test

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG: Veliki turistički potencijala Plava

Standard

14/10/2023

10:11

Plav ima velike turističke potencijale koje je potrebno staviti u veću funkciju razvoja. Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, sa sjednice održane 10. oktobra u Plavu, pozvao je relevantne državne institucije da moraju brzo da reaguju izradom strateških dokumenta i podsticajnog prostornog plana, čime će se dati primat razvoju tog dijela Crne Gore.

Sjednicu, na kojoj je fokus rada stavljen na turističkim potencijalima Opštine Plav, vodio je predsjednik Odbora Ranko Jovović, a u radu su pored članova učestvovali: državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Armend Milla, predsjednik Opštine Plav Nihad Canović, direktor Turističke organizacije Plav Eldin Feratović, predstavnici Nacionalne turističke organizacije, Uprave policije, CEDIS-a, turističke privrede Plava, te lokalnih turističkih organizacija.

Na sjednici je prezentovana “Uporedna analiza postojećeg zakonodavnog okvira o sezonskom zapošljavanju u Crnoj Gori i Hrvatskoj u sektoru turizma” koja je urađena u sklopu projekta “Pojednostavljenje sezonskog zapošljavanja u sektoru turizma u Crnoj Gori” koji sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Privredna komora, a finansira GIZ.

“Mi smo kao Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore inicirali ovu sjednicu, kako bi u konstruktivnom razgovoru sa turističkom privredom Plava, relevantnim državnim institucijama, i lokalnom upravom Plava, uvezali institucije i uvidjeli koji su sve to izazovi koji prate turističku privredu Plava i nadam se da ćemo u narednom periodu imati češće sjednice na sjeveru Crne Gore. Ono što je veliki potencijal Plava, osim Nacionalnog parka i jezera, je i planirani put od Plava prema Dečanima i razvoj Bogićevice. Mislim da država tu mora vrlo brzo da reaguje strateškim dokumentima i razvojnim prostornim planom, kojim će se dati primat razvoju tog dijela Crne Gore” rekao je Jovović.

Istakao je i da će otvaranje tunela od Kolašina prema Andrijevici ispod Jelovice, doprinijeti da sadržaji koje može da ponudi Nacionalni par Prokletije budu pristupačniji i dostupniji mnogobrojnim turistima.

Predsjednik opštine Plav, Nihad Canović, je u svom obraćanju govorio o potencijalima razvoja, kao i određenim izazovima sa kojima se suočava lokalna samouprava.

istakao je da je veliki problem sa komunalnim otpadnim vodama, gdje nije rješeno pitanje kanalizacije i to predstavlja veliki pritisak na postojeći ekosistem i da je fokus svakako zaštita Plavskog jezera kao vrijednog potencijala. Prema riječima predsjednika Opštine izgradnja puta i otvaranje Graničnog prelaza preko Čakora, otvorili bi značajan prostor za razvoj privrednih aktivnosti i bolju saradnju građana sa obje strane granice.

“Kako Plavsko jezero predstavlja sam dragulj grada Plava i u želji da tako i ostane u narednom periodu, a sa druge strane imajući u vidu da je poslednjih decenija došlo do smanjenja jezera i konstantnog pojačavanja ove pojave, neophodno je preduzeti mjere u pravcu zaustavljanja nestajanja jezera, odnosno njegovog čišćenja. Predlažemo da se Opština obrati renomiranim kućama koje se bave zaštitom životne sredine kako bi mogli izraditi elaborat o čišćenju odnosno zaštiti samog jezera.” – rekao je Jovović

Državni sekretar Armend Milla je istakao da je popularizacijom ruralnog turizma Plav sve atraktivniji za strane turiste čemu svjedoče i MONSTAT-ovi podaci da je u prvih sedam mjeseci ove godine posjećenost sjevera Crne Gore bila veća za 15%.

