test

Katnić: Režiseri napravili scenario da je progon nevinih – borba protiv organizovanog kriminala?

Standard

02/05/2024

14:46

U pismima specijalnom tužiocu Novoviću i sudiji Saviću, bivši specijalni tužilac otkrio pozadinu progona i kako tužilac Šoškić drastično krši zakone.

Piše: Draško Đuranović (Pobjeda).

Tek nakon što je pritvoreni bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u utorak 30. aprila odbio da prima terapiju za liječenje plućne embolije, iz protesta što je specijalni tužilac Miloš Šoškić u više navrata prekršio zakon i njegova prava u postupku, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović je – tek poslije drugog Katnićevog pisma njemu upućenog – obavezao postupajućeg tužioca Šoškića da omogući Katniću, koji je odbio advokata po službenoj dužnosti, da konačno sasluša više svjedoka u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenut.

Katnić je u srijedu 1. maja na kratko prevežen iz Istražnog zatvora do Kliničkog centra, jer mu je bilo naglo narušeno zdravlje. Kada je Novović, pet dana nakon prvog Katnićevog pisma i dva dana poslije drugog pismenog zahtjeva, i zvanično omogućio da bivši specijalni tužilac učestvuje u saslušavanju svjedoka – Milivoje Katnić je počeo da ponovo uzima medikamente.

Glavni specijalni tužilac Novović nije reagovao nakon prvog Katnićevog pisma, pa ni pošto mu je uručena druga pismena žalba na nezakonitosti koje specijalni tužilac Šoškić preduzima. Kada su ljekari u Kliničkom centru u Podgorici procijenili da je ugrožen život, tada su usvojeni neki Katnićevi zahtjevi. 

DRASTIČNO KRŠENJE ZAKONA

Prethodno je Katnić uzalud pisao iz pritvorske jedinice u Spužu i predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću, navodeći ,,više primjera kršenja zakona i procedure“ i zatražio da pismo dostavi i njegovom sinu ,,bez cenzure koju sprovodi sudija za istragu Goran Šćepanović“.

Milivoje Katnić je u pismu sudiji Saviću istakao da će nezakonitosti koje se dešavaju u njegovom krivičnom gonjenju ,,ostati zapamćene i izučavane u budućnosti“.

Prije svega činjenica da ni sudija Savić ni vanraspravno vijeće Višeg suda, ali ni glavni specijalni tužilac Novović nijesu uočili bitnu povredu zakona u naredbi za sprovođenje istrage koju je napisao specijalni tužilac Miloš Šoškić, a čije je izuzeće uzaludno Katnić tražio od glavnog tužioca Novovića.

“Gospodine Saviću, da ste samo pogledali prvu stranicu naredbe za sprovođenje istrage KTSI br 9/24 od 15. aprila 2024, odnosno njen uvod – vidjeli bi ste da kriminalna orgnaizacija koja se prvi put goni od strane crnogorskog tužilaštva ima samo dva člana i to Zorana Lazovića i Milivoja Katnića – ističe Katnić, navodeći da bi takva formulacija morala za Savića da ,,bude strašan alarm, pa ste odmah radi konsultacije i provjere svog sjećanja morali dohvatiti Krivični zakonik Crne Gore gdje se nalazi krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 KZ-a“.

“Ovo Vam navodim da bi provjerili da li ovo krivično djelo može uopšte postojati ovako napisano i da li se može na teret bilo kom licu stavljati kriminalna organizacija koja ima dva člana”, upozorava Katnić.

Naglašava da je riječ o pravnim pitanjima koja mora da se uvijek i prema svakom primjenjuju, pa i u njegovom slučaju.

Ovo su, gospodine Saviću, pravna pitanja koja se uvijek i prema svakom primjenjuju.

“U navedenom dijelu naredbe za sprovođenje istrage, a u okviru kiriminalne organizacije koju je formirao Zoran Lazović, građanima Petru Lazoviću i Saši Čađenoviću (Kažem građanima, jer im se ovom naredbom za sprovođenje istrage na teret ne stavlja nikakvo krivično djelo) stavlja na teret da su prihvatili da za ovu kriminalnu orgnaizaciju vrše krivična djela i to za kriminalnu organizaciju koju je formirao Radoje Zvicer. Dakle: Saša Čađenović je u dvije kriminalne organizacije istog kriminalnog vođe?! Moglo se desiti da posumnjate da se radi o nekoj nevjerovatnoj grešci, ali ste tada trebali uzeti krivični predmet koji se vodi protiv Radoja Zvicera i drugih, a i Petra Lazovića i Saše Čađenovića, pa biste tamo našli da je isto što se navodi u ovoj naredbi u navedenom djelu”, ističe Katnić u pismu sudiji Saviću, ukazujući na brojne nezakonitosti koje svjesno čini specijalni tužilac Miloš Šoškić. 

Prema informacijama Pobjede, sudija Savić nije odgovorio na Katnićevu žalbu napisanu iz Istražnog zatvora u Spužu iako bivši glavni tužilac upozorava da su pravosudne institucije ,,na ovaj način srušili jedan od najvažnijjih principa krivičnog prava, koji je naveden i u našem krivičnom zakonodavstvu – da se učiniocu krivičnog djela može suditi samo za krivično djelo koje je vrijeme izvršenja bilo krivično djelo i samo u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku“.

