Standard.

petak januar 17

Glavni grad: Nastavljamo borbu protiv neodgovornih pojedinaca i loših namjera

Objavljeno u: Gradovi

by Lejla

U toku protekla dva dana, nadležne službe i preduzeća Glavnog grada su u više navrata gasile požare izazvane paljenjem automobilskih guma na periferiji Podgorice. Osim toga, na više lokacija primijećene…

79 hits

petak januar 17

Micev za Standard: Od sjutra osjetno hladnije, kiša i snijeg; Za zagađenje vazduha kriva visoka temperatura u januaru

Meteorolog Branko Micev je, u razgovoru za portal Standard, najavio da će u Crnoj Gori od sjutra nastupiti naoblačenje i osjetno hladnije vrijeme. On smatra da je vazduh zagađen i…

612 hits

petak januar 17

Koncert Jelene Rozge u Kolašinu

Skijališta Crne Gore organizuju koncert Jelene Rozge 1. februara u Ski Centru Kolašin 1600.

136 hits

petak januar 17

Tivat: Požar u objektu brze hrane, pričinjena veća materijalna šteta

Služba zaštite i spašavanja u Tivtu sinoć u 23:35h dobila je poziv da je došlo do požara u objektu brze hrane "Buffalo" u ulici Ribarski put br. 6.

193 hits

 
 
 
 
subota, 23 novembar 2019 07:20

U planu izgradnja vrtića i parka na Zabjelu

U planu izgradnja vrtića i parka na Zabjelu FOTO: Glas Zabjela

Glavni grad je obnovio planski dokument i po skraćenom postupku završena je javna rasprava za odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9”, koji predviđa izgradnju brojnih sadržaja. Ova odluka naći će se na narednoj sjednici gradskog parlamenta.

Detaljnim urbanističkim planom “Zabjelo 9” iz 2004. godine, ovaj dio grada između Ljubovića, groblja Čepurci i ulica Ilije Plamenca i 27. marta planiran je kao rezidencijalni kvart visoke gustine naseljenosti.

Tokom protekle decenije izgrađen je veliki broj objekata, a u toku je izgradnja još nekoliko blokova stanovanja (spratnosti P+2+M do P+7+M) koji će dodatno opteretiti ovu zonu, infrastrukturno još uvijek nedovoljno opremljenu, koja zahtijeva osnovne urbane servise, među kojima je i javno zelenilo. U zaleđu ovog kvarta nalazi se parkšuma Ljubović.

Plan “Zabjelo 9” pokriće prostor od 12 hektara, čija je zapadna granica Ulica Ilije Plamenca, a jugozapadna Ulica 27. marta. Na sjeveru se granica zahvata planskog dokumenta poklapa sa granicom DUP-a Čepurci, dok se na sjeveroistoku poklapa sa granicom Detaljnog urbanističkog plana Zabjelo-Ljubović. Na istoku, granica plana se poklapa sa granicom plana iz 2016. godine DUP Stambena zajednica VI Stara varoš (Zabjelo 6).

Za taj prostor su planirane površine za stanovanje veće gustine, površine za školstvo i socijalnu zaštitu, površine javne namjene i saobraćajna infrastruktura.

Fokus novih ambijentalnih vrijednosti je u zoni C, gdje je na parceli površine 1,2 ha planiran park. Izgradnja takve zelene površine će, kako se navodi, podići kvalitet stanovanja i pružiti stanarima mogućnost aktivnog korišćenja prostora, poboljšaće se mikroklima lokacije i njene estetske, kao i sanitarno-ekološke karakteristike.

“Posebna pažnja u nacrtu dokumenta posvećena je pejzažnom uređenju, pa je planirani koncept zelenila formiran na osnovu principa valorizacije zelenila. Naglašava se da je tzv. nivo ozelenjenosti sada 18 procenata, odnosno da je stepen ozelenjenosti 7,8 kvadratnih metara po stanovniku”, navodi se u odluci.

U neposrednoj blizini u okviru površina za školstvo i socijalnu zaštitu planirana je izgradnja dječjeg vrtića.

Od ostalih namjena u planu su zastupljene i druge površine za javno pejzažno uređenje, kao i površine za saobraćajnu i elektroenergetsku infrastrukturu.

Planom je predviđeno da se za sve planirane objekte stanovanja potrebe za parkiranjem, rješavaju u okviru pripadajućih parcela, ali su u svrhu realizacije plana i unapređenja uslova boravka u naselju zadržane postojeće i predviđene nove javne parkirne površine u sklopu saobraćajnica.

Za cijelu teritoriju plana i sve planirane sadržaje formirane su urbanističke parcele kao osnovne planske jedinice sa pripadajućim parametrima za koje se vezuje realizacija plana. Urbanistička parcelacija poštuje postojeće katastarsko stanje u najvećoj mjeri, kao i urbanističku parcelaciju prethodnog DUP-a izvedenu na osnovu tada iskazanih potreba korisnika prostora.

Preparcelacija je izvršena u zoni postojećih individualnih objekata u cilju postizanja pravilne urbanističke regulacije i formiranja parcela koje zadovoljavaju uslove za izgradnju objekta stanovanja veće gustine.

Planom predviđeni poslovni objekti uglavnom nisu izgrađeni. Realizacija pristupnih saobraćajnica, parkinga i infrastrukture pratila je izgradnju objekata i u potpunosti je definisala oblik i dimenzije blokova. Prema planu iz 2004. godine na 90 odsto površine je izvršena preparcelacija.

Prostor DUP-a je pretežno stambena zona. Od ukupnog bilansa postojećeg stanja višeporodično stanovanje je zastupljeno sa 84 odsto, a ostatak od sedam odsto je individualno stanovanje.

“Procentualna zastupljenost djelatnosti (privreda, trgovina, poslovanje) je devet odsto. “Okruženje se u kontinuitetu transformiše u višeporodično stanovanje veće gustine, dok je za postizanje dodatnog kvaliteta naselja potrebna izgradnja pratećih sadržaja socijalnog standarda, rekreacije i uređenje slobodnih površina”, navodi se u odluci.

U zoni DUP-a registrovano je ukupno 18 objekata individualnog stanovanja. Višeporodičnih stambenih objekata je ukupno 21. Djelatnosti se, osim u prizemnim etažama višespratnica, odvijaju u svega dva nestambena objekta.

Ovaj planski dokument, koji obrađuje prostor od 12 hektara, donosi se za period do 2025. godine.

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.