test

Hoće li smjenom Brđanina Vlada i treći put kršiti zakon?

Standard

29/02/2024

16:37

Iako u obrazloženju za smjenu Brđanina, funkcioneri Demokrata ističu da je ,,poštovan mehanizam predviđen Zakonom o unutrašnjim poslovima za razrješenje direktora Uprave policije’m, sudska praksa i dosadašnje odluke Upravnog suda Crne Gore ukazuju suprotno. U slučaju da Vlada Crne Gore 1. marta donese odluku o smjeni Brrđanina ta će odluka biti - sporna.

Razloge za takvu tvrdnju treba tražiti u posljednjoj odluci Upravnog suda nakon koje je Vlada Milojka Spajićavratila Zorana Brđanina na čelo Uprave policije.

Naime, Upravni sud je već jednom presudio da je nezakonit zaključak Vlade Crne Gore da – zbog toga što Odbor za bezbjednost nije razmatrao izvještaje direktora Uprave policije – ti izvjetaji nijesu prihvaćeni. U obrazloženju svoje odluke Upravni sud navodi suprotno – da se ti izvještaji, upravo zbog činjenice da nijesu razmatrani – trebaju smatrati kao prihvaćeni. 

U istom pravnom pravcu bila je odluka Upravnog suda povodom imenovanja Dejana Vukšića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. U prewsudi se jasno navodi da ,,propuštanje nadležnog Odbora Skupštine Crne Gore da u roku koji je predviđen Zakonom o upravnom postupku odluči o predlogu za njegovo imenovanje, ima se smatrati da je nadležni Odbor dao saglasnost koja je od njega tražena“…

Logično je, dakle, da će Upravni sud zauzeti isti stav kao u ranijim slučajevima kada je u pitanju Zoran Brđanin i pritanje usvajanja ili neusvajanja izvještaja rješavati po istom pravnom principu kao u ranijim slučejavima, pa i u slučaju Dejana Vukšića. 

Na osnovu dosadašnjih presuda u više slučajeva, jasno je da stavljanje izvještaja koje raniji Odbor nije razmatrao u dnevni red, predstavlja kršenje procedure kada to retroaktivno učini Odbor novog saziva Skupštine i to bez konkretnih, na zakonu zasnovanih zamjerki koje bi se odnosile na sadržaj Brđaninovog izvještaja od prije nepune dvije godine. 

Ta zakonska ograničenja, kako izgleda, ne sprječavaju funkcionere Demokrata u Vladi Crne Gore da ignorišu principe vladavine prava i da rizikuju da Upravni sud i treći put proglasi nezakonitim odluke izvršne vlasti.

U slučaju da da Vlada Crne Gore konstatuje prestanak mandata direktoru Uprave policije na ovaj nač in i da to uradi treći put, a odluka Vlade bude oborena na Upravnom sudu, takva politička praksa će, bez sumnje, ugroziti dostizanje IBAR-a za poglavlja 23 i 24 jer je u pitanju kontinuirano kršenje zakona najvišeg organa izvršne vlasti – Vlade Crne Gore. 

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Zoran Brđanin

Ostavite komentar

Komentari (0)