“Režiseri ovog progona su napravili dobar scenario – da je ovo borba protiv organizovanog kriminala i da će im ovi iz Brisela reci ,,aferim” i dati nešto što se zove IBAR. No, nijesu kazali da se vrši progon nevinih ljudi protivno zakonu”, zaključio je Katnić.

NOVOVIĆEVO ĆUTANJE…

Bivši glavni specijalni tužilac, koji se nalazi u pritvoru u kom štrajkuje glađu poslao je tokom posljednjih sedam dana čak dva pisma glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću.

Katnić u pismu Novoviću ukazuje na pritisak kom je bio izložen od strane tužioca Miloša Šoškića koji ga je sa braniocem po službenoj dužnosti, advokatom Dragutinom Durutovićem, onemogućavao da saslušava svjedoke.

“Gospodine Novoviću, do sada sam se obraćao više puta da mi omogućite učešće u krivičnom postupku koji se protiv mene vodi. Obratio sam se sa istim zahtjevom i Zaštitniku ljudskih prava nakon toga…Ovo je posjednje moje obraćanje vama kao glavnom specijalnom tužiocu – upozorio je Katnić u drugom pismu glavnog specijalnog tužioca, zahtijevajući od Novovića da mu omogući ,,osnovno pravo – da na funkcionalan i djelotvoran način učestvujem u postupku“.

Katnić upozorava da se ,,dogodila nevjerovatna stvar“ i da je Šoškić pozvao da prisustvuje saslušanjima i advokata Durutovića, iako je Katnić izričito odbio zastupnika po službenoj dužnosti i najavio da će da se brani sam, što mu zakon dozvoljava.

“U pritvoru se nalazim i po pritvorskom osnovu uz clan 175, stav1, tacka 2 ZKP-a, a to je da ne utičem na svjedoke. Međutim, u krivičnom postupku su saslušani i svjedoci kojim saslušanjima ja nijesam mogao prisustvovati jer mi je to pravo protivpravno onemogućeno”, istakao je Katnić.

Napominje da je tužilac Šoškić – prilikom saslušanja svjedoka kojem je Katnić prisustvovao – pozvao i branioca Durutovića, i pored isključivog zahtjeva bivšeg glavnog specijalnog tužioca da se to ne radi.

“Međutim, ne samo tužilac već i ovaj advokat su na mene vršili pritisak da promijenim svoju iznijetu volju”, ukazuje Katnić u pismu Novoviću, naglašavajući da tek kada je ustao da napusti saslušanje, advokat Durutović se povukao i napustio prostoriju.

“Simulirajući mog branioca, ovo lice zajedno sa tužiocem, opterećuje moju odbranu i onemogućava mi da ispitujem svjedoke koji se saslušavaju”, ocijenio je Katnić postupanje advokata Durutovića, uz najavu da će, ako se ispostavi tačnim njegova sumnja, ,,protiv obojice podnijeti krivičnu prijavu“.

U pismu Novoviću, bivši glavni specijalni tužilac traži da mu se omogući pristup brojnim dokumentima, kako bi precizno negirao i pokazao ,,svu neutemeljenost naredbe za sprovođenje istrage“ kao i ,,neosnovane optužbe na njegov račun“.

REAKCIJA SA ZADRŠKOM

Osim toga, zahtijeva da, u skladu sa zakonom, tužilac Šoškić pozove svjedoke koje je on predložio da se saslušaju: Dragana Radonjića, bivšeg načelnika SPO, Milorada Žižića, nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera, Sašu Čađenovića, bivšeg specijalnog tužioca…

“Tražim da hitno budem pozvan da dopunim odbranu za krivična djela koja mi se stavljaju na teret”, ističe Katnić i ponavlja optužbe na račun specijalnog tužioca Šoškića.

Prema Katnićevim tvrdnjama, tužilac Šoškić je za svjedoke zvao ljude koji su radili na njegovom imanju u Grbama i napominje da je riječ o moleru, radniku sa kamenom. Na taj način, ističe Katnić, tužilac Šoškić svjesno pokušava da prolongira istragu na maksimalnih šest mjeseci. 

“Sjedok čijem sam saslušanju prisustvovao, nije saslušavan na okolnosti krivičnih djela koja mi se stavljaju na teret! To je apsolutno kršenje zakona i mojih prava”, upozorava Katnić i još jednom je zatražio od Novovića da zbog zdravstvenog stanja ,,hitno budem pozvan da dopunim moju odbranu iznoseći nove činjenice i okolnosti“.

Tek nakon što je odbio da prima terapiju, kada je Milivoje Katnić prebačen u Urgentni centar u Podgorici, glavni specijalni tužilac Novović je konačno odobrio da pritvoreni bivši specijalni tužilac može da saslušava svjedoke, što mu je i zakonom zagarantovano pravo.

Piše: Draško Đuranović (Pobjeda).

Izvor: POBJEDA
Izvor (naslovna fotografija):

Pobjeda

Ostavite komentar

Komentari (0)