Impressum

Osnivač:
Standard media d.o.o.
PIB 03140555
Vlasnička struktura: Standard Media DOO 100%

Adresa:
Ulica Slobode br. 5

Redakcija:
[email protected] | +382 68 016 825
Marketing:
marketing@standardmedia.me

Izvršni direktor i glavni i odgovorni urednik Jasmina Muminović
Zamjenik glavnog urednika Ivan Đoković

Povezana lica osnivača Standard Media DOO