test

ASK donijela mišljenje da je Savjet RTCG ugrozio javni interes: Raonić bi tek 2028. mogao da konkuriše

Standard

06/03/2024

09:18

Savjet Radio-televizije Crne Gore je u postupku naimenovanja Borisa Raonića za generalnog direktora 17. juna 2021. godine, ali i prilikom njegovog reizbora 1. juna 2023. ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije.To je mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

ASK je zaključila da postupak naimenovanja Raonića za generalnog direktora predstavlja ugrožavanje javnog interesa i može uticati na narušavanje integriteta RTCG.

MIŠLJENJE I PREPORUKE

U dokumentu, u koji je Pobjeda imala uvid, ističe se da je Savjet naimenovao Raonića iako nije imao 10 godina radnog iskustva u VII1 stepenu kvalifikacije obrazovanja. ASK je u svojoj odluci uzeo u obzir presudu Višeg suda od maja prošle godine, prema kojoj je Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora, ali u ovom slučaju zbog toga što je u vrijeme naimenovanja obavljao drugu javnu funkciju – u Agenciji za elektronske medije.

Agencija je zbog toga izdala preporuku Savjetu RTCG da poštuje uslove propisane članom 50 Zakona o nacionalnom javnom emiteru i razmotri odluku o naimenovanju generalnog direktora, te da buduće odluke o naimenovanju za tu funkciju donosi na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije.

ASK je takođe obavezala Savjet RTCG da u roku 30 dana dostavi izvještaj o preduzetim radnjama, prema ovoj preporuci.

U obrazloženju ASK se pojašnjava da su 15. februara pokrenuli postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije od strane Savjeta RTCG prilikom naimenovanja Raonića.

SUDSKI POSTUPCI

Postupak je pokrenut na osnovu pet predmeta formiranih po prijavama i inicijativama koje je ASK dobila zbog postupanja menadžmenta RTCG.

Agencija je od Osnovnog suda u Podgorici tražila kopiju svih dokumenata koji su vezani za postupak naimenovanja.

ASK je tražila i od Pravnog fakulteta diplomu sa završenim akademskim studijama Raonića.

Osnovni sud je ASK obavijestio da se predmet po tužbi Srđana Čovića protiv RTCG nalazi na odlučivanju u Višem sudu. Druga tužba Čovića je pred Osnovnim sudom, u kojoj je on tužio RTCG zbog ponovnog izbora Raonića 1. juna prošle godine.

Pobjeda je ranije pisala da je Čović, kao jedan od kandidata za generalnog direktora, tužio RTCG zbog izbornog procesa za koji je tvrdio da je praćen nepravilnostima i da Raonić ne zaslužuje mjesto koje pokriva jer nije ispunio osnovne uslove iz konkursa, a to je 10 godina iskustva sa VII1 kvalifikacijom obrazovanja.

Prema bazi podataka Osnovnog suda, još jedan predmet je formiran povodom naimenovanja Raonića – i to po tužbi Nikole Markovića.

On je tužio RTCG zbog nezakonitog izbora Raonića, jer je u trenutku naimenovanja bio član Agencije za elektronske medije, što je suprotno Zakonu o RTCG. U ovom slučaju je Osnovni sud odlučio – što je kasnije potvrdio i Viši sud – da je Raonić nezakonito izabran po ovom osnovu.

U trenutku kada je Osnovni sud dostavio Agenciji odgovor, predmet se nalazio u reviziji Vrhovnog suda, prema zahtjevu RTCG. Međutim, Vrhovni sud je prekjuče odbio reviziju, čime je potvrđeno da se radilo o nezakonitom izboru. Na tu odluku Vrhovnog suda pravna služba RTCG je najavila žalbu Ustavnom sudu.

ISKUSTVO I KVALIFIKACIJA

Kada je riječ o kvalifikaciji nivoa obrazovanja, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Agenciji za sprečavanje korupcije kazali su da je Raonić diplomirao u aprilu 2018. godine.

Na osnovu ovoga je ASK zaključila da aktuelni generalni direktor RTCG nema radno iskustvo od 10 godina u traženom nivou obrazovanja.

Agencija u mišljenju konstatuje da je Savjet RTCG izabrao Raonića 2021. u avgustu, te da je poništio izbor dvije godine kasnije i na istoj sjednici ga ponovo izabrao. Poništenje i reizbor su se dogodili nakon presude Višeg suda.

Prema Zakonu za člana Savjeta ili generalnog direktora ne može biti postavljeno lice koje naimenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština ili Vlada.

Izbor se kosi i sa Zakonom o sprečavanju korupcije, kojim je propisano da je javni funkcioner dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije.

AEM je organ koji nadzire i RTCG.

Drugi postupak, koji je pokrenuo Čović, a tiče se ispunjenja nivoa kvalifikacija je i dalje na sudu.

Nikola Marković u svojoj tužbi nije tražio utvrđivanje ispunjenosti kvalifikacija obrazovanja, te sud o tome nije ni odlučivao. Tom prilikom je naimenovanje poništeno zbog konflikta interesa.

Zbog Markovićeve tužbe, u drugom postupku koji je pokrenuo Čović sud nije mogao da odluči jer je već donijeta pravosnažna presuda da je Boris Raonić nezakonito naimenovan zbog konflikta interesa.

