test

Nagovještaj početka procesuiranja Vraneša

Standard

14/06/2024

06:44

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju usvojilo je pritužbu na odluku Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima o odbacivanju krivične prijave protiv predsjednika opštine Darija Vraneša zbog obilježavanja Dana državnosti Srbije, saznaje Pobjeda.

Pritužbu je prošlog mjeseca uputio advokat Bojan Vujović koji je 22. februara, sa potpredsjednikom Socijaldemokratske partije (SDP) Petrom Odžićem, generalnim sekretarom Socijaldemokrata (SD) Milošem Čelanovićem i potpredsjednicom Liberalne partije (LP) Jelenom Marković, podnio krivičnu prijavu protiv Vraneša, tvrdeći da je organizovanjem svečanosti u Centru za kulturu prekršio i zakone i Ustav Crne Gore, te da je njegov cilj da grad stavi „pod djelimični ili potpuni suverenitet Srbije“.

” Povodom Vaše pritužbe na rješenje o odbacivanju krivične prijave Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, Kt. br. 50/24 od 5. aprila 2024. godine, protiv osumnjičenog Vraneš Darija iz Pljevalja, zbog krivičnog djela pripremanje djela protivustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore iz čl. 373 st. 1 u vezi krivičnih djela ugrožavanje nezavisnosti iz čl. 357 i ugrožavanje teritorijalne cjeline iz čl. 359 Krivičnog zakonita Crne Gore, nakon uvida u predmetne spise, ocijenio sam da je pritužba osnovana”, navedeno je u odgovoru državnog tužioca Slavenka Smolovića Advokatskoj kancelariji Vujović-Vukadinović, koji objavljuje Pobjeda.

Na potezu je ponovo Tužilaštvo u Pljevljima čija je postupajuća državna tužiteljka Sanja Golubović u prethodnom izviđaju utvrdila da ne postoji sumnja da je čelnik Pljevalja počinio bilo koje od krivičnih djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

OPASNA POSTUPANJA

Za predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) Ivana Vujovića odluka Višeg državnog tužilaštva je ohrabrujuća i očekuje da predstavlja početak pravnog gonjenja prvog čovjeka Pljevalja.

” Odluka Višeg državnog tužilaštva kojom se smatra osnovanom pritužba na odbacivanje krivične prijave protiv Darija Vraneša je svakako ohrabrenje da konačno može profunkcionisati pravna država po pitanju antidržavnog i kriminalnog djelovanja predsjednika opštine Pljevlja. Više puta sam kazao da su krivična djela protiv ustavnog poretka i nezavisnosti odnosno teritorijalne cjelovitosti države najteža krivična djela, tj. djela sa najvišim stepenom društvene opasnosti, posebno u postojećem socijalnom i političkom kontekstu koji karakteriše redovno miješanje državnog vrha Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore”, kazao je Vujović za Pobjedu.

Zato je važno, napominje on, da nadležni organi, posebno pravosuđe, sa posebnom pažnjom tretiraju ovakva opasna postupanja od strane, ne bilo koga, već ljudi koji su javni funkcioneri, u konkrentom slučaju predsjednik jednog grada u Crnoj Gori.

” Time su ta djela veća i opasnija po ukupnu stabilnost”, smatra Vujović.

Ivan Vujović

Podsjeća da je SDP upravo zbog toga, zajedno sa partnerima iz SD-a i LP-a, preko advokata Bojana Vujovića podnio krivičnu prijavu i pritužbu nakon njenog odbacivanja, što je, kako kaže, urodilo ovakvom ohrabrujućom reakcijom bjelopoljskog tužilaštva.

Vujović poručuje da će biti uporni kod ovakvih tema i da neće odustati da odlučno, i javno i pravno, reaguju na, kako je rekao, nepočinstva i unižavanje države, njenog Ustava i integriteta.

” Vjerujem da se ovim ulazi u fazu pravnog procesuiranja Vraneša, a još jednom prozivamo tzv. građanske subjekte iz Pokreta „Evropa sad“ i Demokrata da im i ovo posluži kao dodatni povod da odmah smijene Vraneša sa mjesta predsjednika opštine Pljevlja. Ukoliko nijesu potpuni taoci Andrije Mandića na državnom i Vraneša na lokalnom nivou, a plašim se da jesu, to bi svakako morali uraditi”, poručio je Vujović.

