test

MP za Standard: Podnijeli smo 25 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikat diplome, svako ko sumnja u vjerodostojnost obrazovne isprave dužan da podnese prijavu

I. Đoković

29/11/2023

08:13

Pažnju crnogorske javnosti već danima zaokuplja afera lažnih diploma, koje se postale predmet više istraga nadležnih tužilaštva jer osobe sa falsifikovanom diplomom već godinama rade, na između ostalih i rukovodećim mjestima u javnom sektoru. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za Standard kažu da je ENIC centar kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva, nadležan za postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava u svrhu zapošljavanja, te da su oni podnijeli 25 krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave nivoa srednjeg i visokog obrazovanja.

Iz Ministarstva prosvjete kažu da saglasno odredbama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, odnosno ENIC centar kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva, nadležno je za postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava u svrhu zapošljavanja.

“ENIC/NARIC centri postoje u svim zemljama EU i predstavljaju podršku procesu priznavanja u tim zemljama. Njihova uloga je prije svega informativna, tj. da prate razvoj sistema visokog obrazovanja u svojoj zemlji i inostranstvu, kako bi mogli da pruže relevantne informacije zainteresovanim stranama”, navode iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz ministarstva podjećaju da se poslodavci mogu i sami obratiti ustanovama visokog obrazovanja na kojima je stečena obrazovna isprava, bilo da je ustanova u Crnoj Gori ili van nje, za provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave zaposlenog, a provjeru moguvršiti i preko nadležne inspekcije, kao i preko ENIC centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

“U saradnji sa drugim institucijama i državnim organima, a na njihov upit o provjeri vjerodostojnosti obrazovnih isprava njihovih zaposlenih, Ministarstvo, odnosno ENIC centar, daje informacije da li određene obrazovne isprave stečene u inostranstvu podliježu postupku priznavanja, da li se ustanova na kojoj je stečena obrazovna isprava nalazi na listi akreditovanih ustanova u zemlji u kojoj je ista stečeka, kao i da li je u konkretnom slučaju Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju”, objašnjavaju iz resornog ministarstva.

Kako kažu, svako ko ima saznanje ili sumnju da je neko lice počinilo krivično djelo, pa makar to bila i sumnja u falsifikovanu diplomu, dužan je da isto prijavi nadležnom tužiocu radi sprovođenja mjera i radnji iz njihove nadležnosti, tako da svaki poslodavac može samoinicijativno da podnese prijavu ukoliko posumnja da je određena isprava “lažna”, odnosno falsifikovana, i nije u obavezi da o tome obavijesti Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Oni podsjećaju da u cilju objektivnog informisanja javnosti da je Ministarstvo nadležno za postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava u svrhu zapošljavanja, a da u skladu sa Zakonom obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika, kao i obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja.

“Dakle, ukoliko su obrazovne isprave iz regiona stečene poslije međunarodnog priznanja te države, odnosno poslije 25. januara 2008. godine, konkretno za diplome stečene u Srbiji, obavezno je da je za iste sproveden postupak priznavanja kod Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija kako bi stečena kvalifikacija bila upisana u radnu knjižicu, dok obrazovne isprave stečene prije ovih datuma ne podliježu postupku priznavanja već su automatski prepuštene tržištu rada”, objašnjavaju iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Oni navode da su u svim slučajevima kada u postupku priznavanja utvrde da obrazovna isprava nije vjerodostojna, odnosno da nije stečena ili izdata na određenoj ustanovi visokog obrazovanja, ministarstvo podnijelo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u falsifikat, a radi daljeg postupanja tužilaštva i preduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti u skladu sa Krivičnim zakonikom i Zakonom o krivičnom postupku.

“U proteklih godinu dana Ministarstvo je podnijelo 25 krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave nivoa srednjeg i visokog obrazovanja”, rekli su za portal Standard iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, te dodali da nemaju zvaničnu informaciju da li je u planu provjera diploma u javnom sektoru, ali ukoliko bude pokrenuta bila kakva inicijativa nadležnih institucija stoje na raspolaganju za pružanje informacija i podjelu podataka sa kojima raspolažu u okviru svojih nadležnosti.

Izvor (naslovna fotografija):

Ministarstvo prosvjete

Ostavite komentar

Komentari (0)