test

Koprivica podnio prijavu protiv vlasnika Bemaksa

Standard

17/06/2024

16:21

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaksa za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi u vezi sa krivičnim djelom utaja poreza i doprinosa.

Koprivica je naveo da su Veselin Kovačević, dotadašnji vlasnik kompanije Bemaks i Ivan Ubović, sin Ranka Ubovića, potpisali 1. jula 2022. godine ugovor o prenosu vlasništva po cijeni od 750.000 eura. U ugovoru je navedeno da je Kovačević osnovao kompaniju sa početnim ulogom od svega 12.000 eura u januaru 2007. godine, kao i da je naknadno uplatio dodatni ulog od 300.000 eura i na nju prenio nenovčana sredstva od 437.800 eura, što čini ukupni ulog 749.800 eura. To se, ističe on, po zakonu računa kao nabavna cijena-vrijednost osnivačkog uloga prilikom osnivanja uvećana za iznos povećanja kapitala.

“Ako je razlika između prodajne i nabavne cijene pozitivna to je kapitalni dobitak na koji se primjenjuje poreska stopa. U ovom slučaju kada se od prodajne cijene 750.000 oduzme tzv. nabavna cijena od 749.800 eura, proizilazi da je Kovačević prodajom kompanije Bemaks zaradio 200 eura što po zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica predstavlja njegov kapitalni dobitak koji je podvrgnut oporezivanju. Dakle, budžet Crne Gore je po osnovu ove transakcije prihodovao cijelih 30 eura jer je tada važeća poreska stopa bila 15 odsto”, naveo je Koprivica.

On se pita “zašto su se vlasnici Bemaksa upustili u ovu operaciju besprizornog lažiranja prodajne cijene, da bi platili manji porez državi”?

“Znali su za jednu slabost poreskog zakona, koja nije slučajna već smišljeno ostavljena. Naime, u slučaju prodaje nepokretnosti, motornih vozila i slično, poreski zakoni su pružali mogućnost da nadležni poreski organ izvrši procjenu njihove prodajne cijene i utvrdi stvarnu tržišnu vrijednost. Jedino u slučaju prodaje akcija i udjela u privrednom društvu, ovu mogućnost nijesu predviđali”, naveo je Koprivica.

Međutim, kako dodaje, rješenje za zaštitu budžeta i u ovom slučaju postoji.

“Zbog postojanja ove vrste zloupotreba koje predstavljaju pljačku državnog budžeta u decembru 2022 godine u Skupštini smo usvojili izmjene Zakona kojim je omogućeno da Poreska uprava izvrši provjeru obračuna poreza na kapitalnu dobit prilikom prenosa udjela u kompanijama unazad 5 godina. Preciznije predmetnim izmjenama nadležni poreski organ ima pravo utvrđivanja prave prodajne vrijednosti udjela u preduzeću kada je nominalna vrijednost niža od tržišne. U postupku donošenja ove norme utvrđen je javni interes i stoga može imati povratno dejstvo koje i Ustav dozvoljava. Norma ima povratno dejstvo i to je u cilju zaštite javnog interesa radi suzbijanja zloupotreba koje nastaju kada prodavac i kupac udjela u preduzeću dogovaraju kao prodajnu cijenu onu koja je niža od tržišne pa tako nanose štetu državnom budžetu. Navedena mjera daje mogućnost nadležnom poreskom organu da utvrdi stvarnu tržišnu vrijednost udjela otklanjanjem prevarnih dejstava lažiranih aranžmana. Na ovaj način se u javnom interesu otklanjaju štete koje predmetnim zloupotrebama trpi budžet Crne Gore. Mafija je razotkrivena, zato aktiviraju spavače da sruše 44. Vladu i vrate DPS. Naš odgovor mora biti jasan i odlučan. To je obaveza i prema 30. avgustu, da se izborimo protiv svih oblika nepravde”, saopštio je Koprivica.

Shodno tome, podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaksa za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl. 276 u vezi sa krivičnim djelom utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 Krivičnog zakonika Crne Gore i inicijativu Poreskoj upravi za pokretanje postupka poreske kontrole pomenutih lica i kompanije i primjene člana 37 e stav 3 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Borba protiv finansijskih mahinacija, izigravanja zakona, korupcije i kriminala naše su ključne obaveze i osnovni ciljevi, i na tom putu uložićemo maksimalne napore, u cilju sveukupne reforme sistema”, zaključuje Koprivica.

Izvor (naslovna fotografija):

Momo Koprivica, foto: Skupština CG

Ostavite komentar

Komentari (0)