DISKREDITACIJA I POVREDA TERITORIJE

U obrazloženju podnijete pritužbe na rješenje Tužilaštva, advokat Bojan Vujović navodi da je proslava 220 godina od srpske Bune na dahije i 189 godina od proglašenja Sretenjskog ustava Srbije, koju je organizovala Opština Pljevlja 14. februara 2024. godine, oličena u predsjedniku opštine Dariju Vranešu, direktni udar na ustavni poredak.

” Osumnjičenom je stvarni cilj da Opštinu Pljevlja stavi pod djelimični ili potpuni suverenitet Republike Srbije. U konačnom, povezivanje Republike Srbije s Jadranom, potezom Pljevlja – Niksić – Boka i njegovim izuzimanjem, što jasno implicira predsjednik opštine Pljevlja (izjava predsjednika opštine Vraneša ovim povodom), ili kao srpske teritorije ili kao autonomne oblasti unutar Crne Gore, više puta je dokazana namjera aktuelnih opštinskih vlasti Pljevalja, Nikšića i bokeških gradova”, navedeno je u pritužbi.

Vujović napominje i da Vraneš izjavom da su Pljevlja „centar Raške oblasti“ jasno manifestuje povredu teritorijalne cjeline i ugrožavanje nezavisnosti čime je, tvrdi on, počinjeno krivično djelo iz člana 357 – ugrožavanje nezavisnosti i 359 – ugrožavanje teritorijalne cjeline, odnosno člana 373 – pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore.

Dario Vraneš

Advokat naglašava da Opština Pljevija i Vraneš nemaju ustavnih i zakonskih nadležnosti da proslavljaju dane drugih država, pa ni Republike Srbije, a svojim postupanjem lokalna vlast podriva autoritet i dostojanstvo države Crne Gore u čijem sastavu je taj grad. Istovremeno se, objašnjava Vujović, diskredituje suverena država i krši Ustav Crne Gore, kao i Zakon o državnim i drugim praznicima.

” Slavljenjem državnog praznika Republike Srbije od strane zvaničnih vlasti opštine Pljevlja, kao i izjave date tim povodom, nedvosmisleno se implicira da Pljevlja nijesu sastavni dio države Crne Gore, već Republike Srbije, čime se narušava nezavisnost i teritorijalna cjelina Crne Gore koje su vrijednosti eksplicitno zaštićene normama Krivičnog zakonika. Jasno je da se ovakvim radnjama koje predstavljaju kontinuitet djelovanja Vraneša i kroz kršenje Zakona o državnim simbolima u ranijem periodu radi o djelima usmjerenim na planiranje odnosno stvaranje uslova za, kako se navodi u stavu 3 člana 373 KZ „neposredno izvršenje krivičnog djela“. Član 10 Ustava Crne Gore normira da je svako obavezan da se pridržava Ustava i zakona i svako postupanje suprotno ovome vodi devastaciji ustavnog poretka, obesmišljavanje pozitivnog zakonodavstva i selektivnu primjenu prava koja vodi institucionalnoj anarhiji i pravnoj nesigurnosti”, naglašeno je u pritužbi, u kojoj se konstatuje da je javna devastacija državnih simbola ili odobravanje neustavnog i nezakonitog ponašanja, u ovom ili bilo kojem drugom slučaju, direktan put da se uruši kompletan pravni sistem, autoritet države i osnovni ustavni princip o pravnoj državi zasnovanoj na vladavini prava.

ODT u Pljevljima je u pola godine odbacilo dvije krivične prijave protiv Vraneša. Prethodno je Tužilaštvo konstatovalo da prvi čovjek Pljevalja nije počinio krivično djelo kada je izložio poruzi državu upoređujući proslavu Dana nezavisnosti sa „cirkuskom predstavom“.

Kada je u pitanju obilježavanje Dana državnosti Srbije, Vraneš ne vidi ništa problematično u tome da jedna crnogorska opština obilježava državni praznik druge zemlje i smatra da Pljevlja taj datum treba da slave vječno. Tvrdio je da ovim događajem ne podriva Ustav Crne Gore, već da se njime slavi, kako je rekao, „njegoševska Crna Gora“.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Dario Vraneš

Ostavite komentar

Komentari (0)