test

Izmjenom seta zakona do bolje kontrole popisnih podataka

Standard

24/04/2024

07:03

Izmjene seta zakona koje je Demokratska partija socijalista predala u skupštinsku proceduru značajne su kao jedan vid kontrole prikupljenih popisnih podataka, ocijenila je izvršna direktorka nevladine organizacije ''Juventas'', magistarka statistike Ivana Vujović.Klub poslanika DPS-a je, 19. aprila, predložio izmjene osam zakona kojima bi se Upravi za statistiku (Monstat) omogućio pristup podacima iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova, a zarad provjere i upoređivanja podataka prikupljenih tokom popisa stanovništva.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Agencija za zaštitu podataka o ličnosti, kako tvrde iz DPS-a, dala negativno mišljenje na ,,povlačenje“ podataka iz MUP-a.

CILJ
Imajući u vidu da Uprava za statistiku ima pravo da koristi neophodne administrativne izvore podataka, Klub poslanika DPS-a je uputio parlamentu izmjene zakona o crnogorskom državljanstvu, centralnom registru stanovništva, matičnim registrima, zdravstvenoj zaštiti, zaštiti podataka o ličnosti, saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, o registrima prebivališta i boravišta i o strancima.

Cilj je da se podaci iz registara mogu koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene u skladu sa odredbama posebnog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

Kako je objašnjeno u prijedlozima DPS-a, lični podaci mogu se obrađivati i koristiti radi obrade u statističke ili naučnoistraživačke svrhe, ali u obliku koji ne otkriva identitet osobe, osim za organ uprave nadležan za poslove statistike.

  • Na ovaj način Monstat će moći da pristupi različitim bazama MUP-a i spriječi eventualne zloupotrebe tokom popisa. Ako je neko tokom popisnog procesa saopštio podatke koji ne odgovaraju činjeničnim stanjima, uparivanjem sa podacima iz MUP-a vidjeće se da ti podaci nijesu relevantni, neće se uopšte razmatrati, niti ući u popisni proces – objasnio je Eraković.

On je kazao da je MUP od prvog trenutka bio spreman da ustupi podatke Monstatu. Međutim, kako ističe, iz Agencije za zaštitu ličnih podataka su imali određene primjedbe i zahtijevali su da dođe do promjene zakonskih rješenja.

  • Da bismo sve zakonski upodobili, odlučili smo da ponudimo izmjene zakonskih rješenja kako bi do kraja izvršili kontrolu popisa. Insistiraćemo na poštovanju svake od ovih odredbi – poručio je Eraković.

STATISTIKA I REGISTRI
Izvršna direktorka nevladine organizacije „Juventas“, magistarka statistike Ivana Vujović ocijenila je za Pobjedu da su ove izmjene bitne kako bi se obezbijedila dobra kontrola popisnih podataka.

Time bi se, kako je rekla, Monstatu omogućilo da po jedinstvenom matičnom broju uporedi podatke sa onima iz registara koje vode državne institucije.

  • To su izmjene vezane za registre koje vodi MUP koje bi otvorile mogućnost Monstatu da uporedi podatke iz registara, odnosno utvrdi da li se jedinstveni matični brojevi na popisu podudaraju sa onima u bazi MUP-a, da li su se ti ljudi pojavili u centralnom registru stanovnika, registru boravišta i prebivališta i da na osnovu toga donekle može vidjeti koliko su oba ta registra precizna, te kakav je kvalitet popisnih podataka uz ograničenja koja proizilaze iz same metodologije popisa. To bi trebalo da otvori put za otklanjanje preostalih prepreka za registarski popis – kazala je Vujović.

Ona je napomenula da su svi registi zaštićeni i da tako mora ostati.

  • Mnogo je bitna zaštita prava podataka ličnosti i da se tačno zna procedura na osnovu koje Monstat ili ma koje drugo tijelo može da koristi podatke iz baze državnih institucija za uporednu statistiku – zaključila je Vujović.

Popis stanovništva je održan od 3. do 28. decembra, nakon što je njegov početak više puta prolongiran zbog zahtjeva opozicije i vijeća manje brojnih naroda da se prethodno ispune određeni uslovi za njegovo sprovođenje.

Preliminarni rezultati koji sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova objavljeni su 25. januara, a konačni su bili najavljeni za drugu polovinu godine.

Ručnim prebrojavanjem utvrdiće 99 odsto tačnosti podataka
Eraković je na jučerašnjoj konferenciji podsjetio i da je jedna od tačaka sporazuma sa Vladom o održavanju popisa da predstavnici opozicije izvrše ručno prebrojavanje pristiglog materijala na osnovu uzorka od tri odsto.

Ovo će, kako je rekao, pored izrade softvera biti ključna aktivnost nakon unosa prikupljenih podataka.

  • Jasnom statističkom obradom i parametrima moći ćemo utvrditi oko 99 odsto tačnosti podataka, što smatramo da je veoma važno – rekao je Eraković.
Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)