test

KATNIĆ PISAO NOVOVIĆU: Mandić i Knežević vas već duže vrijeme ucjenjuju snimcima vašeg susreta sa određenim osoba na benzinskoj pumpi u Nikšiću

I. Đoković

19/06/2024

11:25

Bviši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić obratio se pismom iz Istražnog zatvora u kom se nalazi od 14. aprila GST-u Vladimiru Novoviću povodom njegovog nastupa u jednoj TV emisiji.

Pismo Milivoja Katnića prenosimo integralno:

Gospodine Vladimire Novoviću,

Vaše učešće na televiziji Vijesti kod Petra Komnenića, u emisiji Načisto, dana 6. juna, je najveće moralno, etičko i profesionalno posrnuće jedne osobe koje se desilo od kada na tlu Crne Gore postoji pravosuđe.

Ovaj nastup ste prihvatili zbog ucjena Andrije Mandića i Milana Kneževića. Ucjenjuju Vas već duže vrijeme, odnosno od kada su Vam javno zaprijetili otkrivanjem razloga susreta sa određenim osobama na benzijskoj pumpi u Nikšiću. Da nikada ne prijete bez razloga pokazuju i određeni snimci koji ovih dana izlaze, po raznim portalima.

Televizija Vijesti i Petar Komnenić već više godina zajedno sa prethodno pomenutim Vašim ucjenjivačima pokušavaju da me smjeste u Spuž, što im je konačno uspjelo, preko Vas gospodine Novoviću.

Cilj Vašeg nastupa na televiziji Vijesti je bio da protivno domaćem i međunarodnom pravu izvšite uticaj na javno mnjenje, da povjeruje da sam zaista primao novac od kriminalnih organizacija i da utičete na sud da mi ne bi slučajno ukinuo pritvor.

Sa kojim podacima ste izašli pred cjelokupnu crnogorsku javnost? Izašli ste sa nalazima vještaka koji su netačni i neistiniti.

No to nije cilj ovog obraćanja, već da je tužilac Šoškić, suprotno zakonu, odredio da se u krivični postupak vrši vještačenje nečega što jedino može u proširenoj finansijskoj istrazi. Ako ovdje još zbog građana takođe navedem da se u krivičnom postupku može oduzeti imovina stečena krivičnim djelom onda je jasno da ste mogli jedino u krivičnom postupku odrediti vještačenje imovine od 25 hiljada eura, koja je izgrađena nakon decembra 2020. godine. Dakle u selu Barjamovica nakon toga vremena je jedino građena kuća koja meni pripada.

Što će onda u naredbi za vještačenje da vještaci geodetske struke, građevinske struke, ekonomsko finansijske struke i poljoprivredne struke ispituju o Novom selu: koji su građevinski radovi izvedeni koliko je građevinskog materijala utrošeno, odnosno kolika je vrijednost izvedenih radova na objektima, kolika je površina izgrađenih objekata, kolika je vrijednost opremanja izgrađenih objekata, koji su sve poljoprivredni radovi izvedeni, koje su biljke zasađene i koja je vrijednost poljoprivrednih radova i biljaka?

Znate vrlo dobro da je ovo protivzakonito i da je kuća u Novom Selu građena 2010. godine. Dakle, 10 godina prije nego sam po Vama i Tužilaštvu postao član kriminalne organizacije.

Zašto učestvujete u svemu ovome kada znate da to predstavlja krivično djelo po članu 44 i 16 ZKP-a? Da vidimo što je Tužilaštvo po ovim odredbama dužno: Dužno je Tužilaštvo da istinito i potpuno utvrdi da činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke i da sa jednakom pažnjom ispituje i utvrđuje činjenice koje terete okrivljenog, kao i one koje mu idu u prilog. Zašto postupate suprotno?

Za tužioca Šoškića znam. Već sam iznio, a sada Vas ponovo pitam što to Andrija Mandić i Milan Knežević znaju kompromitujuće o Vama što se desilo na toj benzijskoj stanici?

