test

Bord Plantaža prije dvije godine nezakonito smijenio Vukovića

Standard

28/11/2023

13:13

Osnovni sud u Podgorici presudio je da je bivši izvršni direktor Plantaža Miroslav Vuković nezakonito smijenjen prije dvije godine. Sud je poništio odluku o razrješenju Vukovića, koju je Odbor direktora Plantaža donio 27. oktobra 2021. godine. Na čelu borda Plantaža, koji je smijenio Vukovića, je i sada aktuelni predsjednik Nebojša Vuksanović, koji je na tu poziciju došao kao kadar SNP, koju je napustio u julu ove godine.

“Imajući u vidu da postupak donošenja odluke o razrješenju tužioca (Vukovića) na sjednici Odbora direktora tuženog (kompanija Plantaže) održanoj 27. oktobra 2021. godine nije sproveden u skladu sa poslovnikom Plantaža, te da ne sadrži bilo kakve, a pogotovo ne valjane razloge kojima bi se obrazložilo i opravdalo razrješenje, to sporna odluka ne zadovoljava pravne standarde”, kaže se u obrazloženju presude sudije Vesne Banjević, u koju je Pobjeda imala uvid.

Sud je bio stava da je pobijana odluka nezakonita i da je treba poništiti, s obzirom da ne sadrži osnov za razrješenje, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku, u smislu odredbe čl. 143 Zakona o radu.

“Shodno toj odredbi, odluka o razrješenju zaposlenog sa posebnim ovlašćenjima mora biti obrazložena, odnosno sadržavati razloge konkretizovane određenim slučajem, jer zaposleni mora da zna zbog čega mu je uskraćeno određeno pravo iz radnog odnosa, pa kako pobijanoj odluci nedostaju razlozi koji bi opravdali njeno donošenje, to istu čini nezakonitom, zbog čega je i morala biti poništena”, navodi se u presudi. 

Osnovni sud je utvrdio i da je zaključenje aneksa ugovora o radu sa Vukovićem, kojim je raspoređen na radno mjesto referenta za kadrovske poslove, takođe nezakonito.

“Imajući u vidu da je odluka od 27. oktobra 2021, kojom je Vuković razriješen sa funkcije izvršnog direktora Plantaža, poništena kao nezakonita, te da je predstavljala osnov za zaključenje Aneksa Il Ugovora o radu na neodređeno vrijeme br. 2423 od 29. juna 2016. godine, zaveden pod br. 139/2 od 1. novembra 2021. godine, to sud nalazi i da je predmetni aneks kojim je Vuković raspoređen na radno mjesto referent za kadrovske poslove u službi za upravljanje informacijama, procesima i dokumentacijom — sektor pravnih i opštih poslova, takođe nezakonit i kao takvog ga treba poništiti”, kaže se u obrazloženju presude i pojašnjava da je upravo zbog činjenice da odluka o razrješenju Vukovića ne sadrži nikakvo obrazloženje, to se ni ne može utvrditi da li je kod Plantaža postojala potreba procesa i organizacije rada da se Vuković razriješi sa mjesta izvršnog direktora i rasporedi na mjesto referenta za kadrovske poslove.

Sud je konstatovao i da Vuković, kao tadašnji izvršni direktor, nije pozvan na sjednicu borda 27. oktobra na kojoj je odlučivano o njegovoj smjeni.

“A što je osim što je bilo neophodno shodno poslovniku, bilo i svrsishodno (u cilju smanjenja mogućnosti arbitrernog i proizvoljnog odlučivanja) da se prije donošenja konačne odluke od Vukovića pribavi izjašnjenje o razlozima za koje Plantaže smatraju da predstavljaju kršenje zakona i razlog za razrješenje sa funkcije, iako to samo za sebe, u nedostatku izričite zakonske norme u domaćem pravnom sistemu, ne bi predstavljao dovoljan razlog za poništaj rješenja o razrješenju, sud nalazi da postupanje Plantaža suprotno navedenim odredbama poslovnika u dovoljnoj mjeri ukazuje da je osporeno rješenje Plantaža o razrješenju Vukovića nezakonito i nepravilno”, kaže se u presudi.

Vuković je na čelu Plantaža bio godinu. Imenovao ga je 23. oktobra 2020. godine prethodni bord, kojim je predsjedavao Božo Mihailović. Vuković je na toj funkciji naslijedio Vericu Maraš, koja je na toj sjednici razriješena na ,,lični zahtjev iz objektivnih razloga, vođena interesima kompanije i novonastalim okolnostima“.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Osnovni sud u Podgorici

Ostavite komentar

Komentari (0)