test

Program ekonomskog državljanstva: Crnogorski pasoš dobile 664 osobe, odbijeno 228 zahtjeva

Standard

21/06/2024

07:43

Ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo je 664 crnogorska pasoša u okviru programa ekonosmkog državljanstva, 77 je u proceduri, a 228 zahtjeva je odbijeno, objavljeno je u Vladinoj Informaciji o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na 31. maj 2024. godine.

Prema podacima Agencije za investicije tokom trajanja Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (ekonomskog državljanstva) zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, predato je ukupno 1.113 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, odnosno aplikacija. Aplikacije su trenutno u različitoj fazi obrade, u zavisnosti od datuma podnošenja.

“Do dana 31. maja 2024. godine, za ukupno 77 zahtjeva Agencija je obavijestila premijera da su ispunjeni propisani kriterijumi, te se predmetni zahtjevi trenutno nalaze u proceduri odlučivanja u MUP-u. Za 664 zahtjeva MUP je donio rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo i pasoši su uručeni, dok se nad 95 zahtjeva trenutno sprovodi kontrola prenosa sredstava od nezavisnog revizora. Ukupan broj odbijenih zahtjeva zbog negativnog mišljenja agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, kao i neispunjenosti kriterijuma iznosi 228”, navodi se u Informaciji.

Vlada Crne Gore je 2018. godine, donijela Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora osoba koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na osnovu koje je tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u februaru 2019. godine raspisalo Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Ovaj program trajao je do 31. decembra 2022. godine.

Foto: Printscreen
Foto: Printscreen

Kako je tada definisano navedenom tokom trajanja posebnog programa moglo su se donijeti rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo za najviše 2.000 zahtjeva.

Iznos koji je uplaćen na poseban račun za ulaganja u manje razvijena područja i iznos koji se nalazi na ESCROW računima

Imajuću u vidu da je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, planirana realizacija sredstava koja se nalaze na računu Agencije za investicije Crne Gore (Račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave), a po zahtjevu Ministarstva finansija  ta sredstva su 13. januara 2023. godine, prenijeta na Centralni račun državnog trezora, u iznosu od 32.999.849,80 eura.

“U svrhu donacije za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, na račun Agencije za investicije Crne Gore u periodu od 1.01.2023 – 31.12.2023. godine, prema izvodu sa računa koji Agencija ima registrovan kod CKB banke, uplaćeno je ukupno 33.300.000 eura. Stanje na računu za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave koji Agencija ima registrovan kod CKB banke na dan 30. maj 2024. godine iznosi 12.299.995 eura”, piše u Vladinom dokumentu.

Za ulaganja u manje razvijena područja na posmatrani datum, prema evidenciji Agencije, na ESCROW računima aplikanata se nalazi iznos od 12.600.000 eura, što su sredstva koja su deponavali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih organa.

Iznos koji je uplaćen investitorima u svrhu ulaganja u projekte sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije i iznos koji se nalazi na ESCROW računima

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izboru lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore definisano  je sljedeće: „Aplikant može steći crnogorsko državljanstvo prijemom po osnovu posebnog programa ako je na ESCROW račun položio iznos od najmanje 450.000 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Glavnom gradu Podgorica ili primorskom regionu Crne Gore ili iznos od najmanje 250.000 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Glavnog grada Podgorice.“

“Shodno tome a prema evidenciji Agencije za investicije, a na osnovu izvještaja nezavisnog revizora sačinjenih u skladu sa procedurom propisanom ukupan iznos sredstava uplaćen investitorima u svrhu ulaganja u projekte sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma od početka realizacije Programa do 31. maja 2024. godine, iznosi 218.222.336,37 eura, dok se prema evidenciji Agencije za investicije na ESCROW računima aplikanata na navedeni datum, nalazi iznos od 38.990.419,72 eura, što su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih organa”, naglašeno je u Informaciji.

U svrhu ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju shodno dostavljenim revizorskim izvještajima, investitoru je od početka realizacije Programa do 31. maja 2024. godine, uplaćen iznos od 500.000 eura, što ujedno podrazumijeva cjelokupan iznos sredstava koji je bio deponovan na ESCROW računima aplikanata.

Iznos koji je uplaćen u svrhu administrativnih taksi

Prema podacima sa Centralnog računa državnog trezora, ukupan iznos uplaćenih sredstava u svrhu administrativnih taksi od početka realizacije Programa do 31. maja 2024. godine, iznosi 43.575.344,62 eura.

Iznos koji je uplaćen Fondu za inovacije Crne Gore i iznos koji se nalazi na ESCROW računima u svrhu razvoja inovacione politike Crne Gore

Prikazanom evidencijom Agencije za investicije, a na osnovu izvještaja nezavisnog revizora, ukupan iznos sredstava uplaćen Fondu za inovacije Crne Gore u svrhu razvoja inovacione politike, od početka realizacije Programa do 31. maja 2024. godine, iznosi 25.400.000 eura, dok je na ESCROW računima u tu svrhu, za navedeni period, evidentiran iznos položenih sredstava od 6.700.000 eura, što su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih organa.

Takođe, prema evidenciji Fonda za inovacije, ukupan iznos sredstava uplaćen Fondu od početka realizacije Programa do 31. majaove godine iznosi 26.300.000 eura.

Naglašeno je da softver nema modul za finansijsko knjigovodstvo, te se finansijsko stanje potvrđuje dostavljenim izvještajima o kontroli prenosa sredstava namijenih za donaciju i investiciju od nezavisnog revizora, te da zbog toga, postoji određeno vremensko odstupanje u prikazu finansijskog stanja koje dostavlja Ministarstvu ekonomskog razvoja dostavlja Agencija za investicije, jer se izvještaji revizora dostavljaju naknadno, nakon što su sredstva prenijeta na predviđene račune poslovnih banaka.

Izvor: CdM
Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)