test

Katnić: Izvinjavam se građanima što sam u budžet vratio 60 miliona eura

Standard

17/09/2023

08:00

Izvinjavam se građanima što sam bio u zabludi i vjerovao da treba da javnost ima pravo da zna. Izvinjavam se, takođe, što sam izdejstvovao da se u postupcima od počinilaca krivičnih djela oduzme sva protivzakonito stečena imovinska korist i što sam u tom vjerovanju – i u konkretnom predmetu A2A – izdejstvovao sporazumno, mimo odluke suda, da italijanska kompanija državi Crnoj Gori, kao vlasniku većinskog paketa akcija EPCG, vrati više od sedam miliona eura, sarkastično je komentarisao za Pobjedu Milivoje Katnić, bivši glavni specijalni tužilac za organizovani kriminal.Država Crna Gora tužila je bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za 11.525,67 eura radi regresne naknade, na ime isplaćene nematerijalne štete usljed povrede prava na psihički integritet, prava na čast, ugled, na zaštitu privatnog života, prava na dostojanstvo, prepisku, lične zapise, kao prava ličnosti advokatima Goranu Rodiću, Siniši Gazivodi i Mariji Radulović.

To je juče saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici. Ocjena je Suda, u presudi od da je Katnić prekršio prava advokata koji su zastupali italijansku kompaniju ,,A2A“ koja je svojevremeno kupila većinski paket akcija Elektroprivrede Crne Gore.

Nakon tužbe advokata, Osnovni sud u Podgorici donio je aprila 2021. godine presudu da je Specijalno državno tužilaštvo, na čijem je čelu bio Katnić, povrijedilo prava advokata Rodića, Gazivode i Radulović objavljivanjem dokumenta ,,Specijalno državno tužilaštvo predstavlja oblike specijalnog rata“, u kojem su objavljeni i transkripti telefonskih razgovora, snimljenih mjerama tajnog nadzora, na osnovu kojih je SDT pkrenulo postupke tvrdeći da su advokati pokušali da nezakonito pribave ličnu korist, kao zastpunici italijanske kompanije.

-Poštujući i unutrašnje i međunarodno pravo, vjerovao sam da javnost treba da zna za ove pojave. Zato sam i objavio tekst koji razotkriva djelovanje i zbog kojeg se protiv mene sada vodi postupak. I to bez osnova – tvrdi Katnić za Pobjedu.

Ističe da je, dok je bio na čelu Specijalnog tužilaštva, u raznim postupcima preduzimao radnje isključivo u korist države.

Povezani članci

-Ne samo kao tužilac, već i u radu u državnim organima koji je trajao više od 36 godina, nijesam ni od koga primio poklon, čak ni u vrijednosti otvarača za konzerve. A zamislite da sam odabrao drugu opciju! Samo u ovom predmetu, što postoji u spisima predmeta a što su posvjedočila najmanje tri svjedoka iz Elektroprivrede, da sam pristao da uzmem 600 hiljada eura? Ili u budvanskim predmetima gdje mi je nuđeno 3,5 miliona, ili u predmetima Atlas banke milion eura! Za sve postoji dokumentacija, ali je sada očito treba da snosim posljedice što sam se ponašao shodno zakonu i, što je važnije, shodno etici i moralu – kaže Katnić za Pobjedu.

Dodaje da je ,,prosto zadivljen činjenicom da Javni servis i neki drugi mediji, u situaciji afere kopanja kanala, brojnih teških zloupotreba državnih resursa i pod teretom organizovanog kriminala – nemaju druge teme osim da prate jedan građanski posupak koji se vodi.

-I dobro je što pravobranilaštvo nema prečih obaveza – zaključuje Katnić.

Juče je u Podgorici održano pripremno ročište u građanskoj parnici na kojem je odlučeno da će se u dokaznom postupku izvesti pisani dokazi koji su dostavljeni i izvršiti uvid u spise predmeta koji su povezani sa navodima iz tužbe, dok će o predlozima da se tuženi Milivoje Katnić sasluša u svojstvu parnične stranke i da se izvrši ekonomsko-finansijsko vještačenje, naknadno odlučiti.

Tužilački savjet je 17. februara 2022. godine smijenio glavnog specijalnog tužioca na osnovu nezakonitog Rješenja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kojim se uvrđuje staž osiguranja u trajanju nešto dužem od 25 godina.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (0)