Standard.

ponedjeljak decembar 09

DF već priprema strategiju za odbranu crkve: "Konsultovaćemo se sa vladikama, spremni smo da položimo živote"

Demokratski front već je krenuo u pripremu konkretnih akcija kako bi zaštitili crkve, manstire i hramove Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, rečeno je Standardu iz…

679 hits

ponedjeljak decembar 09

Članovi tri partije pristupili Srpskoj alternativi

Članovi Saveza za pomirenje, kojeg predvodi Svetislav Perišić, inicijativnog odbora Prave Crne Gore Marka Milačića, Radničke partije i Stranke penzionera iz Bijelog Polja, zvanično su pristupili novoj političkoj partiji Srpska…

156 hits

ponedjeljak decembar 09

Fokus DPS-a nakon Kongresa: Jačanje identiteta, partijske moći i autokefalna CPC

Milo Đukanović i Duško Marković dobili su nepodijeljenu podršku delegata, jednoglasno su usvojeni inovirani Program i statut Demokratske partije socijalista, izabran Glavni odbor. Najjača partija u Crnoj Gori je osmim…

145 hits

ponedjeljak decembar 09

Politički eksponirana lica pod pooštrenom kontrolom

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je bio u skupštinskoj proceduri, biće pooštreno kontrolisanje politički eksponiranih osoba.

153 hits

 
 
 
 
četvrtak, 26 oktobar 2017 16:17

Vlada utvrdila sporazume sa NATO članicama

Sa sjednice Vlade Sa sjednice Vlade FOTO: VladaCG

U sklopu usvajanja pravne tekovine NATO-a, kao obaveze koja proizilazi iz članstva u ovoj organizaciji, Vlada Crne Gore, na danas održanoj 46. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila je devet predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora.

Utvrđen je predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjednosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka.

Takođe, utvrđeni su i predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o bezbjednosti podataka i Protokola kojim se mijenja i dopunjava Bezbjednosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka.

Kako je saopšteno u Vladi, ustvojeni su i predlog zakona o potvrđivanju NATO Sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe, predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata, zatim predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, te predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja.

"Utvrđeni su i predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora i  pedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora. Crna Gora će potvrđivanjem ovih sporazuma ispuniti unutrašnje uslove za njihovu primjenu, čime će se stvoriti pravni okvir za saradnju koju naša država ostvaruje s NATO-om i njegovim državama članicama", saopšteno je u Vladi.

Zakon o tržištu kapitala

Na jučerašnjoj sjednici je utvrđen i Predlog zakona o tržištu kapitala.

"Pored usklađivanja sa regulativom Evropske unije, osnovni ciljevi donošenja ovog zakona su i veća zaštita investitora, obezbjeđenje pravednog, efikasnog i transparentnog tržišta kapitala, kao i smanjenje sistemskog rizika na tom tržištu. U raspravi je naglašeno da će se novim Zakonom na sveobuhvatan i konzistentan način urediti, prije svega, trgovanje hartijama od vrijednosti, osnivanje i poslovanje svih ovlašćenih učesnika na tržištu, i omogućiti adekvatniji i efikasniji nadzor nadležnih organa u postupku primjene zakona", ističu u Vladi.

Usvojena je Informacija o Dodatku finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2015. godinu, kojim se opredjeljuju sredstva za implementaciju Strategije integrisanog upravljanja granicom.

"Vlada je usvojila Informaciju o primjeni odluka Savjeta ministara Energetske zajednice u odnosu na primjenu Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, čime su se stekli potrebni uslovi da Agencija za zaštitu životne sredine izda integrisanu dozvolu za rad EPCG - TE Pljevlja I. Savjet ministara energetske zajednice, u skladu sa Direktivom 2001/80/EC, odobrio je u oktobru prošle godine za TE Pljevlja zahtjev za OPT – OUT režim rada, koji podrazumijeva rad Termoelektrane sa postojećim emisijama u vazduh pod uslovom da postrojenje od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine radi sa ograničenjem broja radnih sati, odnosno da utroši 20.000 sati u tom periodu. Pravila Energetske zajednice omogućavaju da postojeća postrojenja velikih ložišta koja su počela sa radom prije 1. jula 1992. godine mogu biti izuzeta od ograničenja vrijednosti emisija, ukoliko operater postrojenja dostavi Sekretarijatu Energetske zajednice Deklaraciju o režimu rada", objasnili su u Vladi.

Pregovori sa EBRD

Vlada je usvojila Informaciju o polaznim osnovama za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju tri projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori.

"Ovim aranžmanom u ukupnom iznosu od 40 miliona eura planirana je rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km između Rožaja i Špiljana, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 16 km, između Tivta i plaže Jaz, kao i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 15.5 km, između Podgorice i Danilovgrada", ističu u Vladi.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je razriješila dužnosti Aleksandra Erakovića, glavnog političkog savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore, zbog prelaska na novu dužnost.

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.