test

Pogledajte nova kadrovska rješenja Vlade

Standard

22/02/2024

14:19

Vlada Crne Gore je na danas održanoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja.

U saopštenju se navodi da je Vlada donijela:

Rješenje o postavljenju mr Jadranke Vojinović za sekretarku Ministarstva odbrane,

Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore) u Ministarstvu zdravlja dr Slobodana Mandića,

Rješenje o razrješenju direktorice Kliničkog centra Crne Gore spec. dr Ljiljane Radulović, donijela Rješenje o imenovanju dr Aleksandra Radovića za direktora Kliničkog centra Crne Gore,

Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada dr Natalije Popović Petrić,

Rješenje o imenovanju mr Filipa Boljevića za člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada,

Rješenje o određivanju Matije Đurđevca za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

Rješenje o određivanju mr Irene Rakočević za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,

Rješenje o imenovanju Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo u sastavu: Dženan Kolić, predsjednik i članovi Velibor Mrdak, Vesko Knežević, Ivana Borović i Jevto Bojović,

Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ ‒ Podgorica u sastavu: Jovana Krgović, Prëla Ujkaj i Srđan Mugoša,

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ ‒ Podgorica u sastavu: Mirko Vlahović, Zdravko Kovačević i Marija Vojinović,

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Enese Hasanagić Katane,

Rješenje o određivanju Nine Blažić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave,

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Tatjane Radović,

Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Tamare Gačević,

Rješenje o imenovanju Snežane Đurović za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte,

Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore u sastavu: prof. dr Igor Vušanović, predsjednik i članovi Dragoljub Bulatović, prof. dr Milan VukčevićNebojša Mugoša i mr Željko M. Gurešić,

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore u sastavu: Fran Camaj, predsjednik i članovi prof. dr Milan Vukčević, Drita Rukaj, Dragoljub Bulatović i prof. dr Igor Vušanović.

Izvor (naslovna fotografija):

Vlada Crne Gore

Ostavite komentar

Komentari (0)