test

Prijeti “siva lista”, ugrožene investicije i ugled države

Standard

02/12/2023

07:16

Crna Gora treba da kriminalizuje finansiranje terorizma, pranje novca i korupciju na unutrašnjem planu, uvede zakonske mjere koje se odnose na oduzimanje imovine koja je proistekla iz pomenutih krivičnih djela, ali i da obezbijedi efikasan sistem međusobnog obavještavanja o sumnjivim transakcijama i međunarodne saradnje po tim pitanjima.

To je za Portal RTCG rekao Ivan Pekić, predsjednik Internacionalne policijske organizacije (IPO), komentarišući opasnost da se Crna Gora polovinom decembra nađe na “sivoj listi” Finansijske akcione radne grupe protiv pranja novca (FATF). Ove godine sproveden je peti krug evaluacije od Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Manival) a “siva lista” obuhvata države koje ne primjenjuju ili malo primjenjuju mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

FATF (Financial Action Task Force) je međuvladina organizacija osnovana za praćenje i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma postavljanjem globalnih standarda i provjerom poštuju li ih države.

Pekić kaže kako treba napomenuti da je Finansijska akciona radna grupa tijelo koje razvija i promoviše zaštitu globalnog finansijskog sistema za borbu protiv pranja novca, protiv finansiranja terorizma, te finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje i drugih sa njima povezanih bezbjednosnih prijetnji za očuvanje integriteta međunarodnog finansijskog sistema. 

“S obzirom da korupcija u Crnoj Gori ima ogromne potencijale da nanese nesagledive posledice ekonomskom razvoju i borbi protiv teškog organizovanog kriminala, kako na nacionalnom nivou tako i šire, FATF će usmjeriti pažnju i na borbu protiv korupcije u  Crnoj Gori u okviru svojih aktivnosti na sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Bezbjednosne prijetnje u Crnoj Gori imaju zajednički imenilac, a to je sticanje imovinske koristi i njeno plasiranje u legalne tokove”, kazao je Pekić.     

Po njegovom sudu, FATF je direktno okrenut zaštiti međunarodne finansijske stabilnosti, imajući u vidu da G20 čine predstavnici vlada i guverneri banaka ekonomski najjačih zemalja svijeta i predstavnici Evropske komisije i Evropske centralne banke. 

“Tako da sumnjam da će biti blakonakloni prema Crnoj Gori. St im u vezi treba napomenuti da je Evaluacija rađena za vrijeme prethodne Vlade, i slažem se da ova Vlada ne može biti krivac i da se desi hipotetički situacija da se Crna Gora nadje na “sivoj listi”. S obzirom da je Crna Gora prihvatila preporuke koje se odnose na sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i korupcije i u svojim nacionalnim zakonodavstvima preduzela neophodne aktivnosti na njihovoj implementaciji, moram naglasiti da i sam Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Krivični zakonik Crne Gore, kao i Zakon o igrama na sreću imaju svojih nedostataka, koje je potrebno što hitnije izmjeniti i dopuniti, kao bi se ispunile određene preporuke”, kazao je Pekić.

On je rekao da su prioriteti poznati.

“U tom smislu se, između ostalog misli na neophodnu ratifikaciju i implementaciju odgovarajućih instrumenata UN, kriminalizaciju finansiranja terorizma, pranje novca i korupcije na unutrašnjem planu, uvođenju zakonskih mjera koje se odnose na oduzimanje imovine koja je proistekla iz pomenutih krivičnih djela, obezbjeđenje efikasnog sistema međusobnog obavještavanja o sumnjivim transakcijama i omogućavanje međunarodne saradnje po tim pitanjima. Političari u Crnoj Gori, predstavljaju potencijalno veći rizik za nastajanje korupcije i pranja novca zbog toga što im funkcije omogućavaju da utiču na donošenje odluka u pogledu poslovanja privatnog sektora i zbog toga što imaju pristup korišćenju državnih fondova”, naveo je Pekić.

Crnogorska vlada juče je upozorila da bi stavljanjem države na sivu listu moglo doći do opadanja njenog kreditnog rejtinga, kao i usporavanja u realizaciji inostranih investicija koje dolaze sa prostora država koje u potpunosti poštuju pravila u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Vlada će preduzeti sve neophodne mjere kako bi Crna Gora ispunila obaveze po pitanju ove oblasti, a naročito kroz usvajanje Predloga zakona o sprečavanju pranja novca finansiranja terorizma koji je već pripremljen”, ističe se u saopštenju.

Zaključeno je da treba što prije uputiti novi Nacrt zakona o restriktivnim mjerama Evropskoj komisiji na mišljenje, kako bi se pokazala spremnost Crne Gore da sprovede sve obaveze, a što zahtijevaju i Manival i Evropska komisija.

Naredna plenarna sjednica Manivala biće održana od 11. od 15. decembra u Strazburu i tada će se odlučiti o statusu Crne Gore.

Izvor: RTCG
Izvor (naslovna fotografija):

Илустрација Ilustracija ( pixabay, ilustracija)

Ostavite komentar

Komentari (0)