test

Šaranović uporno ignoriše dopise Brđanina i blokira kadrovske promjene u Upravi policije

Standard

28/02/2024

06:42

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin pisao je više puta u proteklim mjesecima ministru unutrašnjih poslova ali odgovor Danila Šaranovića još nije dobio!U dopisima, u čiji je sadržaj Antena M imala uvid, Brđanin ukazuje na stvari koje su važne za funkcionisanje Uprave policije, uključujući i brojna problematična kadrovska rješenja, pošto samo pet visoko pozicioniranih policijskih službenika, od 14 postavljenih bivših čelnika UP i MUP, Nikole Terzića i Filipa Adžića, ispunjavaju osnovne uslove za pozicije na koje su naimenovani!

U posljednjem dopisu, upućenom prekjuče, direktor Uprave policije podsjeća Šaranovića da je nakon stupanja na dužnost, oktobra 2023. ministar upoznat sa činjenicom da su još u februaru prošle godine, dakle prije tačno godinu, objavljeni interni oglasi za popunu radnih mjesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica Uprave policije.

Brđanin u dopisu ističe kako je i on sam na to ukazao ministru krajem decembra, nakon što mu je nastavljen mandat, te da je interne oglase neophodno okončati radi pune funkcionalnosti i rukovođenja u Upravi policije.

“Vi nikada nijeste odgovorili na ovaj dopis a do danas njesu sprovedeni interni oglasi za popunu radnih mjesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica UP, niti je UP obaviještena od strane nadležne organizacione jedinice MUP-a, koja nije u sastavu UP, o ispunjenosti uslova oglasa u smislu blagovremene, potpune i uredne dokumentacije kandidata”, naveo je Brđanin u obraćanju ministru.

Brđanin dalje navodi da je ministru pisao i 29. januara kada je dostavio prijedloge za članove komisija za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina u vezi sa internim oglasima za popunu radnih mjesta rukovodilaca organizacionih jedinica UP.

“Nikada nijeste odgovorili ni na taj dopis, a takođe nikakve druge radnje nijesu spovedene od strane Ministarstva u pravcu okončanja internih oglasa”, navodi dalje direktor UP.

Brđanin navodi da se i drugog februara ponovo obratio Direktoratu za finansijsko materijalne i kadrovske poslove MUP-a, te da mu nije ni na to odgovoreno.

“Dakle u protekla dva mjeseca ovim povodom sam se tri puta obraćao MUP-u, od koji dva puta direktno Vama, a nikakve odgovore nijesam dobio na insistiranje da se ispuni zakonska obaveza da se objavljeni interni oglasi za popunu radnih mjesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica UP sprovedu do kraja. Sada već sprovođenje internih oglasa traje i više od godinu od dana objavljivanja, bez obrazloženja Ministarstva zašto se ovaj proces blokira”, upozorava u dopisu Brđanin.

Direktor UP u dopisu Šaranoviću još ukazuje i da se ovim pitanjem u međuvremenu “javno i na neprimjeren način bave zvaničnici partije kojoj ministar pripada”.

Potom, pozivajući se na pravo koje mu daje Zakon o unutrašnjim poslovima (čl. 131 i čl. 168) Brđanin obavještava Šaranovića da će, budući da sprovođenje internih oglasa još traje, u narednom periodu donijeti odluke o raspoređivanju pojedinih policijskih službenika na druga radna mjesta.

“Prvenstveno onih koji ne ispunjavaju propisane uslove za radna mjesta na koja su privremeno raspoređeni, odnosno one koji ne ispunjavaju propisane uslove za privremeno obavljanje određenih naloženih poslova”, naveo je Brđanin dodajući da će odluke donijeti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

U dopisu Brđanin informiše ministra o pojedinim planiranim odlukama o raspoređivanju i konkretnim imenima policijskih službenika. (Imajući u vidu osjetljivost tih podataka, Antena M neće danas objaviti njihova imena i planirani raspored namještenja.)

