test

Da li Šaranovic štiti Šukovića ili ne poznaje zakon: UNUTRAŠNJA KONTROLA NA POTEZU!

I. Đoković

25/01/2024

12:43

Ministar unutašnjih poslova Danilo Šaranović ekspresno se juče oglasio i stao u odbranu šefa SPO-a Predraga Šukovića, tvrdeći da on ne vidi ništa inkriminišuće u ''plavoj svesci''. Da li je ova brza reakcija motivisana odbranom Šukovića ili nepoznavanje Zakona o unutrašnjim poslovima za sada je nepoznanica, s obzirom da Zakon u unutrašnjim poslovima u ćlanu 106. jasno propisuje šta predstavlja tešku povredu službene dužnosti. Portal standard uputio je pitanja Unutrašnjoj kontroli da se izjasni, da li će provjeravati postupanje Šukovica u aferi ''plava sveska'', međutim odgovor još nijesmo dobili.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović juče je saopštio da on iz sadržaja ”plave sveske” nije prepoznao bilo što inkriminišuće osim razgovora Mila Božovića i Predraga Šukovića na opšte poznate teme u datom momentu.

On je odgovarajući na pitanje novinara ukazao da nema potvrdu autentičnosti sadržaja plave sveske, ali je primijetio da se odnosi na period kada Šuković nije bio šef Specijalnog policijskog odjeljenja već službenik granične policije i period kada Crna Gora nije imala uvid u prepiske iz Skaj komunikacija.

Upravo činjenica da iako Šuković nije bio šef Specijalnog policijskog odjeljenja, već službenik granične policije dovoljno govori da je trenutku kad je on ”savjetovao” Mila Božovića informišući ga “ko je kakav” u sistemu bezbjednosti, i šta koga da pita na sjednicima Odbora za bezbjednost, Šuković bio službenik policije i da je ovim činom prekršio Zakon o unutrašnjim poslovima, tj. izvršio tešku povredu službene dužnosti.

U Zakonu o unutrašnjim poslovima, u članu 106. tog Zakona jasno piše šta predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

U Alinejama Zakona u unutrašnjim poslovima stoji da teška povreda službene dužnosti predstavlja davanje podataka neovlašćenim licima, kako je to zapisano u Alineji 1. ovog Zakona.

U Alinejama 13. i 17. jasno stoji da tešku povredu službene dužnosti predstavlja ponašanje koje narušava odnose među službenicima, odnosno namještenecima, kao i bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću ili bez pisanog odobrenja ministra ili lica koje on ovlasti.

Za, ovakvu povredu službene dužnosti Zakon o unutrašnjim poslovima propisuje sljedeće disciplinske mjere:

1) novčana kazna u iznosu od 20% do 40% mjesečne zarade isplaćene za mjesec u kojem je učinjena povreda službene dužnosti, za period od jednog do šest mjeseci;

2) nemogućnost sticanja višeg zvanja u periodu od dvije do četiri godine;

3) raspoređivanje na drugo radno mjesto za koje je predviđeno neposredno niže zvanje, na vrijeme od jedne do dvije godine;

4) uslovni prestanak radnog odnosa;

5) prestanak radnog odnosa.

Policijskom službeniku se obavezno izriče mjera prestanak radnog odnosa iz stava 2. tačka 5. ovog člana ako bude proglašen odgovornim za težu povredu službene dužnosti sa elementima korupcije.

Disciplinska mjera uslovni prestanak radnog odnosa iz stava 2. tačka 4. ovog člana, izriče se na period od jedne do dvije godine, pri čemu se mjera neće izvršiti ako policijski službenik u tom roku ne učini novu povredu službene dužnosti.

Za povredu službene dužnosti policijskom službeniku se može izreći više disciplinskih mjera.

Da li su ”savjeti” tj. žigosanje i etiketiranje policijskih kolega, koje je Predrag Šuković zapisao Milu Božoviću u ”plavoj svesci”, dovoljno za pokretanje disciplinskog postupka pitali smo unutršanju kontrolu policije, ministra Danila Šaranovića, kao i šefa SPO Šukovića i na njihove odgovore još čekamo.

No, ako se po jutru dan poznaje za Šaranovića, makar prema onome što je juče saopštio novinarima, neke disciplinske mjere teško da se mogu očekivati.

Šaranović je juče naveo da objavljeni rukopisi ukazuju da su Božovića kao tadašnjeg poslanika interesovale teme koje su u tom trentuku bile opšte prisutne u parlamentu, na medijskoj sceni ili u skoro svakom crnogorskom ugostiteljskom objektu, dodajući da nije prepoznao bilo što inkriminišuće osim razgovora Mila Božovića i Predraga Šukovića na opšte poznate teme u datom momentu.

Izvor (naslovna fotografija):

Šaranović i Šuković

Ostavite komentar

Komentari (1)

Gile081

25 Jan. at 14:44

Kakva unutrasnja kad mu je sefica kabineta postavila svog muza tamo, ne o ekujete valjda da ce unutrasnja kontrola postupati nezavisno

POVEZANI ČLANCI