test

Šaranović prvo citirao nevažeći zakon, potom kompromitovan i tajni podatak

Standard

09/12/2023

08:09

Nakon što je sa funkcije ministra unutrašnjih poslova otišao Filip Adžić, koji je poručivao crnogorskoj javnosti da neće ''robovati zakonima'', njegov nasljednik - Demokrata Danilo Šaranović - u manje od 24 sata pokazao je zabrinjavajuće nepoznavanje pravnog okvira u kojem mora djelovati.Šaranović je, naime, u srijedu u demantiju informacije koju je objavio portal Radio-Televizije Crne Gore, da je kandidat za novog direktora Uprave policije Vojislav Dragović, citirao odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima koje su prestale da važe još 3. jula 2021. godine.

Namjera ili neznanje

Tako se ministar unutrašnjih poslova u demantiju pozvao na član 9. nevažećeg zakona sa akcentom na dva stava.

” Članom 9 stavom 2 Zakona o unutrašnjim poslovima propisano je: „Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar)“”, saopštio je Šaranović.

A potom je citirao i stav 8 u kojem piše da „u slučaju razrješenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci“.

Ova „problematika“ u važećem Zakonu o unutrašnjim poslovima em što nije tretirana u članu 9, koji se bavi osnovnim i posebnim organizacionim jedinicama, već u članu 16, dodatno se ključno razlikuje od rješenja koje je Šaranović citirao iz nevažeće odredbe u pogledu izbora vršioca dužnosti direktora policije.

U važećoj odredbi koja tretira prestanak mandata direktora policije se navodi da će u slučaju prestanka mandata direktora policije prije isteka vremena Vlada na prijedlog ministra „za vršioca dužnosti odrediti jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice Policije, koji ispunjava uslove za direktora Policije propisane ovim zakonom…“

Dakle, suštinska razlika je u tome da prema nevažećoj odredbi koju je citirao ministar Šaranović vršilac dužnosti direktora policije može biti samo pomoćnik direktora, dok u važećoj piše da to može biti bilo ko od rukovodilaca neke od unutrašnjih organizacionih jedinica, uključujući i pomoćnike, koji ispunjavaju uslove za direktora.

No, činjenica je da Dragović svakako ne bi mogao biti izabran za v. d. direktora policije ni prema nevažećem ni prema važećem zakonu (nije rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice), ali se ministar Šaranović u svom demantiju nije pozvao na to, već je insistirao na sopstvenoj bitnosti.

Tako je „poentirao“ kako je za izbor direktora, prema citiranim odredbama, potreban prijedlog, odnosno odluka ministra unutrašnjih poslova. Valjda u pokušaju da zaštiti feud?

Razotkrio Pavićevića 

Međutim, osim blamaže sa citiranjem nevažećih odredbi zakona, Šaranovićev resor je istog dana napravio mnogo opasniji faul.

U saopštenju povodom imenovanja Željka Pavićevića za novog komandanta Protivterorističke jedinice (PTJ), MUP je odao tajni podatak.

Iz biografije Pavićevića, koju je u okviru saopštenja MUP dostavio medijima, a oni prenijeli, crnogorska javnost je mogla saznati da je novi komandant PTJ u martu 2016. godine iz Posebne jedinice policije prešao u Sektor kriminalističke policije „gdje je obavljao poslove rukovodioca grupe za tajno praćenje u Odsjeku za specijalne istražne metode…“

To i ostala radna mjesta u Odsjeku za specijalne istražne metode, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, predstavlja podatak označen stepenom tajnosti u skladu sa članom 10, stav 2, Zakona o tajnosti podataka.

Tako su iz MUP-a, pored otkrivanja tajnog podatka, navodima da je Pavićević radio na tajnim praćenjima i istovremenim otkrivanjem njegovog identiteta, moguće kompromitovali neke od istraga u kojima je učestvovao i ugrozili njegovu bezbjednost.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

MUP

Ostavite komentar

Komentari (0)

POVEZANI ČLANCI