test

MUJOVIĆ ZA STANDARD: Potreban nam je profesionalan kadar, svi energetski subjekti moraće da objasne na šta troše novac građana

I. Đoković

30/11/2023

09:12

Ministarstvo energetike i rudarstva namjerava da se intezivno posveti snaženju ovog sektora u svim segmentima, a naročito u pogledu upravljanja, strateškog planiranja i razvoja projekata u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu, rekao je u izjavi za portal Standard ministar Saša Mujović i dodao da će insistirati na profesionalizaciji rukovodnog kadra koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima koji nam predstoje.

Kako kaže, pitanje profesionalizacije rukovodnog kadra ne znači da su svi do sada bili neprofesionalni, naprotiv.

“Energetska preduzeća su rasadnik stručnog kadra i zaista smatram da to treba naglasiti. rekao je Mujović i dodao da to što je neko član ili simpatizer neke političke partije ne znači a priori da nije stručan i u tome ćemo se svi saglasiti.

Prema njegovim riječima, političko opredjeljenje je Ustavom zagarantovano, a mi smo svi politička bića.

“Dakle, važno je da shvatimo da apolitičnost nije kriterijum po kome se bilo gdje u svijetu određuje stepen profesionalizacije”, kaže Mujović i smatra da je najbolje za građane Crne Gore je da u najvažnijim, a i najprofitabilnijim crnogorskim državnim preduzećima moramo imati najbolje.

“Potreban nam je kadar, koji osim stručnosti ima i viziju razvoja ovog sektora. To je jedino što je u interesu svih građana Crne Gore. U fer i kokurentnom procesu da se takmiče stručni i sposobni, a mi da izabaremo one najbolje”, jasan je Mujović.

Mujović podjseća da su u profesionalizaciji rukovodećeg kadra već preduzeti prvi konkretni koraci.

Kako kaže, 22.novembra ove godine, ministarstvo energetike i rudarstva je objavilo javni poziv za sve zainteresovane kadrove, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima koji nam predstoje, da se prijave za poziciju člana Odbora direktora EPCG, te očekuje da osim radne biografije prijavljeni kandidati imaju predlog plana razvoja ovog važnog državnog resursa.

“Ministarstvo energetike i rudarstva namjerava da se intezivno posveti snaženju ovog sektora u svim segmentima, a naročito u pogledu upravljanja, strateškog planiranja i razvoja projekata u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu. Pred nama je ozbiljan posao i posebna pažnja resora energetike i rudarstva i Vlade Crne Gore biće usmjerena ka poslovanju svih preduzeća u sistemu”, kaže Mujović.

Na pitanje o Rudniku uglja i politizaciji izbora direktora u toj državnoj energetskoj kompaniji, Mujović odgovara da je ova kompanija važan resurs, sa značajnim potencijalima, ali i sa dosta izazova koji se moraju rješavati što prije.

Kako kaže ovdje nije riječ o političkom procesu, već o nastojanjima da preduzeća koja su u vlasništvu države, dakle građana Crne Gore vode nabolji.

“Smatram da je to interes svih nas. Njih plaćaju građani i zato moramo svi biti odgovorni pred našim poslodavcem – a to su naši građani”, jasan je ministar.

Mujović navodi da je u razgovoru sa novoizabranim direktorom istakao da su neophodne konkretne aktivnosti u pravcu rješavanja nekih pitanja koja su od krucijalnog značaja za nastavak poslovanja preduzeća.

“U tom smislu očekujem rezultate, očekujem konkretne predloge, očekujem punu posvećenost menadžmenta, a podrška ministarstva energetike i rudarstva neće izostati”, jasan je on.

Kako kaže, ono što smatra prioritetnim jeste dinamika realizacije projekta izmiještanja toka rijeke Ćehotine, konkretno pitanje planske dokumentacije, vezane za ovaj segment, koji se što prije mora pokrenuti i krenuti u realizaciju, te je osim ovoga sa predstavnicima menadžmenta razgovarao i na temu njihovih poslovnih planova za narednu godinu.

“Osim ovog projekta i poslovnih planova menadžmenta za narednu godinu, tema mog razgovora sa predstavnicima menadžmenta bila je i ekološka rekonsktrukcija termoelektrane Pljevlja, potencijali za izgradnju i nekih drugih privrednih subjekata, kao što su cementara i krečana”, rekao je za portal Standard Mujović.

Mujović je saglasan da se pitanja koja se tiču druge energetske kompanije u Crnoj Gori poput CEDIS-a moraju razjasniti.

Broj zaposlenih u toj kompaniji zaključno sa 31.oktobrom 2023. godine, iznosi 1556 (sa izvršnim direktorom i devet direkcija koje čine menadžment), dok kompanija posluje sa gubicima.

Mujović kaže da je jedini put da se stvari razjasne do kraja- CEDIS kao i ostala preduzeća u sektoru energetike treba precizno da objasne potrošaćima na šta se njihov novac troši.

“Više puta sam naglasio- energetski sistem je živ sistem koji se razvija i raste u skladu sa potrebama privrede i građana. Mi kao država smo u obavezi da obezbijedimo stabilno i sigurno napajanje električnom energijom naših građana, privrede, turizma… Da bi se to omogućilo, energetski subjekti, posebno prenosni i distributivni sistemi, moraju da ulažu u razvoj sopstvenih kapaciteta. Jer od toga zavisi i zadovoljstvo naših građana uslugom, ali i dalji razvoj privrede, posebno turizma”, kaže Mujović i dodaje da moraju biti spremni da odgovore na zahtjeve privrede, jer u finalnom tako omogućavaju građanima porast zaposlenosti i bolji standard.

On navodi da je jedan od njihovih strateških ciljeva u periodu pred nama svakako i jačanje prenosne i distributivne mreže, jer u prvom redu žele kvalitetnije veze sa zemljama regiona, žele stabilnost i kvalitet pružanja usluga našim građanima, te da su sve to razlozi zbog kojeg su potrebni najbolji kadrovi na menadžerkim pozicijama.

“Kao što sam već isticao, ovo ministarstvo, dok sam ja na njegovom čelu, će se zalagati da svi energetski subjekti, uključujući i CEDIS, moraju da obrazlože građanima na šta se troši njihov novac, da li je to u nove kapacitete ili su druge stvari u pitanju”, zaključio je ministar Mujović i dodao ne želi da ne želi da daje ocjene bez konkretnih činjenica, ali svakako će inicirati dobijanje odgovora na ovakva i slična pitanja.

Izvor (naslovna fotografija):

Saša Mujović

Ostavite komentar

Komentari (2)

Duki

30 Nov. at 10:34

Vi ste sve ovo lijepo izjavili i ja vam vjerujem jer ste strucni, ali ne vjerujem da ce kod politickih kadrova biti prsudna strucnost.

Marko

30 Nov. at 09:14

Da. Ajde da se pravimo da ne znamo na što troše …