test

Đurović poslao urgenciju Nišić da se donese odluka o Raonićevom izboru

Standard

18/05/2024

14:25

Media centar je juče poslao urgenciju ministarki rada i socijalnog staranja Naidi Nišić, jer iz njenog resora još nema informacija o tome da li je inspekcija rada utvrdila nepravilnosti u radu Savjeta RTCG prilikom izbora Borisa Raonića za generalnog direktora 2021. godine.Upravni sud je naredio da u ponovnom postupku tuženi postupa po presudi i donese novu, zakonitu odluku, ali je rok prekoračen i odgovora nema. Ministarstvo ekonomskog razvoja, kojim je tada rukovodio Jakov Milatović, u novembru 2021. godine prihvatilo je objašnjenje inspekcije rada kojim ovaj organ odbija da izvrši inspekcijski nadzor u postupku zapošljavanja generalnog direktora RTCG, jer smatra da na osnovu Zakona o RTCG, osim sudova, nijedan državni organ nije nadležan da vrši ocjenu zakonitosti odluka koje donosi Savjet RTCG.

Upravni sud je početkom aprila poništio rješenje tog ministarstva na osnovu tužbe koju je podnio Media centar 10. oktobra 2021. godine.

Goran Đurović, izvršni direktor Media centra, kazao je da je nakon 28 mjeseci Upravni sud prihvatio tužbu Media centra protiv nekadašnjeg ministarstva ekonomskog razvoja iz 42. vlade Zdravka Krivokapića. Nakon što je ta vlada rasformirana, Ministarstvo za ekonomski razvoj više nije bilo nadležno, već je to sada Ministarstvo rada i socijalnog staranja kojim rukovodi Nišić.

Iz Ministarstva bez odgovora

Upravni sud je tom ministarstvu, odnosno ministarki Naidi Nišić sada odredio da donese novu odluku i ispravi grešku, što nijesu učinili do propisanog roka. Iz tog ministarstva nijesu odgovorili ni na Pobjedina pitanja poslata u srijedu veče, ali su potvrdili njihov prijem i najavili odgovore za narednu nedjelju.

“Nadamo se da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i ministarka Naida Nišić neće ponoviti grešku nekadašnjeg ministarstva ekonomskog razvoja koje je vodio Jakov Milatović i da će novim rješenjem omogućiti da inspekcija rada sprovodi svoje zakonom utvrđene nadležnosti i vrši nadzor nad radom Savjeta RTCG”, kazao je Đurović.

U urgenciji, povodom presude Upravnog suda, Goran Đurović, direktor Media Centra, obavijestio je ministarku Nišić da je odluka donešena 15. februara i da je tada naređeno Ministarstvu rada i socijalnog staranja da donese u zakonskom roku od 30 dana novo rješenje po žalbi Media centra. Napomenuo je da je presudom stvorena obaveza da Ministarstvo, koje je sada drugostepeni organ u odnosu na upravne postupke koje vodi inspekcija rada, donese novo zakonito rješenje.

“Ukazujemo Vam na činjenicu da je u presudi Upravni sud ukazao na ignorisanje obrazloženja u odnosu na bitne činjenice prilikom odlučivanja po žalbi Media centra, a koje se odnose na nesporne podatke da su odluke Savjeta RTCG već ranije bile predmet preispitivanja državnih organa kao npr. 2011. godine od strane Državne revizorske institucije (DRI)”, piše u Urgenciji.

Ko može da kontroliše Savjet

Đurović navodi da je DRI i u novembru 2022. godine pripremila Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja, koji upravo donosi Savjet RTCG.

I u tom izvještaju daju se preporuke koje treba da sprovede upravo Savjet RTCG što znači da je ovaj upravljački organ podložan preispitivanju rada i potrebi usaglašavanja poslovanja javnog preduzeća RTCG sa zakonskim normama. Inspekcija rada i Ministarstvo ekonomskog razvoja, kojim je rukovodio Milatović, tada je u rješenju, koje je poništio Upravni sud, iznio tumačenje da niko osim suda ne može uticati na donošenje odluka članova Savjeta RTCG. To bi značilo, prema riječima Đurovića, da nijedan državni organ ne može da preispituje odluke Savjeta RTCG, što je pogrešno.

“Dosadašnje tumačenje propisa od inspekcije rada podrazumijevalo bi da Savjet RTCG može da donese niz nezakonitih odluka, kršeći Zakon o RTCG, ali i druge propise i jedino bi sudska odluka mogla da izmijeni situaciju. Savjet RTCG, kako to tumači inspekcija rada, može da donese, primjera radi, godišnji finansijski plan koji predviđa ukidanje isplate zarada, a svi zaposleni bi onda morali da na sudu traže ostvarenje svojih prava, što može trajati godinama”, istakao je Đurović u urgenciji.