Brđanin dalje navodi da neki od službenika nijesu ispunjavali propisane uslove za privremeno obavljanje određenih naloženih poslova “ili nijesu ispunjavali propisane uslove za privremeno raspoređivanje na radna mjesta rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica, na kojima su bili raspoređeni u periodu kada ja nijesam o tome odlučivao”.

“Novim rasporednim rješenjima se ispravljaju i ti propusti i stvaraju preduslovi za cjelishodnije obavljanje poslova i efikasnije upravljanje i organizaciju u UP”, naveo je Brđanin, dodajući da još jednom urgira da MUP i ministar preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi interni oglasi bili okončani, jer bi se time doprinijelo efikasnosti rada policije i sistemskom jačanju institucije.

U još jednom dopisu ministru, takođe od prije nekoliko dana, Brđanin upozorava da mandat vršiocima dužnosti pomoćnika direktora policije Draganu Goroviću, Milošu Rakonjcu i Milutinu Vasiljeviću ističe početkom marta.

Šalje i prijedloge za određivanje vršilaca dužnosti pomoćnika Uprave policije za tri sektora, za koje je konkurs objavljen u oktobru.

Brđanin u dopisu piše da je krajem decembra ukazao ministru na potrebu okončanja procedure i po tome konkursu ali i iniciranja objavljivanja konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala.

“Nikada mi nijeste odgovorili na ovaj dopis, odnosno na moje obraćanje povodom potrebe okončanja javnog konkursa za popunu radnih mjesta pomoćnika direktora UP”, upozorava Brđanin ministra unutrašnjih poslova!

“Nakon skoro dva mjeseca od mog obraćanja Vama, ali i više od tri mjeseca od kada je istekao rok za podnošenje prijava na predmetni javni konkurs, još nije započeta ni provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.

To je rezultiralo situacijom, imajući u vidu zakonom propisane rokove koji se odnose na sprovođenje konkursa, da se predmetni javni konkurs više ne može ni sprovesti prije isteka vremenskog perioda za koji su određeni sadašnji vršioci dužnosti pomoćnika direktora UP za Sektor policije posebne namjene, Sektor policije opšte nadležnosti i Sektor granične policije”, navodi Brđanin.

Brđanin navodi da mu je žao što se MUP iz njemu nepoznatih razloga “ne uključuje u svoje zakonske obaveze”, poručuje da v.d. stanja ne dopinose jačanju isntitucije i da je prioritet da se konkurs okonča što prije.

Zanimljivo je da se Gorović i Rakonjac još od 2021. nalaze u v.d. stanju pomoćnika direktora UP, dok je Vasiljeviću polugodišnji mandat produžen već dva puta.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, podsjetimo, poručio je ranije da je, kada je riječ o Brđaninu, postupio po zakonu i Vladi predložio njegovu smjenu.

Vijesti su krajem januara pisale da je Šaranović na jednoj od sjednica Vlade tražio da se hitno razmotri njegov prijedlog o smjeni direktora UP i da “neko čuva Brđanina”.

Izjavio je da je spreman da predloži više kandidata za v.d. direktora i da do novog direktora policije treba doći dogovorom.

Poručio je i da nijesu bitna imena, već da na čelo policije dođe neko ko je stručan i ko će odgovoriti zadacima.

Premijer Milojko Spajić krajem januara je izjavio da je Zoran Brđanin u punom mandatu.

“Ne bih volio da se igram galimatijasa kojeg se igrala 43. Vlada. Mislim da postoji prostor za dogovor i razgovor sa Brđaninom, kao i civilizovani načini koji su primjereni demokratskoj i evropskoj praksi. Treba raditi sve u skladu sa zakonima ove države”, rekao je tada Spajić.

Izvor: AntenaM
Izvor (naslovna fotografija):

Vlada Crne Gore

Ostavite komentar

Komentari (0)