test

Odbor direktora Luke Bar ponovo imenovao Pješčića za izvršnog direktora

Standard

28/11/2023

17:13

Odbor direktora Luke Bar je danas ponovo imenovao Luku Pješčića za izvršnog direktora ove državne kompanije, navodi se u njihovom saopštenju.Precizirali su da je sjednice Odbora direktora sazvana nakon što je dostavljena presuda Višeg suda, kojom se poništava odluka Odbora direktora od 4. oktobra 2021. kada je Pješčić izabran za izvršnog direktora Luke Bar. 

Podsjećamo, spor radi poništaja odluke o izboru Pješčića za direktora pokrenuo je jedan od kandidata na konkursu za izvršnog direktora Momčilo Jelić. Osnovni sud u Baru donio je krajem jula ove godine presudu kojom se poništava odluka o izboru Pješčića za izvršnog direktora državne kompanije i nalažio ponovni izbor izvršnog direktora između prijavljenih kandidata u roku od osam dana. Luka Bar je nakon toga uložila žalbu na presudu kod višestepenog suda.

Iz Luke Bar su danas naveli da obrazloženje iz presude Višeg suda ukazuje na to da se iz sadržine odluke o izboru Pješčića za izvršnog direktora “ne vide precizni razlozi kojima se vodio tadašnji Odbor direktora, prilikom izbora kandidata”.

” Bez obzira na diskreciono pravo koje Odbor direktora ima prilikom odabira kandidata, Viši sud je zaključio da odluka o izboru ne može biti donešena bez obrazloženja. Viši sud ukazuje na to da pravo na obražloženje imaju kandidati koji su konkurisali, kao i šira javnost. Zato Viši sud nalaže Odboru direktora ponovni izbor između prijavljenih kandidata na konkursu od 29. septembra 2021. godine”, naveli su iz Luke Bar.

Dodaju da shodno statutarnim i zakonskim ovlašćenjima, Odbor direktora je blagovremeno postupio po presudama Osnovnog suda u Baru i Višeg suda u Podgorici, pa je uslijedilo razrješenje Pješčića. 

”Procedura je dalje nalagala ponovno razmatranje dostavljene dokumentacije trojice kandidata koji su ispunili uslove, po konkursu iz 2021. godine, njihovih biografija i planova i programa rada za “Luka Bar” AD, kao i zapisnika sa usmenih intervjua koji su tada obavljeni sa kandidatima. Na osnovu navedene dokumentacije, a uz primjenu profesionalnih, stručnih i etičkih standarda u biranju najboljeg kandidata za mjesto izvršnog direktora “Luka Bar” AD, uprkos kratkom vremenskom roku koji je ostavljen zbog postupanja po presudi Višeg suda, Odbor direktora je jednoglasno donio odluku o imenovanju Ilije Pješčića na mjesto izvršnog direktora, te će tu funkciju obavljati do 4. oktobra 2025. godine”, navedeno je u saopštenju. 

Konstatovano je da je, kako su istakli, Pješčić dostavio najkonkretniji i najrealniji plan i program rada “Luka Bar” AD za mandatni period od četiri godine, što mu je dalo prednost u odnosu na ostale kandidate.

”Odbor direktora od svog imenovanja u ovom sastavu, u martu 2023. godine, razmatrao je i donosio niz veoma teških i specifičnih odluka, po mnogim otvorenim i naslijeđenim pitanjima. Sa zadovoljstvom i uvjerenošću možemo konstatovati da smo sve odluke donijeli savjesno, profesionalno i stručno, a u najboljem interesu kompanije i zapošljenih u njoj. Istaći ćemo ovom prilikom donošenje novog Akta o sistematizaciji radnih mjesta, uvođenje obaveznog ocjenjivanja i vrednovanja rada svih zapošljenih, pokretanje aktivnosti na valorizaciji lučke imovine, niz realizovanih društveno odgovornih akcija o kojima ćemo javnost uskoro informisati, a kao najznačajniju izdvajamo sadnju 300 sadnica borova u lučkom području ”, precizirano je u saopštenju.

Na sjednici Odbora direktora održanoj prošle sedmice, kako dodaju, donešena je odluka o provjeri diploma svih zapošljenih u “Luka Bar” AD.

” I današnjim postupanjem po presudi Višeg suda u Podgorici i imenovanjem izvršnog direktora u ponovljenom postupku, kako je i naloženo, štitimo interese i poziciju “Luka Bar” AD, što je uostalom i naš posao i glavni cilj i motiv u radu”, zaključili su iz ove državne kompanije.

Izvor (naslovna fotografija):

Luka Bar

Ostavite komentar

Komentari (0)