (mada tu činjenicu nije na pouzdan način utvrdio), bio je dužan da istragu prekine, umjesto podizanja optužnice. Istragu je mogao da nastavi tek kada prestanu smetnje koje su prouzrokovale prekid. Tužilac to nije uradio. Postupio je suprotno. Svjedoci za saslušanje u toku istrage pozivani su na način suprotan zakonu. Umjesto pisanim pozivom, pozivani su telefonom danas za sutra, što je predstavljalo poseban pritisak na svjedoke", ukazuje Jolović.

Braniocima u fazi istrage nije omogućeno da se upoznaju sa nalazom i mišljenjem vještaka, na kome je zasnovana navedena nezakonita optužnica. Odbrani je uskraćeno pravo da na taj nalaz i mišljenje stavi svoje primjedbe i da vještaku postavlja pitanja. Odbrani nije omogućeno da dostavi svoje dokazne predloge, čime je povrijeđeno pravo na pravično suđenje koje garantuje procesnu ravnopravnost, kao što je jednakost oružja i pravo na direktno ispitivanje u dokaznom postupku.

"Na opisani način pogažene su osnovne vrijednosti ustavnog poretka Crne Gore. Suspendovana je vladavina prava i poštovanje prava čovjeka. Ustavna načela u odnosu na Duška Kneževića nisu poštovana. Zgažena su. Osnovna ljudska prava štiti i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koju je Crna Gora ratifikovala, čime je Konvencija postala dio unutrašnjeg prava. Navedena Konvencija proklamuje zaštitu ljudskih prava, ali je u konkretnom slučaju to ostala samo proklamacija. Organi koji su trebali da je primijene (SDT i Viši sud u Podgorici), to nisu učinili. Nisu ispoštovali čl. 6. Konvencije kojim je propisano da svako tokom odlučivanja o njegovim pravima i obavezama ima pravo na pravičnu raspravu pred sudom", smatra Jolović.

On ukazuje da je Viši sud u Podgorici postupio arbitrerno, nije sankcionisao povrede prava Duška Kneževića od strane Specijalnog državnog tužilaštva, čime je Viši sud povrijedio pravo Duška Kneževića na pravično suđenje i pravo na odbranu.

"Shodno čl. 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zadatak je suda da utvrdi jesu li dokazi za i protiv okrivljenog prikupljeni na način koji omogućava pošteno suđenje. Jedan od elementarnih postulata pravičnog postupka predstavlja mogućnost da odbrana stavi prigovore, postavi pitanja, ukaže na nedostatke, o čemu postoje brojne presude Evropskog suda za ljudska prava, što je sve u konkretnom slučaju onemogućeno", ističe advokat Jolović.

Preuzmite ili ažurirajte aplikaciju portala Standard za mobilne uređaje na Android ili IOS platformi.

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.