test

Aković: Sudu nije dovoljno što je porodica Čađenovića ponudila za njegovu slobodu

Standard

27/05/2024

06:57

Razlozi Višeg suda koji se navode u odluci o odbijanju jemstva za suspendovanog specijalnog tužioca Sašu Čađenovića vode jedino ka povredi prava na njegovu slobodu i sigurnost, a koja je garantovana Evropskom konvencijom, navodi se u žalbi Apelacionom sudu, koju potpisuje advokat Lazar Aković uz zahtjev da preinači odluku prvostepenog suda.Viši sud u rješenju o odbijanju jemstva navodi da nekretnine koje su ponudili otac i sestra Saše Čađenovića za njegovu slobodu nijesu dovoljna garancija da neće pobjeći.

“Viši sud gubi iz vida da su oni ponudili sve što posjeduju i da preko toga ne mogu dati. Insistiranje i istrajavanje na većem jemstvu vodilo bi jedino povredi prava na slobodu i sigurnost iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima”,navodi se u žalbi advokata Akovića.

Podsjećamo, porodica suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića ponudila je jemstvo od 377.000 eura u nekretninama kako bi ovaj optuženi poslije 18 mjeseci napustio Istražni zatvor i branio sa slobode od optužbi kolega da je kao član i za interese kriminalne organizacije u više navrata zloupotrijebio položaj.

Advokat Aković u žalbi navodi da je Viši sud propustio da odluči o okolnostima koje su suštinske za određivanje jemstva, a koje se tiču ličnih i porodičnih prilika okrivljenog i imovnog stanja njegovih oca i sestre.

“Lica koja daju jemstvo nijesu vlasnici drugih nepokretnosti, što potvrđuju listovi nepokretnosti. Predmetne nepokretnost koje posjeduju davaoci jemstva otklanjaju svaku sumnju da bi se optuženi dao u bjekstvo i cjelokupnu porodicu izložio i doveo u jednu krajnje nepodnošljivu situaciju i ostavio ih bez krova nad glavom. Gubljenjem tih nekretnina njihova egzistencija bila bi dovedena u pitanje, pa je to dovoljan razlog da okrivljenog obeshrabri i odvrati od svake eventualne namjere bjekstva”, pojašnjava advokat Aković.

On navodi da prvostepeni sud, pored pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, nalazi brojne razloge da dovede u pitanje vrijednost procijenjenih nepokretnosti koje su date kao jemstvo.

Saša Čađenović

Viši sud traži saglasnost od strica Saše Čađenovića, koji je sa njegovim ocem suvlasnik nekretnine u mjestu Opasnica, iako je porodica ponudila na ime jemstva samo dio koji je u njenom vlasništvu.

“Iako je procjenjivač utvrdio da ukupna vrijednost nepokretnosti ponuđenih na ime jemstva iznosi 457,355, 67 eura u prijedlogu za određivanje jemstva naveden je iznos od 375,769,79 eura. To iz razloga jer je ponuđena nepokretnost u Brskutu, procijenjena na iznos od 163.081,91 eura, suvlasništvo Vučine Čađenovića na idealnom dijelu 1/2 pa je iz tog razloga branilac optuženog umanjio navedeni iznos od 1/2 i došao do zbirnog iznosa od 375,769,79 eura”, pojašnjava advokat Aković.

Čađenović se nalazi u pritvoru od 9. decembra 2022. godine zbog sumnje da je službeno djelovanje podredio interesima kavačkog kriminalnog klana. Čađenović je nakon hapšenja negirao optužbe kolege Miloša Šoškića da je radio za kavački klan i pripadnike te mafijaške organizacije čuvao od krivičnog gonjenja.

Negirao je veze sa Kotoraninom Radojem Zvicerom i pripadnicima njegove kriminalne organizacije podsjećajući da su svi oni, kojima je on navodno činio ustupke, završavali na optužnicama na osnovu dokaza koje je prikupio shodno zakonu i ovlašćenjima. On je ukazao da posao tužioca obavlja 20 godina u skladu sa zakonom i ovlašćenjima zbog čega iskaz svjedoka saradnika Milana Kankaraša kojim optužuje Duška Roganovića bez pokrića nije mogao prihvatiti kao dokaz i pokrenuti krivični postupak.

Čađenović je ustvrdio da ne poznaje Radoja Zvicera ni Duška Roganovića, ali zna da se imena ovih ljudi nalaze na optužnici za otmicu i ubistvo Mila Radulovića koju je on podigao. On je kazao i da ne zna ništa o tome da je službenik ANB-a Petar Lazović komunicirao sa Zvicerom vezano za status Roganovića u pojedinim predmetima ističući da Lazović te informacije nije dobijao od njega. Sa druge strane, prema navodima naredbe o pokretanju istrage koju potpisuje specijalni tužilac Miloš Šoškić, Čađenović se sumnjiči da je 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera koja, prema dokazima SDT-a, funkcioniše u Crnoj Gori i na pet kontinenata – Južnoj Americi, Africi, Evropi, Aziji i Australiji.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

UGC

Ostavite komentar

Komentari (0)