test

Smještaj stranaca na aerodromima mora biti bolji

Standard

25/04/2024

07:35

Granični prelazi na Aerodromima Podgorica i Tivat nemaju adekvatne materijalne uslove za zadržavanje osoba, što je posebno problematično u slučajevima kada se osobe kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, u matičnu zemlju vraćaju prevoznikom kojim su i došli, na šta nerijetko čekaju danima. Ovo se navodi u godišnjem izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2023. godinu, koji je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore dostavio parlamentu.“Imajući u vidu da je u 2023. godini do momenta obilaska NPM-a za 19 lica bio zabranjen ulazak, te da se osobe u matičnu zemlju vraćaju sa prevoznikom sa kojim su i došli, vrlo često se u praksi dešava da se prvi naredni let za povratak prema rasporedu realizuje tokom narednih dana. Aerodrom bi bez odlaganja u koordinaciji sa graničnom policijom trebao preduzeti mjere da se smještaj stranaca kojima je odbijen ulazak u zemlju odvija u adekvatnim materijalnim uslovima”, navodi se u izvještaju.

Ista situacija je i na tivatskom aerodromu, gdje je konstatovano da nije ispunjena preporuka da se prostorija u kojoj borave osobe koja se zadržavaju opremi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode.

“Prostorija koja je namijenjena za zadržavanje lica ne ispunjava niti jedan od standarda imajući u vidu da nije opremljena odgovarajućim mobiljarom, da u njoj nema prirodne svjetlosti, da nema dotoka tekuće vode. Tokom obilaska tima NPM-a, prostorija je služila za odlaganje službene opreme. Policijski službenici su informisali predstavnike NPM-a da vrlo često osobe smjeste u službenu prostoriju koju sami koriste, jer je uslovnije za boravak”, kaže se u Izvještaju.

Napominju da je operater u obavezi da obezbjedi prostorije za odvojeno zadržavanje muškaraca i žena.

“U navedenoj situaciji policijski službenici obavještavaju OB Tivat ukoliko postoji potreba za zadržavanjem, te lice biva odvedeno u prostorije za zadržavanje koje koristi OB Tivat”, navodi se u dokumentu.

Njima je data preporuka da se osobe koja se zadržavaju radi dalje provjere odmah pisanim putem upoznaju sa svojim pravima na jeziku koji razumiju (uručivanjem informativnog lista) sa potpisom zadržanog lica ili konstatacijom policijskog službenika/ce da je odbio da primi. Ista je djelimično ispunjena.

Higijena u prostorijama za zadržavanje OB BP loša

Bjelopoljsko odjeljenje bezbjednosti i dalje koristi nefunkcionalne prostorije za zadržavanje, uprkos ponovljenoj preporuci ombudsmana da iste stavi van funkcije dok se ne renoviraju i adaptiraju u skladu sa standardima.

“Takođe, predmet zabrinutosti i dalje generalno ostaje održavanje higijene u prostorijama za zadržavanje. Iako se primjećuju napori da se stanje popravi, i dalje izostaje sistemsko uređivanje ovoga pitanja na nivou UP”, ističe se u dokumentu.

Pohvalno je, kako kaže, usvajanje Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode i zadržanih lica koji je usvojen u martu 2024. godine, ali da očekuje i da se obezbijede potrebna sredstva za njegovu primjenu u praksi.

Izvor: RTCG
Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)