Standard.

srijeda januar 29

Vlada ulaže blizu 400 hiljada eura za rekonstrukciju mosta na rijeci Vruji

Objavljeno u: Ekonomija

by Lejla

Vlada Crne Gore investiraće blizu 400 hiljada eura u rekonstrukciju mosta na rijeci Vruji, na dionici puta Plav – Vojno selo – Gusinje, predviđeno je ugovorom o izvođenju radova, koji…

24 hits

srijeda januar 29

CBCG: Crna Gora ima 66 milionera, najbogatiji ima 17,9 miliona

Objavljeno u: Ekonomija

by Vasilj

U Crnoj Gori, po posljednjim podacima Centralne banke, ima 66 millionera, koji na računima u ovdašnjim bankama imaju million i više eura, prenosi Pobjeda uz pojašnjenje da se radi o…

153 hits

utorak januar 28

Ministarstvo turizma za Standard: Sljedeće godine nećemo gledati u nebo, topovi za vještački snijeg će riješiti problem

Zimska turistička sezona je podbacila. Na skijalištima nema u dovoljno snijega, te su mnoge staze van funkcije. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma za Standard kažu da zimska sezona na…

414 hits

utorak januar 28

Rastoder posle Adrie želi i Montenegro erlajnz

Objavljeno u: Ekonomija

by Vasilj

Novi vlasnik slovenačkog nacionalnog avioprevoznika Adrija ervejza, Izet Rastoder, zainteresovan je i za sticanje udjela u crnogorskom avioprevozniku Montenegronerlajnzu, prenosi ljubljanski list Finance.

358 hits

 
 
 
 
utorak, 14 januar 2020 17:51

Purišić: Materijalna davanja veća u 2020.

Novi zakon o radu usklađen sa evropskim zakonodavstvom, potrebama socijalnih partnera i našem tržištu rada kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za Novu M. Tom zakonu posebno su se obradovale majke ili one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi jer su njihova prava obuhvaćena novim zakonom, što prethodno nije bio slučaj. Purišić ističe da je u prethodnoj godini za materijalna davanja izdvojeno oko 75 miliona eura, a u ovoj će se ta sredstva značajno povećati posebno u dijelu socijalne i dječije zaštite.

Krajem prošle godine poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su novi Zakon o radu. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za Novu M kaže da je zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom, potrebama socijalnih partnera i našem tržištu rada.

“Kada govorimo o konkretnim novinama počeću sa time da se radni odnos zansiva na neodređeno vrijeme, a izuzetak je zasnivanje radnog odnosa na određeno. Taj radni odnos na određeno vrijeme može trajati najviše 36 mjeseci bilo da se radnik zapošljacva direktno kod poslodavca, bilo da se zapošljava preko agencije za ustupanje zaposlnih.. Drugo, radni odnos počinje u trenutku kada se uruči ugovor o radu sa zaposlenim. To je važna novina kao i to da se prekovremeni rad ograničava na osam sati nedjeljno, godišnji odmor se ne može platiti, mora se iskoristiti, postrožena je procedura rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika, pred agencijom gdje se mirno rješavaju radni sporovi obavezan je i poslodavac da dođe, sporazumni prekid radnog odnosa može da ima snagu nakon što se potpiše pred nadležnim organom“, rekao je Purišić.

Novina je i da će zakon pospješiti fleksibilnost na tržištu rada.

“Tu prije svega mislim na rad na određeno koji se produžava sa 24 na 36 mjeseci, tu prije svega mislim na pojednostavljenu proceduru za zasnivanje radnog odnosa, sada poslodavci u realnom sektoru nemaju obavezu oglašavanja slobodnog radnog mjesta, tu obavezu i dalje imaju poslodavci iz javnog sektora. Dakle, poslodavac može brzo i u kratkom roku da zaposli, ali istovremeno smo propisali i 50ak situacija u kojima poslodavac može da bez vođenaj disciplinskog postupka u vrlo kratkom roku da raskine radni odnos“, rekao je ministar.

Ključna novina koje će obezbijediti bolje mehanizme suzbijanja neformalnog rada je da je obavezan akt o sistematizaciji i organizaciji posla za sve koji imaju više od deset zaposlnih.

“ Ugovor o radu se mora zaključiti prije stupanja na rad, a ako se nije zaključio prije stupanja na rad smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme i propisana je obaveza poslodavca kako da postupa u toj situaciji, ubuduće će se zarade isplaćivati preko žiro računa. Na taj način ćemo suzbiti isplatu na ruke, takođe so propisali jednu važnu novinu koja riješava situaciju onih koji su zarobljeni u stečaju odnosno zaposlenih čiji je posldavac u stečaju u trenutku kada se verifikuje njihova potraživanja od strane upravnika ili stečajnog vijeća, oni će moći da se obrate Fondu rada kao garantnoj instituciji da dobije od Fonda rada dužne zarade“, objašnjava Purišić.

