test

Šaranović: Dragović nije kandidat koji može imati saglasnost ministra

Standard

06/12/2023

21:03

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je večeras da Vojislav Dragović nije kandidat za direktora UP koji može imati saglasnost ministra unutrašnjih poslova.

Članom 9 stavom 2 Zakona o unutrašnjim poslovima propisano je: “Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar)”.

Nadalje, istim članom stavom 8 propisano je: “U slučaju razrješenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci”.

”U oba slučaja potreban je predlog, odnosno odluka ministra unutrašnjih poslova, te s tim u vezi saopštavam da direktora Uprave policije nećemo birati, niti predlagati na osnovu medijskih spinova”, navodi se u reagovanju.

Šaranović je demantom reagovao na  tekst objavljen na Portalu RTCG u kojem se navodi da je Vojislav Dragović jedan od kandidata za v.d. direktora Uprave policije.

Ostavite komentar

Komentari (0)