test

Opština Bar: 218 hiljada eura za projekte NVO, posebna podrška za NVU “Žene Bara” i Caritas Barske nadbiskupije

Standard

13/06/2024

12:18

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je juče sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija ugovore o finansiranju njihovih projekata i programa rada za 2024. godinu.

Budžetom Opštine Bar za 2024. godinu opredijeljena su sredstva iznosu od 218.100 eura za finansiranje rada 24 nevladine organizacije, od čega je 15 podržano po osnovu raspisanog Javnog konkursa za raspodjelu sredstava, kao i 9 nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status zbog dostignutih rezultata i kontinuiteta u radu.

Pored ovoga, Opština Bar je i ove godine kao posebnu budžetsku stavku definisala podršku za NVU “Žene Bara” u iznosu od 50.000 eura za projekat narodne kuhinje, kao i za Caritas Barske nadbiskupije u iznosu od 25.000 eura.

Predsjednik Raičević je u obraćanju naglasio da se ove godine zaokružuje petogodišnji ciklus tokom kojeg je kumulativno plasirano oko 835.000 eura podrške lokalnim nevladinim organizacijama te iskazao želju za uspješnom realizacijom projekata NVO koje, kako je kazao ne samo da su partneri već predstavljaju i svojevrstan korektivni faktor u radu lokalne uprave poručujući da očekuje da će Opština Bar jednako posvećeno i uspješno sarađivati sa lokalnim nevladinim organizacijama u narednom periodu.

“Prepoznati smo kao lokalna uprava koja u kontinuitetu sprovodi konkurse i obezbjeđuje sredstva za nevladine organizacije i to predstavlja svojevrstan podstrek za realizaciju projekata i pripremu samih organizacija da iskoriste sve one benefite koji se stavljaju pred Crnu Goru i našu opštinu a tiču se realizacije projekata koji se finansiraju kroz programe međunarodne i prekogranične saradnje i zato vas pozivam da pažnju usmjerite i u tom pravcu a Opština je spremna da pruži svaki vid podrške u tom pogledu jer smo prepoznati kao lokalna uprava koja najviše i najbolje koristi sredstva iz pretpristupnih fondova EU.” – istakao je Raičević.

Potpredsjednica Opštine Bar i predsjednica Komisije za dodjelu sredstava za NVO Tanja Spičanović poručila je da nevladine organizacije predstavljaju značajan faktor za prosperitet lokalne zajednice i participativne demokratije te da doprinos lokalne uprave daje poseban zamah u tom pogledu.

“Iz godine u godinu projektne aplikacije su sve sadržajnije i raznovrsnije što jasno ukazuje da dolazi do snaženja civilnog aktivizma čime se kreira bolje okruženje za sve nas. Svi smo članovi iste lokalne zajednice i vjerujem da se možemo okupiti oko zajedničkih vrijednosti, a na nama je da pronađemo put da kroz najbolja rješenja dođemo do ostvarenja zajedničkih interesa”, poručila je Spičanović apelujući da se organizacije takođe fokusiraju i na proširenje pružanja socijalnih usluga.

Sastanku su takođe prisustvovale Ana Lekić, članica Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, i Branka Delibašić samostalna savjetnica za socijalnu i dječiju zaštitu u Opštini Bar.

Nevladine organizacije koje su ostvarile podršku Opštine Bar su:

NVU Lea Bar – Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja,

NVO Mavena,

NVO Bubulj,

NVO Caritas Barske nadbiskupije,

NVO Camp,

NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring,

NVO Kišobran,

NVU Sportski talenat,

NVU Plava planeta,

NVO Gradionica,

NVO Roditeljska snaga Bar,

NVU Staromodna umjetnost,

NVU Udruženje Spičana,

NVO Zelena jabuka,

NVO Edukativni centar za mlade Mravinjak,

NVO Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj,

NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi “Luka Bar”,

NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama,

NVO Udruženje paraplegičara,

NVO Adria,

NVO Organizacija gluvih i nagluvih,

NVO Drustvo za borbu protiv šećerne bolesti “Plavi krug”,

NVO Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj,

NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi “Željeznička stanica Bar”.

Izvor (naslovna fotografija):

Opstina Bar

Ostavite komentar

Komentari (0)