test

Trombofilija, tiha opasnost: Dr Jelena Hajder 5. i 6. jula u Poliklinici Moj Lab

Standard

21/06/2024

11:07

Zakažite pregled pozivom na 19989.

Trombofilija je urođena ili stečena sklonost ka nastanku ugruška u krvnom sudu (tromba), zbog postojanja naslednog i/ili stečenog poremećaja u sistemu zgrušavanja krvi. 

Postoje urođene i stečene trombofilije. Ne postoji nijedan univerzalni test za dijagnostifikovanje trombofilije. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i podataka o ranijem zdravstvenom stanju i trombozama u porodici, fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza i konsultacijom hematologa koji će uspostaviti dijagnozu.

Mr sc. med. dr Jelena Hajder specijalista je interne medicine-subspecijalista hematologije. 

Zaposlena je u KBC “Bežanijska kosa“ kao šef odsjeka onkohematologije sa jedinicom za autologu transplantaciju kostne srži, Odjeljenje hematologije, Klinika za internu medicinu, KBC “Bežanijska kosa”. Radi i u OB Medigroup kao hematolog.

Doktorirala je medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je i specijalizirala kao i magistrirala. 

Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: ” Nuklearna ekspresija BCL0 i NF-kappaB kod bolesnika sa Malt limfomom želuca”. Odbranom rada iz uže specijalizacije pod nazivom: “Biološke i kliničke karakteristike Non Hodkgin limfoma kod bolesnika starijih od 65 godina ” postala je subspecijalista hematolog. Nekoliko godina kasnije je postala i sudski vještak iz oblasti interne medicine i hematologije.

Autor je i koautor više naučnih radova i poglavlja u knjigama i istraživač u više kliničkih studija iz oblasti hematologije.

Obavlja preglede pacijenata sa malignim i nemalignim hematološkim poremećajima i poremećajima zgrušavanja krvi kao i aspiracionu biopsiju kostne srži i biopsiju kostne srži.

Ordiniraće u Poliklinici Moj Lab 5. i 6. jula. Zakažite pregled pozivom na 19989.

Izvor (naslovna fotografija):

FOTO: MOJ LAB

Ostavite komentar

Komentari (0)