ZAKONI JASNI

ASK je u potupku ispitivanja zakonitosti izbora utvrdila da prema Zakonu o RTCG za generalnog direktora može biti naimenovano lice koje ima najmanje VII1 stepen kvalifikacija i 10 godina radnog iskustva.

Kada je Raonić izabran za direktora, upravo je ova formulacija problematizovana, a pojedini pravni eksperti su tvrdili da mora biti 10 godina radnog iskustva sa tim kvalifikacijama. Raonić je imao 10 godina iskustva, ali ne pod traženim stepenom kvalifikacija koje je stekao 2018, što je značilo da u tom trenutku on ima tri godine iskustva sa traženim stepenom.

Jedan od kurioziteta koji su pratili naimenovanje Raonića je da inspekcija nije utvrđivala ispunjenost uslova kvalifikacija obrazovanja, već je poručila zainteresovanim stranama da pravdu potraže na sudu.

ASK u svom mišljenju citira Zakon o radu, koji propisuje da radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu u kvalifikaciji nivoa obrazovanja.

Navode i Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija kojim je propisano da se kvalifikacija nivoa obrazovanja stiče završetkom javno važećeg obrazovnog programa i dostizanjem potrebnog obima kvalifikacija, nakon propisane provjere i dobijanjem dokaza o stečenom nivou obrazovanja.

A da Savjet RTCG ima još vremena da ispravi „grešku“ koju je načinio prilikom reizbora od 1. juna prošle godine, omogućava Zakon o upravnom postupku, član 140. Njime je propisano da se u slučaju očigledne povrede materijalnog propisa, rješenje kojim je strana stekla neko pravo, može poništiti ili ukinuti, u zavisnosti od prirode upravne stvari i posljedica koje bi nastale poništenjem ili ukidanjem rješenja – u roku od jedne godine od dana izvršnosti rješenja. ASK je utvrdio da Boris Raonić u momentu raspisivanja konkursa, zatim donošenja odluke o naimenovanju za generalnog direktora, kao i u prilikom ponovne odluke o izboru za generalnog direktora nije imao radno iskustvo u trajanju od 10 godina u VII1 nivou kvalifikacija obrazovanja jer je Pravni fakultet završio u aprilu 2018, pa bi radno iskustvo u VII1 kvalifikacijama mogao steći najranije u aprilu 2028. godine.

Agencija zaključuje da su članovi Savjeta morali znati da Boris Raonić ne ispunjava uslove za naimenovanje za generalnog direktora RTCG imajući u vidu da se jednostavnom provjerom može utvrditi da je diplomirao 2018. i da u momentu donošenja odluke nije mogao imati 10 godina radnog iskustva.

ASK je zbog toga zaključila da postoji visoki korupcijski rizik u naimenovanjima Raonića.

I SDT ispituje naimenovanje

Reizbor Borisa Raonića je pred Specijalnim državnim tužilaštvom – pojedini članovi Savjeta RTCG zbog reizbora, a direktor RTCG i šef pravne službe te medijske kuće se sumnjiče da su počinili krivično djelo neizvršenje sudske presude putem podstrekavanja.

Nakon reizbora Raonića u junu prošle godine, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet, a prijava je stigla i od Media centra. Predmeti su objedinjeni i poslati Specijalnom državom tužilaštvu.

Od jula SDT izviđa slučaj. Media centar je podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika i članova Savjeta RTCG Veselina Drljevića (predsjednik), Filipa Lazovića, Naoda Zorića, Predraga Miranovića, Amine Murić, kao i protiv Borisa Raonića, rukovodioca pravne službe RTCG Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović.

SDT je čekalo odluku Vrhovnog suda i Osnovnog suda u Podgorici o izboru Raonića, kako bi odlučilo o krivičnim prijavama protiv njega, pojedinih članova Savjeta, advokatice medijske kuće i šefa pravne službe.

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić je prošle nedjelje Pobjedi kazao da su u izviđaju prikupljeni određeni pisani i elektronski dokazi, obavještenja i podaci od Savjeta RTCG, saslušani osumnjičeni i svjedoci, ali odluka još nije donijeta.

– Specijalno državno tužilaštvo prati odgovarajuće postupke koji su pred Vrhovnim sudom Crne Gore i Osnovnim sudom u Podgorici pokrenuti povodom posljednje odluke Savjeta o izboru generalnog direktora RTCG, jer odluke u tim postupcima su od značaja za odlučivanje i o krivičnim prijavama – rekao je Radonjić Pobjedi prošle sedmice.

A nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju odluke Višeg suda, Radonjić je juče Pobjedi kazao:

– Odluka Vrhovnog suda Crne Gore će biti cijenjena kao dokaz, zajedno sa drugim prikupljenim dokazima i onima koje tek treba prikupiti, prije odlučivanja o krivičnim prijavama.

Na ovaj način, slučaj koji je u SDT-u tamo će odstojati još neko vrijeme jer je nakon odluke Vrhovnog suda RTCG najavila ustavnu žalbu na odluku Vrhovnog suda da odbije zahtjev za reviziju ranije presude o izboru generalnog direktora Borisa Raonića.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Boris Raonić

Ostavite komentar

Komentari (0)