Uvođenjem finansijske proširene istrage u krivični postupak suprotno iznijetim obavezama tužilaštva imate za cilj da istragu proširite na 6 mjeseci, a objektivno bi mogla trajati do mjesec dana. Želite de me ometete da iznosim efikasnu odbranu. I dodatno, a posebno važno – da ste, a što ste morali po zakonu o finansijskoj istrazi, formirali istražni tim iskusnih istražitelja koji su obučeni za ove istrage, onda bi teret dokazivanja bio na meni pa bih ja bio u mogućnosti da na nalaze vještaka predložim svjedoke i druge materijalne dokaze. Ovako, nezakonito tužilac Šoškić saslušava svjedoke na okolnosti koje nemaju nikakve veze sa krivičnim djelima koja mi se stavljaju na teret, prepada ih, pita ih što njemu odgovara. Pri tome, ovim saslušanjima me ne poziva iako je jasno da je na to obavezan po članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji između ostalog propisuje da svako ko je optužen za krivično djelo ima sljedeće minimalno pravo: da ispituje svjedoke protiv seb e ili da se oni ispitaju, te da se osigura prisustvo i ispitivanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima koji važe za svjedoke koji svjedoče protiv njega.

Što još radite? Pratite mi sina da ne bi našao kojeg svjedoka, posebno zidare iz Albanije. To rade pripadnici specijalnog tima, te onda udaraju stravu na ove radnike te su ih rašćerali, pa ih nema niđe. Dakle, nastupili ste sa dokazima koji nijesu mogli biti pribavljeni u krivičnom postupku.

Objasnite građanima kakve veze imaju trešnje, loza, smokve i druge voćke koje su sađene prije više od 10 godina sa ovom krivičnom istragom. Pošto im Vi nećete reći istinu ja ću im kazati. Vještak poljoprivredne struke će utvrditi, a Vi to već znate, koliko je utvrdio, da je sada njihova vrijednost recimo 50 ili 100 eura pa za 800 voćaka otprilike 40 hiljada eura, pa ću ja da se mučim da vrat na nos dovodim svjedoke da dokazujem da sam ih kupio prije više od deset godina po 2,5 eura, koliko inače koštaju. A idu li idu mjeseci istrage, pa potom optuživanje, a da pri tome mi Vi nijeste, kako ste obavezni da to uradite, dostavili niti u spise predmeta uložili ijedan dokaz koji ide u moju korist.

No, sa kojim pravom ste, a kada znate da ste dužni da mi dostavite nalaze vještaka da se na njih izjasnim, kako po domaćem zakonodavstvu tako i po Evropskoj konvenciji član 6, prije toga iznosili sadržinu i vršili pritisak na javnost i posebno na sudove. Opstruirali ste mog branioca, nedostavljanjem svih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, uključujući i nalaze vještaka, a na čemu je moj branilac uporno insistirao.

No da vidimo kako je sve počelo. Uhapsili ste nevinog Sašu Čađenovića jer su Vas ucijenili Andrija Mandić i Milan Knežević da bi ga isključili iz krivičnog predmeta terorizam u pokušaju koji se vodio protiv ovih lica. To je svakome jasno. Tada i posebno sada je jasno da on ni na koji način nije učestvovao u donošenju odluke da se ne goni Duško Roganović. To je moglo kao i u ovom postupku da se dokaže. Takođe, Saša Čađenović nije donio odluku da se ne goni Petar Lazović, već ja. I to je moglo lako da se utvrdi.

Sve dokaze koje ste sada iznijeli imali ste i prije godinu ipo dana pa zašto me ne uhapsiste tada? Ja ću Vam kazati. Originalni transkripti jasno ukazuju da ja nemam veze sa djelima koje mi stavljate na teret. Transkripti koje ste skrivali jasno to potvrđuju. Pisani dokazi koje ste skrivali to takođe potvrđuju. Zašto onda sada? Da bi se prikazalo da ste borac protiv kriminala i prevarili Evropljane kao što ste i Amerikance, a u stvari Andrija Mandić Vas ucjenjuje. Moraćete kazati tačno u vezi čega. To će se ranije ili kasnije saznati. A zašto ste mene sada uhapsili ja ću Vam kazati. Da bi moje hapšenje bacilo u sjenku oslobađajuću presudu za terorizam koja je trebala da se desi.

Dakle, ponavljam, dužni ste da u spise predmeta uložite dokaze koji mi idu u korist. Da ste ih uložili ja ne bih danas bio u pritvoru.

Vrlo vješto već drugi put javno ističete da je sud odredio odnosno produžio pritvor. Ovo je nažalost tačno. Ali i Vi i sud mora da znate da ste bez razloga propustili da postupite po zakonu. I vijeće Višeg suda u Podgorici kao i Vijeće Apelacionog suda je bilo obavezno, a posebno kada sam im ukazao što sada javno ponavljam, a na osnovu člana 16, točka 2 ZKP-a, da mi obezbijedite jednake uslove u pogledu predlaganja dokaza i pristupa dokazima i njihovom izvođenju.

