test

U izgledu štrajk u “Čistoći”, Hot čeka mišljenje ministarstva

Standard

19/04/2024

06:52

Upravni odbor Čistoće je nezakonito usvojio sistematizaciju bez pregovora sa sindikatom o otpuštanju 69 zaposlenih u ovom preduzeću, saopštio je Mensur Šaljaj, odbornik Demokratske partije Roma.

On je istakao da su te promjene izazvale nemir među zaposlenima.

” Iako su se skoro svi odbornici iz većine koja čini vlast u Glavnom gradu hvalili rekordnim budžetom Glavnog grada od 130 miliona, sada zbog toga što je preduzeće prethodne godine poslovalo sa negativnim finansijskim rezultatom, žele da umanje plate zaposlenima u preduzeću. U razgovoru sa većinom radnika, mojih sunarodnika i kolega, iz ovog preduzeća sa kojima sam u dnevnoj komunikaciji, u slučaju usvajanja predloga za smanjenje plate oni najavljuju štrajk”, kaže Šaljaj.

Upravni odbor je, kako kaže, nezakonito usvojio sistematizaciju.

” Bez imalo empatije i solidarnosti prema društvu i kršenja zakona, 69 ljudi će na kraju mjeseca ostati bez posla. S obzirom na to da Čistoća u poslednjih par mjeseci konstantno ima problema sa radnicima na transportu i javnoj higijeni i da je to i jedan od razloga zašto nam grad izgleda veoma neuredno u skoro svako naselje, možete zamisliti kako će izgledati ukoliko par dana niko od zaposlenih koji odvoze smeće ne budu isto odvozili. Nadam se da će upravni odbor i rukovodstvo imati više sluha prema zaposlenima i povući predlog o smanjenu plata kako ne bi došli do katastrofalnih posledica po sve građane”, kaže Šaljaj.

image

Čistoća je od Ministarstva finansija i Sekretarijata za finansije Glavnog grada zatražila da daju mišljenje u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru. U dopisu koji je Denis Hot, v.d. direktora Čistoće, poslao Ministarstvu piše da je Zakonom o zaradama propisano da prilikom planiranja budžeta, lokalna samouprava čije obaveze po osnovu otplate hartija od vrijednosti, kredita, garancija i poreza i doprinosa prelaze 10 odsto tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dužna je da smanji sredstva za zarade za 10 odsto, osim lokalna samouprava koja uredno izmiruje svoje obaveze.

” Pravna lica iz člana 2 stav 1 tačke 3,5 i 6 ovog zakona, koja su prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju dužna su da smanje ukupan fond zaradaza 10 procenata u prvoj godini i dodatno 5 odsto u narednoj kalendarskoj godini. Shodno ovim odredbama, a u cilju poštovanja zakonske regulative, potrebno je da nam dostavite mišljenje, da li je Čistoća dužna da postupi u skladu sa ovim zakonom, s obzirom na to da je utvrđen gubitak u poslovanju za prethodnu godinu, odnosno da li ima obavezu da umanji zarade zaposlenima u ovom procentu i ako jeste na koji način”, piše u dopisu koji je poslat ministarstvu.

Denis Hot kaže da im je zakonska obaveza da traže smanjenje plata zbog negativnog poslovanja preduzeća.

” Zakon je tu širok, jer piše ukupan fond zarada. To se pravno može tumačiti na nekoliko načina. Zato smo tražili da nam precizno napišu šta i kako. Oni mogu reći da smanjimo plate onima sa visokim koeficijentima i u prosjeku ćemo doći do toga da se direktnim izvršiocima ne smanjuju zarade. Sve zavisi kako će zakon protumačiti”, kaže Hot.

Izvor: Dan
Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)