test

Crna Gora obilježava 18 godina od obnove nezavisnosti

Standard

21/05/2024

10:22

Crna Gora je prije 18 godina, nakon održanog referenduma, napustila državnu zajednicu sa Srbijom i obnovila samostalnost.

Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana, ili 86,5 odsto od ukupnog broja birača.

Birači su se opredjeljivali između opcija “da” i “ne”, pri čemu je slogan opcije za nezavisnost glasio “Za Crnu Goru koju volimo”, a za ostanak u državnoj zajednici sa Srbijom “Ima nas više nego dovoljno da kažemo ne – Crna Gora nije na prodaju”.

Nezavisnost države podržalo je 230.661, ili 55,5 odsto građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.002 ili 44,5 odsto.

Skupština Crne Gore prethodno je usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 odsto izašlih birača.

Referendumsko pitanje glasilo je – Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom.

Skupština Crne Gore je 2. marta, na prijedlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića, donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja.

Za predsjednika Republičke referendumske komisije (RRK) izabran je Slovak František Lipka.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima o izborima imali biračko pravo.

Prema podacima RRK, pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana.

Povodom Dana nezavisnosti neradni dani u Crnoj Gori su 21. i 22. maj.

Proslave će večeras biti organizovane u više gradova.

Ostavite komentar

Komentari (0)