test

Zirojević: Ozbiljan alarm da rezultati popisa mogu biti neregularni, o svemu na Odboru nakon nalaza AZLP

Standard

18/05/2024

14:32

Infromacija o iznošenju popisnog materijala iz Popisne komisije Podgorice i te kako prijete da bace ljagu na taj statistički proces, koji je bio sproveden na korektan i kvalitetan način, i može baciti sumnju da rezultati neće biti regularni, kazao je portalu Pobjeda poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.Zirojević je kazao da će na Odboru za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, čiji je član, pokrenuti ovo pitanje.

SUMNJA U REGULARNOST

Pobjeda je danas objavila saznanja da su podaci prikupljeni tokom popisa stanovništva u Crnoj Gori iznošeni iz zgrade Glavnog grada zbog čega se sumnja u moguće zloupotrebe podataka građana.

Zbog ovog skandala, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenula je postupak nadzora kod Glavnog grada Podgorica i Uprave za statistiku (Monstat).

Zirojević kaže da se dešava ono čega su se pribojavali u opoziciji – da podaci neće biti skladišteni na adekvatan način i da će im pristup imati određeni ljudi koji pripadaju trenutnoj vladajućoj većini.

Konstatuje da je da je rano donositi zaključke i da će sačekati da više informacija kako bi se ovim incidentom bavili u okviru nadležnog skupštinskog Odbora.

“Da će moći da ih iznose, kopiraju i preuzimaju i da će eventualno moći da se bave određenim prepravkama popisnih listova. Ovo je ozbiljan alarm za sve nas koji smo pratili proces popisa stanovništva. Svakako, nakon što dobijemo više informacija o ovom slučaju i nalaze istrage Agencije za zaštitu ličnih podataka, iniciraćemo sjednicu Odbora na kojoj ćemo se baviti ovom temom i institucionalno zatražiti od onih koji se ovim poslom bave da nam daju više informacija. Ako su se ovakve stvari dešavače i ako se dešavaju, onda ovi događaji i te kako bacaju sumnju da potencijalno rezultati popisa stanovništva neće biti realni i regularni i da neće moći biti priznati”, upozorio je Zirojević.

OBAVIJEŠTENA INJAC

Prema informacijama Pobjede, o iznošenju popisnih podataka iz Glavnog grada dopisom je obaviještena gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, a organizovano je i nekoliko sastanaka sa predstavnicima Monstata u cilju rješavanja krizne situacije.

Nadzor Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada i Uprave za statistku je, 8. aprila, inicirao član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Đokaj.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Nikola Zirojević

Ostavite komentar

Komentari (0)