Tom zakonu su se posebno obradovale majke ili one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi.

"Poslodavac ne može niti da pita niti da odbije zaključivanje ugovora o radu sa trudnicom ili porodiljom. Novina jer što trudnice imaju jedan dan u mjescu slobodan za prenatalni pregled, novina je da poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu koji je sklopljen na određeno vriejme od trenutka kada je konstatovana trudnoća do isteka prava na trudnično odnosno proodiljsko. Novina je i što oba roditelja imaju pravo da koriste roditeljasko odsustvo. Ojačane su norme koje štite trudnicu, proodilju što se tiče rada na rizičnom radnom mjestu, rada noću, tako da je jedna humana nota unijeta, ja vjerujem da smo u dobroj mjeri stvorili pravnu pretspostavku da abrem u tom segmentu radno zakonoidavstvo ne generiše probleme koje smo imali sa odlaganjem procesa sklapanja braka, rađanja", kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić

Iz Nove M su pitali, koliko Ministrstvo izdvaja za materijalna davanja i da li će se ona povećati u narednoj godini?

 "Za socijalna davanja smo izdvojili oko 75 milioan eura. Plan za narednu godinu je oko 82 miliona eura. Najprije ćemo izvršiti ta redovna usklađivanja, svih amterijaklnih davanja, a onda u skladu sa dosadašnjim iskustvom i očekivanmjima obezbijedili smo i nešto više novca za neka najkarakterističnija socijalna davanja kao što je matrijalno obezbeđenje porodice tu smo planirali oko milion više nego 2019 godine i nakandu za tuđu pomoć i njegu oko dva miliona više nego 2019 godine, važno je da kažem da oko 55 odsto izdavjanja za metrijalna davanja namijenjan socijalnoj i dječijoj zaštiit se ne vezuju za materijalni status porodice i njihove ekonomsko-scoijalne potrebe nego se vezuju za druga svojstva i izdvajamo značajna sredstva i za porodiljsko odsustvo, tuđu pomoć i njegi, ličnu invalidninu koja nijesu strogo vezana za loše materijalno stanje porodice”, rekao je Purišić

Kako navodi, predviđena su i značajna sredstva za izgradnju staračkih domova.

"U Podgorici se očekuje da ćemo završiti izgradnju starčkog doma vrijedan oko 12 miliona eura, očekuje se dalji rad izgradnje starčkog doma u NK, početak izgradnje stračkoh domova u Plavu i u Rožajama, razvićemo nove usluge u zajednici odnosno na lokalnom nivou, na sjeveru ćemo izraditi sklonište za žrtve nasilja takođe podržati još neke nove sisteme odnosno usluge socijalne zaštite, prije svega u pravcu zaštite djece, starih, nevne boravke kroz podršku socijalnim servisima", kaže ministar

Nova M. Na čelu ministarstva ste tri godine, čemu ste bili posvećeni i da li ste zadovoljni postignutim rezultatima?

"Redovno servisiranje obaveza koje imamo a tiču se socijalne i dječije zaštite redovnosti isplate penzije, jačanje socijalnog položaja penzionera i ostale nadležnosti koje ima ministarstvo.. Značajan dio ovbaveza proističe iz toga što sam presjedavao Socijalnim savjetom, Savjetom za prava djeteta, Savjeta osoba sa invaldiitetom.... dakle, jedan značajan set obaveza.. Ako sumiram aktivnosti u prethodne tri godine zadovoljan sam učinejnim, naravno u okolnostima finaskijskim i materijalnim kojima raspolaže država učinili smo mnogo da popravimo položaj naših građana", naveo je Purišić.

Brojni planovi su kojima će se ministarstvo posvetiti u ovoj godini.

"Radimo jednu analizu zajedno sa UNICEF-om koja će nam pokazati u kojem pravcu treba da se krećemo u reformi socijalne i dječije zaštite, planovi su da sve propise koje smo donijeli ili ćemo donijeti u toku ove godine primijenimo u praksi, dakle harmonizovani Zakon o radu i Zakon o zaštiti i zdravlja na radu primjenom u praksi je zatvarajuće mjerilo za poglavlje 19, takođe jedno od mjerila je da iskoristimo kvalietan sredstva iz pristupnih fondova, da unaprijedimo sistem socijalne i dječije zaštite i da se prirpemimo za efikasno korišćenje evropsko-socijanog fonda", zaključio je Kemal Purišić.

Ministarstvo je u prethodne tri godine bilo posvećeno i zapošljavanju domaće radne snage. Trenutno je aktuelan Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji je započeo sa realizacijom u 2018. godini i trajaće do 2023. godine. Njegova vrijednost je 18 miliona eura.

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.