test

Za brucoše koji će se finansirati iz budžeta predviđeno 3.126 mjesta

Standard

13/06/2024

18:53

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/2025. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 3.126 studenata.

Na prvu godinu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ove godine će moći da upiše 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o utvrđivanju visine školarine na master studijskom programu na engleskom jeziku pod nazivom „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“.

Kako se navodi u Informaciji, utvrđen je broj studenata za upis i to najviše 20 na master akademskom interdisciplinarnom studijskom programu na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“ (Maritime environmental protection and menagement), obima 120 ECTS na kojem se stiče diploma o završenim master akademskim studijama i nivo obrazovanja master (Msc).

Program će se realizovati u saradnji sa dva albanska univerziteta („Aleksander Moisiu“ u Draču i Univerzitet „Ismail Ćemali“ u Valoni), u okviru realizacije Erasmus+ projekta „Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)“ i ima karakter samofinansirajućeg studijskog programa sa predloženom visinom naknade za studiranje u iznosu od 500 eura po semestru.

Ostavite komentar

Komentari (0)