Ovo praktično znači da su morali da zastanu sa donošenjem odluke dok mi ne dostavite originalne, a ne falsifikovane dokaze kao i skrivene dokaze te i one što odbijate da mi dostavite već dva mjeseca. Što bi se tada desilo? Vi bi i Šoškić morali u Spuž. Ali polakote!

Dekle, Vijeće Apelacionog suda je u rješenju u kome je odbilo moju žalbu navelo kako ste u pravu kada tvrdite da sam obmanjivao javnost u dvije televizijske emisije (Vijesti – Načisto i Gradska Televizija – Znam da znaš), o tome ko je skinuo zabranu Belivuku Miljkoviću za ulazak u Crnu Goru, kada sam izjavio da je to učinio menadžment policije, a ne pojedinac (u emisiji Načisto) te da su kriminalci iz Srbije organizovali ubistvo ove dvije osobe (U emisiji Znam da znaš).

Da vidimo što skrivate već dva mjeseca. U spisima predmeta koji je vođen u Specijalno državno tužilaštvo, kada sam bio Glavni specijalni tužilac, a protiv Zorana Lazovića KT-S br 214/21 izjavio sam prilikom prvog saslušanja da se sve što sam izjavio u emisiji „Načisto“ nalazi u Specijalno tužilaštvo kao dokaz. Više puta sam to tvrdio pa i pismeno Vama. Nijeste obrnuli glave da u ovim spisima nema dokaza za tu moju tvrdnju. Tvrdiio je i tužilac Šoškić i to pred više svjedoka, te kao dokaz za to 13. maja mi dostavio spise tog predmeta. Odmah nakon toga, prilično sakriveno pronašao sam sve što sam tvrdio. Tako u aktu pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića, od 25. avgusta 2021. godine stoji između ostalog: „Povodom Vašeg akta Kti.s br 17/21 od 24. 08. 2021. godine, na osnovu odluke menadžmenta Uprave policije Crne Gore, dana 28.12.2020. godine Belivuku i Marku Miljkoviću je ukinuta mjera zabrane ulaska u zemlju.“ Iz akta koji je isti pomoćnik dostavio direktoru policije Zoranu Brđaninu, a koji je specijalnom tužilaštvu dostavljen na osnovu dopisa kt-s br. 214/21 od 18.11. 2021. godine između ostalog stoji „mjera zabrane ulaska u zemlju za ova lica (Belivuk i Miljković) je određena na predlog kolega iz MUP-a

Srbije 2018. godine, u procesu međunarodne policijske saradnje“. Kada se ovome doda izjava Pavićević Milovana, tada načelnika Centra bezbjednosti Podgorica, da ga je o ulasku ovih lica u Crnu Goru obavijestio načelnik beogradske policije i tražio da budu praćeni 24 časa te izjava koju je ponovio u ovoj istrazi i drugi prikupljeni dokazi jasno je da sam imao opravdan razlog za ovu izjavu.

U emisiji Znam da znaš sam izjavio da su kriminalci iz Srbije organizovali ubistvo Belivuka i Miljkovića dok su se nalazili u Crnoj Gori. Ovo sam izjavio na osnovu izjava upravo Belivuka i Miljkovića, koje su dali pred specijalnim tužiocem Srbije po našoj zamolnici. Tom saslušanju sam lično prisustvovao. Dokaz u prilog prednjeg je i činjenica da su ova lica pokušali likvidirati na Aeorodromu Tivat. To bi se i desilo da naš istražni tim to nije spriječio.

Više puta sam tražio od tužioca Šoškića da izjave Belivuka i Miljkovića, te optužnicu protiv lica koja su pokušala likvidaciju na aerodromu dostavi. Nikada to nije učinio.

A što su saglasno izjavili Belivuk i Miljković? Izjavili su da je ovo putovanje za Crnu Goru organizovao đed Miljkovića koji je inače bio savjetnik tada aktuelnog ministra policije Srbije. Da je sa njima u avionu za Crnu Goru putovao jedan pripadnik BIA Srbije kao i u povratku u njihovoj pratnji. Da ih je neko izdao kriminalcima koji su pokušali da ih liše života. Da je ovo tačno potvrđuje visok stepen organizovanosti ovog pokušaja ubistva. Zbog ovih činjenica sam iznio predmetnu izjavu.

Ponavljam da Vi imate pravo da nastavite da tvrdite da sam obmanjivao javnost ali ste dužni da ove dokaze uvrstite u spise pa neka sud odluči kojima će dati veći značaj.

