test

Kovačević: Medijski zakoni se površno bave savremenim problemima, hitno ih uskladiti sa EU standardima

Standard

21/06/2024

11:12

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore da što prije započne novi, inkluzivni proces usklađivanja medijskog i drugog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije (EU) kako bi se uspostavili mehanizmi koji odgovaraju savremenim izazovima digitalnih medija, online platformi i prekograničnih uticaja.

“Prema prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije (EK), potrebni su kontinuirani napori za postizanje najviših standarda medijskog integriteta i odgovornosti, suzbijanje dezinformacija i ograničavanje efekata online uznemiravanja i govora mržnje. Nedavno usvojeni medijski zakoni samo površno adresiraju ove probleme. Prepisane rečenice iz evropskih regulativa nemaju stvarni uticaj bez temeljite reforme cijelog sistema zakona. U oblasti suzbijanja dezinformacija, kojom se CDT dugo i posvećeno bavi, nema nikakve sumnje da nova rješenja neće donijeti mjerljive rezultate”, saopštila je programska direktorica CDT-a Milica Kovačević.

Evropska služba za spoljne poslove i američki State Department pokrenuli su krajem maja zajednički Koordinacioni mehanizam za Zapadni Balkan, fokusiran isključivo na manipulacije informacijama i miješanje iz inostranstva uključujući dezinformacije i propagandu. Apsurdno je da su ključni vanjski partneri Crne Gore više posvećeni rješavanju ovog problema nego crnogorske političke elite.

“Implementacija i tako skromnih mjera predviđenih Medijskom strategijom u oblasti borbe protiv dezinformacija već  kasni. Strategijom je bilo predviđeno da se do prvog kvartala ove godine utvrdi Predlog zakona o medijima, s akcentom na iniciranje hitnog sudskog postupka u slučajevima govora mržnje online uznemiravanja i dezinformacija. U novim zakonima procedure i rokovi jesu nešto unaprijeđeni, ali ne pokrivaju objavljivanje dezinformacija. Dodatno, priprema analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja dezinformacija bila je predviđena za drugi kvartal ove godine, i javnost nije upoznata sa sadržajem ove analize ukoliko je uopšte i pripremljena”, navodi Kovačević.

Efikasno suzbijanje strane manipulacije informacijama i uplitanja ostaje evropski zadatak za Crnu Goru i nakon dobijanja IBAR-a, ističe ona.

“Nažalost, u okviru prethodne reforme usklađivanje sa savremenim politikama EU,  Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), Zakonom o digitalnim tržištima (DMA), nije bilo ni na dnevnom redu. Umjesto toga, svjedočili smo borbi za političku kontrolu nad javnim servisom i dominaciju nad medijskim tržištem, što šteti medijskom pluralizmu, zdravoj konkurenciji i slobodi medija. Kvalitet naše usklađenosti sa evropskim standardima biće testiran prvim koracima usklađivanja sa novim Evropskim zakonom o slobodi medija (EMFA), što je nova obaveza u procesu integracije. Od Crne Gore se očekuje dosljedna i djelotvorna primjena pravnog okvira, promocija zaštite slobode mišljenja i medija, rješavanje problema nasilja nad novinarima, te garancija nezavisnosti nacionalnog emitera i regulatornog tijela za medije”, saopštila je Kovačević.

Pored toga, ističe, Crna Gora mora osigurati transparentnost vlasništva medija u skladu sa evropskim standardima, najboljim praksama i preporukama.

“To nije samo pitanje registracije, već efikasnog modela za utvrđivanje stvarnog vlasništva. Tu su i visoki standardi sadržani u EMFA koji se tiču zaštite i promocije medijskog pluralizma, regulacije tržišta, promocije uredničke nezavisnosti. Usklađivanje sa DSA nameće obaveze uvođenja sistemskih pravila za online platforme, preveniranja sistemskih rizika od štetnog sadržaja, definisanja prava korisnika i uvođenja novih javnih tijela. Pred nama je reforma koja zahtijeva vrijeme, resurse, stručna znanja i razumijevanje važnosti slobode izražavanja i uloge medija u demokratskom društvu. Ova pitanja ne mogu se riješiti partijskim trgovinama niti se rezultati mogu postići prostim prepisivanjem zakona”, navodi ona.

CDT je, dodaje se u saopštenju, u svojim stručnim analizama već naglasio potrebu holističkog pristupa borbi protiv dezinformacija kako bi politike bile usklađene. Potrebno je razmotriti donošenje posebnog strateškog dokumenta za borbu protiv dezinformacija, uz praćenje njegove realizacije. Strateški pristup uključuje ne samo ciljeve i mjere, već i uspostavljanje institucionalne infrastrukture za implementaciju rješenja.

-“Ovom važnom zadatku neophodno je pristupiti odmah, zbog čega pozivamo Vladu Crne Gore da bez odlaganja pokrene novi ciklus unapređenja zakonodavstva i njegovog usklađivanja sa politikama EU. Ležanje na lovorikama dobijenog IBAR-a i odsustvo kritičkog sagledavanja dostignutog nivoa napretka neće Crnu Goru približiti Evropskoj uniji, i što je još važnije, neće stvoriti ambijent za uživanje slobode izražavanja i informisanja za njene građane”, zaključuje Kovačević.

Izvor (naslovna fotografija):

Centar za demokratsku tranziciju

Ostavite komentar

Komentari (0)