test

Krgović: Zaposlenima u Glavnom gradu žele da smanje dodatak zagarantovan Granskim ugovorom

Standard

13/06/2024

17:49

'Taman kad nas je ohrabrila vijest da Crna Gora užurbano hrli ka Evropskoj uniji, željno isčekujući pozitivan IBAR u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava, poglavlje 23 i 24, iz Granskog Sindikata uprave i pravosuđa stigao je pravni nonsense, nečuveni antisindikalni i protivpravni zahtjev kakav praksa ne pamti - da se smanje zarade određenoj kategoriji zaposlenih, te da se, na njihov prijedlog, državne vlasti obračunaju sa svim neistomišljenicima svojstveno autokratskim društvima kakvo crnogorsko odbija, barem deklarativno, da bude', piše u saopštenju Željka Krgovića, predsjednika Sindikalne organizacije organa lokalne uprave Glavnog grada.

Kako Krgović navodi, insprisan nedavnim istupanjem Sindikalne organizacije organa lokalne uprave Glavnog grada iz Sindikata uprave i pravosuđa, predsjednik Nenad Rakočević zahtijeva od Glavnog grada da se zaposlenima u Glavnom gradu smanji dodatak zagarantovan Granskim ugovorom, suprotno članu 99 Zakona o radu, koji definiše jednakost zarada, bez obzira na sindikalnu i svaku drugu pripadnost”, piše Krgović.

Napominje da je Sindikat uprave i pravosuđa zloupotrebio i svoja ovlašćenja u kolektivnom pregovaranju, pokušavajući nedozvoljenim radnjama i pritiscima da utiče na dobrovoljnost udruživanja, te da derogira odredbe ratifikovanih međunarodnih sporazuma, Ustava i Zakona o radu Crne Gore.

“Ovdje je upitno i kako je došlo do toga da Vlade Crne Gore potpiše takav Granski kolektivni ugovor u suprotnosti sa članom 53 Ustava Crne Gore, članova 99, 182, 188 i 189 Zakona o radu Crne Gore, kao i velikog broja međunarodnih konvencija kojih je država Crna Gora članica (MOR Konvencija br. 87 i 98, Evropske socijalne povelje i Evropske konvencije o ljudskim pravima itd.)”, navodi u saopštenju.

Ističe da su sujeta i lični interes predsjednika granskog sindikata degradirali zakonitost i temeljne vrijednosti sindikalizma, dalje navodi, da je sindikat slobodan i nezavisan i da težnja očuvanja integriteta sindikalnog djelovanja govori tome u prilog.

“Nastojanje da sabotira rad podgoričkog sindikata otvorenom i nečuvenom prijetnjom da će „razmrznuti“ rad drugih sindikata koje, po svemu sudeći, drži u „šteku“ za aktivaciju po potrebi i podobnosti.

Da apsurd bude veći, Sindikat koji u nazivu predstavlja upravu i pravosuđe, nemalo bi mogao biti predmetom pravosudnih organa, jer su odsustvo pravnog postupanja, integriteta i odgovornosti Sindikata uprave i pravosuđa bili i jedan od ključnih razloga zašto je naša Sindikalna organizacija odlučila da istupi iz istog”, piše u saopštenju.

Kako navodi u cilju zaštite slobodnog sindikalnog udruživanja i zaštite prava radnika, Pravni savjet podgoričkog sindikata uputio je apel i upozorenje premijeru Milojku Spajiću, ministru finansija Novici Vukovići, Ombudsmanu i gradonačelnici Oliveri Injac sa odlučnošću da nastavimo da koristimo sve mehanizme koje zakonski imamo na raspolaganju.

“Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada najoštrije osuđuje protivpravno i antisindikalno djelovanje Sindikata uprave i pravosuđa i apeluje na nadležne institucije da zaštite osnovna prava radnika. Očekujemo brzu reakciju prije svega Vlade Crne Gore i Glavnog grada, te da preduzmu sve radnje u svojoj nadležnosti da spriječe diskriminaciju i dalje kršenje osnovnih prava i sloboda u Crnoj Gori ukoliko zaista imamo konsenzus oko evropske perspektive”, istakao je u saopštenju.

Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada nastaviće da se bori protiv svih oblika nezakonitih radnji i prakse da se sindikalne organizacije i njihovi lideri koriste za uspostavljanje sistema kojim se upravlja iz centara moći koji se bave političkim i ličnim koristima podrivajući time temeljne tekovine sindikalnog postojanja i udruživanja.

Ostavite komentar

Komentari (0)