No da vidimo hoćete li ovo saopštiti crnogorskoj javnosti. Zašto ste učestvovali u falsifikovanju ovih dokaza i skrivanju onih krunskih. Tako specijalni tužilac Šoškić na srani 9 i 10 naredbe za sprovođenje istrage navodi poruku koje je poslao Petar Lazović osobi koju oslovaljava sa Brate, dana 03.12.2020. godine. Jasno je da su iz originalne komunikacije izbačene poruke koje ta osoba šalje Petru Lazoviću. Vi ste upoznati sa ovim originalnim komunikacijama. Zašto onda, a dužni ste nijeste naredili tužiocu Šoškiću da ih uvrsti u dokazni materijal, a to sam i od Vas pismeno tražio. Ovo je školski primjer zloupotrebe službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje javne isprave.

Zašto ovo radite kada znate da iz originala priizilazi da Petar Lazović obmanjuje sagovornika. Baš kao što i Vi obmanjujete crnogorsku javnost ali svako od vas iz svojih interesa. Sud nažalost suprotno navedenim propisima iz člana 16 ZKP ovo prihvata.

Ovdje ću navesti jedan skriveni dokaz, koji ste vi falsifikovali i tako mene poslali u zatvor. Naime, navodite komunikaciju između Radoja Zvicera i Petra Lazovića u kojoj Petar navodi: „A Duška je tata od Kate tražio da se izostavi svaka ga muka ubila iz kolica“. No nije bilo dovoljno samo falsifikovati ovaj dokaz trebalo je sakriti najvažnije komunikacije. One bezrezervno potvrđuju da nema mog učešća u svemu ovome. Evo ih. One su objavljene u dnevnom listu Vijesti 09.05.2024. godine.

Ljubo Milović, najpovjerljiviji čovjek Radoja Zvicera, 04. 12. 2020. godine, dakle odmah nakon hapšenja hercegnovske grupe „Kavačkog klana“, šalje poruku Radoju Zviceru: „Ništa oni nemaju Dulu“. Radoje Zvicer odgovara Ljubu Miloviću: „Ništa ali je predstavio (Petar Lazović) kao da su mu pomogli“. Na ovo Ljubo Milović šalje poruku: „A mogli su ga stavit što se toga tiče, pa da se dokazuje al baš ništa nema po Batici (Igor Stamatović) onaj svjedok ga nije očima vidio (Milan Kankaraš) al je kao rekao da mu zna ime kripte. Mogli su mu dodat i izmisliti kao što rade“. Zvicer odgovara Miloviću „Mogli su slobodno“.

Što je ovdje važno te ste ovo krili godinu ipo dana. Ovdje je sve važno. Prvo da Zvicer zna da ih je Petar Lazović varao i drugo ne manje važno da ih je Batica informisao o onome što se dešavalo na sastanku 03.12.2020. godine u mom timu kada sam odlučio da zbog nedostatka dokaza ne gonimo Duška Roganovića. Dalje, zbog građana, a Vi to dobro znate, Batica je Igor Stamatović policajac koji je u bjekstvu sa ovom dvojicom.

Dakle, pitam Vas zato skrivate ovaj krunski dokaz? Zato što ste ucijenjeni. No trebali ste izaći pred javnost Crne Gore i pokazati, ako ne bi spasili obraz biste dušu. Ali to mogu učiniti hrabri ljudi.

Da još jednom ponovim, niko ne dovodi u pitanje da tužilaštvo može i dalje da ostane pri svom stavu ali Vi morate da dokaze koje sam predložio uvrstite u spise predmeta. Što bi se desilo da je sud vidio ovaj dokaz?

Konačno da navedem za Vas još jedan bolan dokaz koji ste takođe falsifikovali. To je komunikacija sa strane 82 i 83 naredbe za srpovođenje istrage dje razgovaraju Petar Lazović, Ljubo Milović i Radoje Zvicer. Ovdje Sud bezrezervno

opet nažalost, a suprotno članu 16 tačka 2 ZKP prihvata Vašu varijantu da taj falsifikovani razgovor potvrđuje da sam tada postao član kriminalne organizacije. Ali original potvrđuje da Zvicer i Milović utvrđuju ko je kriv od dvojice za hapšenje njihovih ljudi, a ta dvojica su ja i Dragan Radonjić.

Da li ste spremni da ove dokaze ovako ispravljene stavite u spise predmeta i date crnogorskoj javnosti na uvid? Inače, to Vam je zakonska obaveza iz člana 44 i 16 ZKP. Nijeste ili jeste? Ako ih ne date kad tad ćete krivično odgovarati za ove zloupotrebe.

