test

SAEM: Iz fonda 538.821 euro za 35 programskih sadržaja 11 emitera

Standard

13/06/2024

14:24

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je donio Odluku o raspodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima za 2023. godinu.

Odlukom su raspodijeljena sredstva iz Fonda, u iznosu od 538.821 eura za povećanje obima, strukture i raznovrsnosti ponude sadržaja posvećenih tematskim oblastima od javnog interesa (grantovi za emitere).

Kako se navodi u saopštenju dodijeljeni grantovi se odnose na 35 programskih sadržaja za ukupno 11 emitera – osam radijskih i tri televizijska programa. Među njima su četiri lokalna, četiri regionalna i tri nacionalna emitera. Na javni konkurs je podneseno 17 blagovremenih i jedna neblagovremena prijava za grantove za emitere. Savjet Agencije je, na ranije održanoj sjednici od 11.06.2024. godine, donio pojedinačne zaključke kojima je odbacio sedam prijava za grantove za emitere.

Prosječan iznos dodijeljenih sredstava po emiteru iznosi 48.984 eura, pri čemu najviše je dodijeljeno 143.305 eura, najmanje 3.990 eura. Prosječno dodijeljen grant ima 23 emisije sa prosječnom dužinom trajanja emisije od 51 minut. Ukupno trajanje podržanih grantova iznosi 41.280 minuta ili 688 sata programa. Jednom emiteru je dodijeljeno najviše pet grantova. Najzastupljenija tematska oblast, koja će biti obrađena kroz šest programskih sadržaja, jeste oblast „Aktuelne društvene, političke i ekonomske teme“. Slijede oblasti: „Nauka, kultura, umjetnost i obrazovanje“,
„Promocija poljoprivrede i turizma“ i „Promocija zdravlja, sporta i zdravih stilova“, koje će biti obrađene kroz četiri ili pet programskih sadržaja. „Društvena integracija ranjivih kategorija“ i „Djeca i mladi“ će biti zastupljena u tri programska sadržaja, dok će „Borba protiv korupcije“ i „Zaštita životne sredine“ biti zastupljene u dva programska sadržaja. Kroz preostale programske sadržaje će biti obrađeno još šest tema kojima će biti posvećen po jedan sadržaj.

Od 35 dodijeljenih, 24 granta se odnose na nove programske sadržaje koji nijesu ranije emitovani, dok se 10 odnosi na programske sadržaje koji su u prethodne dvije godine podržani iz Fonda. Devet dodijeljenih grantova je namijenjeno poboljšanju ponude programskih sadržaja posvećenih ranjivim društvenim grupama ili su na albanskom ili romskom jeziku.

Sa podnosiocima prijava koji su stekli pravo na sredstva iz Fonda, biće zaključeni su ugovori o dodjeli sredstava, dok će se nedodijeljena sredstva u iznosu od 600.954 eura (namijenjena za emitere i samoregulatorna tijela) raspodijeliti na sljedećem javnom konkursu. Sva dokumentacija vezana za raspisivanje i donošenje odluka, među kojima je i Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima za 2023. godinu dostupna je na veb-sajtu Agencije za elektronske medije www.aemcg.org.

Izvor (naslovna fotografija):

FOTO: SAEM

Ostavite komentar

Komentari (0)