On navodi da je poništeni stav inspekcije rada – da je Savjet RTCG iznad svih propisa u Crnoj Gori, potpuno pogrešan, što je utvrdio i Upravni sud.

“Ukoliko inspekcijski organi vrše kontrolu zakonitosti rada Savjeta RTCG, ovaj upravljački organ ima mogućnost pravnog lijeka, te ukoliko nijesu zadovoljni nalazima inspekcijskog organa imaju mogućnost žalbe drugostepenom organu (nadležnom ministarstvu) i na kraju Upravnom sudu. Prednost prihvatanja žalbe Media centra je zaštita zakonitosti jer nalaz inspekcije može samo podstaći Savjet RTCG da preispita i eventualno promijeni odluku koja nije zakonita”, piše Đurović u urgenciji koja je juče podnešena ministarki Nišić.

On je istakao da inspekcija rada ima zakonom utvrđene nadležnosti i treba joj omogućiti da vrši svoj posao i preispita zakonitost procedure zapošljavanja generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, odnosno da li zaposleni kandidat ispunjava zakonom propisane uslove.

Ima li političkog interesa

Upozorio je i na činjenicu – da je inspekcija rada postupala zakonito, mogli su se preduprijediti dugogodišnji sudski postupci koji su pokazali da je generalni direktor Raonić nezakonito izabran na funkciju dva puta.

On je apelovao na ministarku Nišić da na osnovu presude Upravnog suda donese hitno zakonito rješenje i omogući da inspekcija rada izvrši kontrolu zakonitosti zapošljavanja generalnog direktora Borisa Raonića.

Đurović je Pobjedi kazao ranije da Ministarstvo treba da omogući da inspekcija rada izvrši kontrolu zakonitosti ponovnog postupka izbora generalnog direktora RTCG iz juna 2023. godine.

“Ukoliko se to ne desi, posljedica je da će nezakonitost ponovnog imenovanja generalnog direktora RTCG pravosnažno potvrditi sud taman na isteku njegovog mandata u junu 2025. godine. Ovo bi dalje značilo da će zbog odbijanja inspekcije rada i Ministarstva da primijene zakon, generalni direktor RTCG Boris Raonić četiri godine obavljati funkciju nezakonito i napraviti štetu za RTCG od najmanje 160.000 eura”, kazao je Đurović.

Upozorio je, nakon donošenja presude Upravnog suda, da će, ukoliko Ministarstvo donese ponovo isto rješenje i onemogući inspekciji rada kontrolu odluka Savjeta RTCG, biti jasno da je i ovog puta partijski interes biti jači od vladavine prava u koju se zaklinju sve vlade i političke partije.

Tražili preventivno djelovanje

Savjet RTCG je 3. avgusta 2021. godine donio odluku da sva četiri prijavljena kandidata za funkciju generalnog direktora RTCG ispunjavaju zakonom propisane uslove – Boris Raonić, Srđan Čović, Nikola Marković i Milutin Stijepović.

Media centar je tražio od inspekcije da djeluje preventivno jer je u javnosti problematizovana ispunjenost nekoliko uslova kod pojedinih kandidata propisanih u članu 50 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, odnosno postojala je dilema da li se kriterijum za izbor generalnog direktora tumači na način da je kandidatu za generalnog direktora neophodno 10 godina radnog iskustva u propisanom stepenu kvalifikacije.

Početkom marta ove godine, Agencija za sprečavanje korupcije donijela je mišljenje prema kome sadašnji generalni direktor Boris Raonić nema uslove za tu poziciju, jer nema 10 godina radnog iskustva u sedmom stepenu stručne spreme, s obzirom na to da je diplomirao 2018. godine, te bi tek 2028. mogao da se kandiduje za to mjesto. Isto je potvrdio i Osnovni sud u presudi povodom tužbe Srđana Čovića protiv RTCG, kojom je utvrđeno da je Raonić nezakonito reizabran.

Sud se u obrazloženju te presude bavio i radnim iskustvom i stručnom spremom Borisa Raonića i ocijenio da ni po tom osnovu ne ispunjava uslove za generalnog direktora.

“Jer ukoliko je diplomirao 2018. godine, na bilo koji način nije mogao steći radno iskustvo od 10 godina, jer je pojam radnog iskustva definisan Zakonom o radu koji u članu 5 tačka 8 predviđa da radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji”, piše u presudi.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Đurović i Nišić; PR Centar/gov.me

Ostavite komentar

Komentari (0)