Sada da se još jednom javno obratim Višem sudu u Podgorici i Apelacionom sudu pa konačno i Vrhovnom sudu Crne Gore. Molim vas da prilikom odlučivanja u bilo kojoj fazi postupka i po bilo kojem pitanju omogućite mi pravo iz člana 16 tačka 2 ZKP-a.

Konačno da Vam predložim kako da ovo riješite. U onoj nevjerovatnoj emisiji ste koliko sam mogao da razumijem iz posrednog saznanja izjavili da sam u gradnji porodičnih objekata u selo Barjamovica (koji su moji, moga sina, moga brata i sinovca) i u gradnju objekata u Novo Selo uložio oko milion eura. Istovremeno ste bestidno i u maniru sitnog prevaranta obmanuli javnost o mojim primanjima. Naveli ste da sam od 2019. primio 250 hiljada eura, dao sinu 100 hiljada, a kćerci 50 hiljada te da mi je ostalo 100 hiljada za troškove i da ogradim objekte vrijedne milion eura. Ko ne bi kazao da sam kriminalac, a sud da treba da trunem u zatvoru, nakon ovoga. No otkud 2019. godina kada sam kuću na Novo Selo gradio 2010. godine. Za Vas nije važno. Cilj opravdava laž. Što ne navedoste istinu da sam od 2005. godine do penzionisanja primio preko 500 hiljada eura, te da sam na raspolaganje imao podignutih preko 400 hiljada eura i da u svesci koju ste oduzeli stoji da je moj sinovac uložio više od 70 hiljada eura. Takođe nijeste naveli ni druga ulaganja moga brata, drugog sinovca, te novac moje žene i ćerke. Teško posrnuće.

Što predlažem? Pozivam Vas da prestanete vi iz tužilaštva i specijalnog odjeljenja da progonite svjedoke i vještake posebno zidare iz Albanije te da javno pred svom crnogorskom javnošću izvršimo vještačenje i utvrđivanje koliko je sve koštalo. Ja dajem ovo malo časti što mi nijeste uništili da ću prihvatiti krivicu i svega moga se odreći ako se utvrdi da je u selo Barjamovica na objektima (bez objekta mog najmlađeg brata koji ima oko 70 kvadrata i koji je sam finansirao) više uloženo od 500 eura po kvadratu u objekat moga sina, a u ostale objekte više od 250 eura po kvadratu, te u sve druge objekte i radove ne više od 50 hiljada eura, što ukupno iznosi ne više od 200 hiljada eura. Na

Novo Selo, ponavljam na objekte koje sam gradio od 2010. godine, nijesam uložio više od 60 hiljada. Dakle, sve zajedno uložio sam 260 hiljada eura. Ponovo Vas podsjećam, kao što sam već naveo da sam u tom periodu imao na raspolaganju više od 400 hiljada eura prihoda koje sam zakonito primio i podigao sa žiro računa poslovnih banaka.

Pošto ste pred građanima izjavili da sam uložio jedan milion eura evo Vam prednosti od 740 hiljada eura. Ako se Vaša tvrdnja pokaže tačnom priznajem krivicu i svu moju imovinu dajem državi i idem na izdržavanje kazne. Ako se pokaže da ste govorili neistinu za čitavih 740 hiljada tražim da odgovarate za ovu laž.

Sada da se i Vama obratim gospodine Mandić Andrija što me onako pilatovski pozivate da prekinem štrajk. Treba da znate da ja i oni koji treba da znaju znamo da Vi stojite iza svega ovog. Zato ne brinite za mene. Znam da bi voljeliu da me gledate utamničenog u ovoj ćeliji više godina, kao nedužnog Sašu Čađenovića. Čudi me da već nijeste shvatili da Vam neću dati to zadovoljstvo. Još ću Vam samo reći da pročitate spjev Osman i onaj dio gdje stoji „Kolo sreće stalno se okreće“, ili kako Vam je bliže Matiju Bećkovića „Zlo proriči ako misliš da pogodiš“. A Vas ne može spasiti ni promjena prezimena Jakić u Mandić ni Mandić u Trumbić ni promjena kuće i mjesta boravka. Stiže Ilija Gromovnik. Neće Vam oprostiti za zlo koje ste učinili sa položaja predsjednika Skupštine Crne Gore.

Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (1)

Sasha

19 Jun. at 14:09

Da li je sada kasno da je slucaj “Tunel” oskoristen da sudija Savic aminuje sve sto SDT od njega trazi?