test

DRI: Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i na pravilnost poslovanja Socijaldemokrata

Standard

11/07/2024

11:18

Nadležni Kolegijum DRI, koji je rukovodio revizijom, predsjedavajući Senatom DRI, Nikola N. Kovačević – i senator Milan Dabović - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj i na pravilnost poslovanja Socijaldemokrata Crne Gore za 2023. godinu.

“Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Socijaldemokrata Crne Gore za 2023. godinu je sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na finansijsku reviziju, nadležni Kolegijum preporučuje subjektu revizije da sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva”, navode iz DRI.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je, dodaju iz DRI, da su Socijaldemokrate Crne Gore uskladile finansijske i druge radnje u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima, koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

“Nadležni Kolegijum preporučuje subjektu revizije da vrši obračun i isplatu dnevnica u skladu sa odredbama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, kao i da interni akt uskladi sa navedenom Uredbom”, navode iz DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2023. godinu je dostavljen na upoznavanje Skupštini Crne Gore u skladu sa obavezama iz Protokola o saradnji, Odboru za antikorupciju shodno Zaključku sa 5. sjednice Odbora održane 17. aprila t.g, kao i Agenciji za sprječavanje korupcije prema obavezama iz Protokolu o saradnji.

Socijaldemokrate Crne Gore, kao subjekt revizije su dužni da do 09. avgusta 2024.godine dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka, a najkasnije do 09.januara 2025.godine Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2023.godinu sa rezimeom izještaja je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvor (naslovna fotografija):

SD

Ostavite komentar

Komentari (0)