“Danas smo imali priliku da saznamo o par projekata koji su od velikog značaja za lokalno stanovništvo Plava, samim tim ti projekti se moraju pisati, gurati i finasnirati. Danas smo imali konstruktivnu komunikaciju na ovoj sjednici i smatram da će Vlada Crne Gore ostati posvećena razvoju sjevera Crne Gore, jer smatramo da taj dio Crne Gore diše punim plućima uzimajući u obzir da sjever Crne Gore može razviti turizam koji će trajati 365 dana baš kao i jug Crne Gore,” kazao je Milla.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma svake godine organizuje programe podrške za razvoj seoskih domaćinstava. Ove godine smo opredijelili oko 400.000 eura za razvoj manifestacionog turizma gdje smo mi kao Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma podržavali tri manifestacije koje su se održavale u Plavu,” istakao je državni sekretar.

Eldin Feratović direktor turističke organizacija kazao da Plav ima sve preduslove za postizanje značajnog napretka u turističkom sektoru. Izuzetna prirodna ljepota, bogato kulturno nasleđe i tradicija, čine ovaj kraj jedinstvenom destinacijom koja zaslužuje veću pažnju, da je potrebno se držimo zajedno u podsticanju razvoja Plava, radeći na stvaranju bolje budućnosti za lokalno stanovništvo, kao i za sve posjetioce koji će uživati u čarima ovog vrijednog prirodnog bogatstva.

Andrija Pešić ispred hotelske grupe Montenegro Stars je prezentovao nove investicije hotela Visitor visoke kategorije na obali Plavskog jezera čija realizacija će značajno unaprijediti turističku ponudu Plava. Planirano je da hotel ima oko 60 soba sa pratećim sadržajem.

Takođe kazao je da hotelska grupa Montenegro Stars traži kandidate za obuku do stalnog zaposlenja u novom hotelu Visitor u Plavu i da nude dvije godine teorijske i praktične obuke u hotelima Splendid Conference & Spa Resort i Hotelu Montenegro u svim hotelskim sektorima, od operativnih do upravljačkih uz mogućnost učenja i usavršavanja stranih jezika u cilju zaposlenja u novom hotelu Visitor koji se gradi u Plavu.

Almas Čekić iz CEDIS-a je rekao da je potrebno planski urediti izmještanje dalekovoda sa pozicije priobalnog dijela Plavskog jezera u mjestu Brezojevice

Enes Drešković, presjednik PSK Hrid, je govorio o projektima koji su od regionalnog I međunarodnog značaja i odnose se na prekograničnu saradnju Crna Gora, Kosovo, Albanija.

“Od nemjerljivog značaja će biti doprinos Vaše Privredne Komore jer su Vaši članovi svestrani ljudi iz mnogih sfera javnog I privatnog sektora. Prokletije međunarodni Nacionalni park, je projekat koji će poslužiti kao pilot projekat tri države kojim ćemo pokazati da sa vrha planina I zajednćkog masiva Prokletija svi naredni koraci mogu silaziti prema urbanim sredinama I praviti liberalne bezgranične zone između tri države.” – istakao je Drešković

“Zimska manifestacija “Jedan dan, jedan vrh – skijanje u tri države” je jedinstvena manifestacija koju slobodno možemo reći nema niko, bar po našim saznanjima, na prostoru čitave Evrope. Ideja traje već vise godina I zamišljena je da ima svoj naučno istraživački rad, terenske aktivnosti, takmićarske (free ride, snowboard, turno skijanje), promotivne I druge.” – rekao je Drešković.

“Za sve preduslove novog razvoja turizma na Prokletijama, danas imamo dobru situaciju jer su u fazi otvaranja I izgradnja novih malih, srednjih I velikih hotela, koji uz postojeću ponudu garantuju svtijetlu budućnost turizma na našim prostorima.” – zaključio je Drešković.

Miljan Vučinić iz Uprave policije je kazao da što se tiče graničnog prelaza Čakor koji nije u funkciji je potrebno ispred Odbora uputiti dopis Ministarstvu unutrašnjih poslava kao nadležnom Ministarstvu.

