test

SDT: Podignuta optužnica za krivična djela učinjena na štetu Opštine Tivat

Standard

21/06/2024

16:59

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, Višeg suda u Podgorici, predalo optužnicu protiv okrivljenih M.K. i R.M, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i S.Đ, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

“Iz dokaza prikupljenih u istrazi, koja je prethodila podizanju optužnice, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su okrivljene M.K. i R.M., u 2019. i 2020. godini, zloupotrebom svog službenog položaja nanijele štetu opštini Tivat, a određenom pravnom licu pribavile korist, jer su, bez pravnog osnova, prenijele sa opštine Tivat na to pravno lice pravo svojine na objektu i nijesu preduzele radnje u okviru svojih nadležnosti koje su bile dužne da preduzmu, što je za posljedicu imalo da odluka o prenosu prava svojine stupi na pravnu snagu, dok je okrivljeni S.Đ. sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist jer je, zloupotrebom svog položaja odgovornog lica u privrednom društvu, postao osnivač pravnog lica čija je svojina, bez pravnog osnova, objekat na kojem je opština Tivat prethodno imala pravo svojine”, saopštio je specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić.

Kako je dodao, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Crne Gore, po kojem će se od učinioca oduzeti imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, u optužnici je stavljen predlog da se od pravnog lica oduzme objekat koji je bio u svojini opština Tivat, kao predmet izvršenja krivičnog djela.

Izvor (naslovna fotografija):

SDT

Ostavite komentar

Komentari (0)