Standard.

subota januar 25

Ministar Radunović ne vjeruje da dolazi nova kriza

Objavljeno u: Ekonomija

by Vasilj

Ministar finansija Darko Radunović kaže da jedini kompetentan odgovor Crne Gore na usporavanje svjetske ekonomije mora biti povećana konkurentnost u privlačenju investicija i kvalitetu turističke ponude.

171 hits

subota januar 25

Građani prošle godine pozjamili 455 miliona eura

Objavljeno u: Ekonomija

by Vasilj

Ukupni krediti privrede i građana na kraju novembra iznosili su 3,09 milijardi eura. Od tog iznosa, krediti kompanija, odnosno privrede, iznose 1,736 milijardi, što je 56,2 odsto ukupnih kredita, dok…

178 hits

subota januar 25

Uloženo 1,2 miliona: Uređen teren i opremljen Fakultet likovnih umjetnosti

Uprava javnih radova privela je kraju uređenje terena univerzitetskog kompleksa i opremanje Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, za koje je Vlada iz Kapitalnog budžeta izdvojila 1,2 miliona eura.

118 hits

subota januar 25

Telekom Srbije će zaštiti svoje korisnike

Objavljeno u: Ekonomija

by Vasilj

Koordinator za internet i multimediju "Telekoma Srbije" Vladmir Lučić poručio je da je nekima zasmetalo to što je Telekom Srbije u ekspanziji i što hoće da obnovi domaće operatere, dodavši…

203 hits

 
 
 
 
utorak, 14 januar 2020 07:27

Turističke agencije dužne da osiguraju putnike

Prijedlogom izmjena Zakona o turizmu, koji je na javnoj raspravi do 15. februara, izvršiće se transponovanje EU direktive 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima iz jula 2018. godine, čime se povećavaju zaštitni mehanizmi za potrošače.

Generalna direktorica za razvoj konkurentnosti i investicije u Ministarstvu turizma Olivera Brajović objasnila je za Pobjedu da je ovaj zakon krovni dokument kojim se uređuju uslovi za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, kojim se stvaraju preduslovi za poboljšanje poslovanja u turizmu.

Razlozi

- Osnovni razlog za donošenje novog zakona je što internet postaje sve važniji medij posredstvom kojeg se nude ili prodaju usluge putovanja. Takođe, te se usluge sve manje prodaju kao unaprijed utvrđen paket-aramžman, a sve više kao različite kombinacije usluga u skladu sa željama i potrebama turista – kazala je Brajović i istakla da se veliki broj tih kombinacija nalazi u ,,sivoj“ zoni, prvenstveno zbog njihove neobuhvaćenosti ili nedovoljno jasne pokrivenosti odredbama EU Direktive 90/314/EEZ o putnim aranžmanima od juna 199, sa kojom je važeći zakon usklađen.

- U cilju prevazilaženja nedostataka donesena je Direktiva (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojom je stavljena van snage Direktive EU 90/314/EEZ, pa se pristupilo izmjenama našeg zakona kojim se omogućava transparentnije i efikasnije poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu, uz suzbijanje sive zone – kazala je Brajović.

Direktiva (EU) 2015/2302 reguliše odnose između turističke agencije i putnika/turiste, razrađujući detaljno njegova prava iz ugovora o putnom i povezanom putnom aranžmanu. Kako je objasnila naša sagovornica osnovne odredbe u Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu odnose se na: definiciju paket-aranžmana i povezanog putnog aranžmana, predugovorne informacije o paket-aranžmanu i njihov obavezujući karakter, ugovore o putovanju u paket-aranžmanu i povezanom putnom aranžmanu, prenos ugovora na drugog putnika, izmjena cijene i ostalih uslova ugovora, raskid ugovora i pravo na odustajanje prije početka paket-aranžmana, odgovornost za izvršenje paket-aranžmana, ispravljanje neusklađenosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih paket-aranžmanom, sniženje cijene i naknada štete zbog neusklađenosti izvršenja ugovora, stupanje u kontakt sa organizatorom putovanja preko posednika i obaveza pružanja pomoći, kao i zaštita u slučaju insolventnosti turističke agencije.

Komentar

Komenatrišući nacrt zakona prof. dr Ivo Županović, predavač na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, za Pobjedu je kazao da treba uvesti određene dopune.

- U vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj, pripremanje hrane, pića i napitaka neophodno je dodati pojam difuzni hotel, kako bi se u punom kapacitetu omogućilo ukrupnjavanje privatnog smještaja – tvrdi Županović, koji smatra da treba upotrijebiti drugačiju formulaciju za tajnog gosta.

- Tajnog gosta obično angažuje sam menadzment ugostiteljskog objekta u smislu unapređenja usluge i zaštite brenda. Takođe se podrazumijeva da MORT u slučaju sumnje u kvalitet određenog subjekta može da koristi institut tajnog gosta, te smo mišljenja da navedene formulacije treba tretirati integralno – smatra Županović i ističe da treba precizirati da i lokalne i klasterske turističke organizacije mogu koncipirati strategije razvoja turizma, u saglasju sa nacionalnom strategijom.

Dodaje da treba precizirati na koje se oblasti odnose predviđeni podsticaji za privredna društva, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju djelatnost povezanu sa turizmom i ugostiteljstvom. Naveo je da bi trebalo preuzeti odredbe iz hrvatskog zakona kojim se definiše da ustanove visokog obrazovanja mogu samostalno da sprovode stručni ispit za turističkog vodiča, na osnovu pravilnika koji definiše ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, koji propisuje ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča, broj nastavnih sati, sastav ispitne komisije, uslove koje mora ispunjavati nastavno osoblje te način polaganja ispita. Takođe bi trebalo omogućiti dodjelu instituta počasnog turističkog vodiča istaknutim stručnjacima na njihov zahtjev.

Obeštećenje

Nacrt predviđa da je organizator putovanja dužan da sa društvom za osiguranje ili bankom sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzrokuje putniku neispunjenjem, djelimičnim, ili neurednim ispunjenjem ugovora. Organizator je dužan da ponudi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, oštećenja i gubitka prtljaga, dobrovoljno zdravstveno, osiguranje za slučaj otkaza putovanja kao i za troškove pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

- Kada zbog vanrednih okolnosti koje se nijesu mogle izbjeći organizator je dužan da snosi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u ugovorenoj kategoriji. Ako su zakonodavstvom EU o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prevozna sredstva za povratak putnika predviđeni duži periodi, primjenjuju se ti periodi – piše u novom zakonu.

 

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.