Harun Redžić diplomirani inžinjer građevinarstva i planer u opštini Plav i kao jedan od revizora prostornog plana je kazao da planina Bogićevica kao takva predstavlja Alpsku turističku destinaciju, takođe je govorio o problemu neriješenih otpadnih voda iz Gusinja koje utiču na floru i faunu Plavskog jezera dodao da riba iz jezera ima povećanu količinu teških metala.

Derviš Spahić turistički inspektor potrebno uraditi softver koji će unaprijediti evidenciju i praćenje broja gostiju koji dolaze u Plav.

Amel Dedeić iz Nacionalne turistička organizacija je reakao das u oni upoznati sa svim izazovima sa kojima se u radu suočavaju turističke organizacije sa Sjevera Crne Gore I da su tu za svu vrstu pomoći I podrške.

Orhan Bašić predsjednik ribolovnog kluba je kazao da na Nacionalni park Prokletije treba gledati kao zastavu kojom lokalna zajednica treba da maše da bi se promovisali kao turističko mjesto i dodao da su projekti ‘Piks of d Balkans’ i projekat Nacionalnog parka su realizovani uz pomoć inicijative i EU fondova.

Luka Bulatović, zamjenik predsjednika Odbora je istakao velike turističke potencijale Opštine Plav, ali potrebu izgradnje visokokvalitetnih smještajnih kapaciteta.

“Jedan od najznačajnih izazova je brojnost smještajnih kapaciteta, za normalno odvijanje turitma, nedostaju I mali, srednji I veliki hoteli. Potrebno je organizovati slične događaje kao što je ovaj kako bi se javnost i potencijalni investitori upoznali sa potencijalima Opštine Plav” – istakao je Bulatović

Rajko Malović kazao da je GIZ još ranije uradio Strategiju razvoja Nacionalnih parkova i da je to vrlo važan dokument.

Sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Sanja Marković, je prezentovala uporednu analizu postojećeg zakonodavnog okvira o sezonskom zapošljavanju stranaca u Crnoj Gori i Hrvatskoj u sektoru turizma, koja je urađenja u okviru projekta ?pojednostavljeni uslovi zapošljavanja sezonskih radnika u turizmu u Crnoj Gori koji sprovodi Privredna Komora u Saradnji sa GIZ-om Njemačkom razvojnom saradnjom.

Sve prijedloge koji su se čuli na sjednici, razmotriće Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, rekao je državni sekretar za ekonomiju Armend Milla.

Istakao je da Ministarstvo ostaje na raspolaganju svim privrednicima i mještanima kako bi se svi projekti od suštinskog značaja za Plav i Gusinje sproveli u djelo.

Predsjednik Opštine Plav, Nihad Canović, je istakao i značaj sjednice Odbore na kojoj su se mogla čuti razna zapažanja privrednika iz Plava o tome koji su to akutni problem koji muče ovu opštinu i na čemu bi trebalo raditi u narednom periodu kako bi se poboljšao ukupni ambijent za razvoj turizma.

“Izuzetno je važno što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma uzelo učešće u radu sjednice, jer su na licu mjesta mogli da čuju koji su to zahtjevi privrede Plava, šta to mogu da pojednostave u svojim procedurama kako bi programi koje nude, a koji se tiču unapređenja privrednog ambijenta bili prilagođeni na način koji odgovara našim građanima. Glavni zaključak je da Plav ima velike kapacitete i potencijale koje je potrebno staviti u veću funkciju razvoja nego što je do sada bio slučaj, da će na tom planu dosta pomoći izgradnja hotela Visitor sa četiri zvjezdice i stavljanje u funkciju dijela hotela Plavsko jezero što je prema najavama investitora planirano za maj sljedeće godine,” kazao je Canović.

Sve ovo bi moglo uticati da slika Plava naredne godine bude znatno izmijenjena u korist svih građana Plava i da se smanje migracije iz ovog grada.

Ostavite komentar

Komentari (0)