test

KATNIĆ PITA MILOVIĆA, NOVOVIĆA I MARKOVIĆA: Je li ovo VLADAVINA PRAVA u kojoj tužilac Šoškić odugovlači krivičnu istragu i drži me u pritvoru?

I. Đoković

24/05/2024

13:00

Milivoje Katnić, bivši Glavni specijalni tužilac, koji već više od mjesec dana štrajkuje glađu obratio se pismom ministru pravde Andreju Miloviću, Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću i Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, u kom ih pita po kom zakonu Crne Gore tužilac Šoškić sprovodi finansijsku i krivičnu istragu zajedno zbog čega namjerno odugovlači postupak i drži ga u pritvoru.

Pismo Milivoja Katnića ministru pravde, Vrhovnom državnom tužiocu i Glavnom specijalnom tužiocu prenosimo integlralno:

Pitam ministra pravde, Vrhovnog državnog tužioca  i Glavnog specijalnog tužioca, a potom i postupajuće sudove u ovom predmetu

S kojim pravom su dozvolili tužiocu Šoškicu da pomiješa finansijsku istragu i krivičnu istragu i da ih zajedno sprovodi.  Gdje je to predvidjeno u bilo kom zakonu Crne Gore. Meni se na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a kz. Kakve veze ovo krivično djelo u krivičnoj istrazi ima sa imovinom na Novome selu i u Barjamovici. Kakve veze imaju krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 401 a kz . sa ovom imovinom. Kakve veze ima dokazivanje krivičnog djela pranje novca koje sam navodno u iznosu od 30. 000 dobio po tvrdnji tužioca od članstva u kriminačnoj organizaciji i koje sam stavio uz pomoć turskog državljanina u legalne tokove pošto sam ih dobio nakon što sam postao član kriminalne organizacije decembra 2020. godine. Kakve ovo ima veze sa imovinom na Novom selu koja je stečena od 2010. do 2017. godine.

Kakve ovo veze ima i sa porodičnom imovinom koja se nalazi u selu Barjamovicai i koja je takodje stečena prije decembra 2020. godine. Jasno je da nema nikave ali postoji zakon o sprovodjenju finansijske istrage. Pa se po tom zakonu donosi posebno rješenje o sprovodjenju finansijske istrage. Formira se poseban tim za finansijsku istragu. Ovaj tim bi tada po pravilu ispitivao gdje sam utrošio onih 25.000  eura (pet hiljada su od mene oduzete) a nakon toga ako su ispunjeni uslovi  i sprovesti takozvanu proširenu finansijsku istragu. Pa kako su ispunjeni uslovi i ako je stečena imovina u selu Barjamovica, a potom i u Novom selu pa dalje do onih čizama od 20 eura što u njima kopam krompir.  I to po zakonu ne može drugačije.

U krivičnom postupku teret dokazivanja je na tužiocu, u finansijskoj istrazi teret dokazivanja je na okrivljenom. Pa bih ja predlagao dokaze odakle sam stekao odredjena sredstva, a istražni tim bi prihvatio ili ne i sproveo finansijsku istragu po zakonu. Ovako sam ja dužan da dokazujem i krivičnu i finansijsku  istragu. Ne mogu se svjedoci iz finansijske istrage saslušavati u krivičnoj. Mogu se koristiti njihove izjave kao i drugi pribavljeni dokazi u finansijskoj istrazi i u krivičnom postupku, ali se ne mogu izvoditi.

Ovo sto se finansijska istraga sprovodi kako smo rekli po posebnom zakonu, a finansijska istraga može trajati dvije godine. Krivična istraga je hitna. Tužilac Šoškić na ovaj način, a saslušavajući svjedoke koji su predloženi za finansijsku istragu svjesno odugovlači krivičnu i drži me u pritvoru.

Ovo nije obično krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416  kz,  ovo je teža zloupotreba zbog čega ja već 33 dana štrajkujem gladju.

Što vi radite ministre pravde, vi  Vrhovni državni tužioče a posebno vi Glavni specijalni državni tužioče.

Je li ovo vladavina prava, je li ovo Crna Gora koja se uspješno bori protiv kriminala.

Ovo je sa krivično pravnog aspekta krivični postupak koji je ništavan koji ne postoji, ali postoji pritvor.

Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (0)