test

BRĐANIN SMETA I NOVOJ VEĆINI: Odbor za bezbjednost razmatra Izvještaje za koje je Upravni sud konstatovao da su odobreni

S Rastoder

21/12/2023

08:19

Skupštinski Odbor za bezbjednost razmatraće danas poseban Izvještaj Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 1. januar - 15. maj 2022.godine, kao i onaj za period 15. maj - 23. novembar 2022.godine. Reklo bi se da su to redovne aktivnosti jednog od najvažnijih radnih tijela Skupštine Crne Gore, da se iza toga ne krije namjera aktuelne većine da na koliko toliko legalan način smijene sadašnjeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina. Vlada Dritana Abazvovića nije mnogo marila za proceduru i zakone pa je Brđanina sklonila po strani kršeći sve zakone, što je konstatovao i Upravni sud poništavajući rješenje 43. Vlade.

Današnje razmatranje izvještaja za pomenute periode je kontraverzno. Iako prvi čovjek Odbora Miodrag Laković tvrdi da nijedan zakon ne ograničava razmatranje bilo kog izvještaja, Upravni sud je u presudi slučaja Brđanin tvrdio drugačije.

“Zaključak tužene (Vlade) da okolnost što Odbor predmetne izvještaje nije uzeo u razmatranje u razumnom roku stvara pretpostavku da ih nije ni prihvatio, za Sud je apsolutno neprihvatljiv i krajnje proizvoljan imajući u vidu da su odredbe člana 16 Zakona nedvosmislene i ovlašćuju isključivo nadležni skuštinski odbor da prihvati odnosno ne prihvati izvještaj direktora Uprave policije, i to, podrazumijeva se, u proceduri regulisanoj Poslovnikom Skuštine Crne Gore (članovi 69 – 71 Poslovnika koji se odnose na rad u odborima). Pored toga, pogrešno je tumačenje tužene utvrđenja iz Presude ovog suda U. br. 3274/21 od 21.10.2021. godine u pravcu odbrane gorepomenute pretpostavke o neprihvatanju izvještaja. U navedenoj odluci Sud je utvdio sasvim suprotno – da nepostupanje u zakonom predviđenom roku od 20 dana stvara pretpostavku da je javnopravni organ dao saglasnost, odobrenje ili potvrdu (četvrta stranica, drugi pasus). Takvo tumačenje sudske odluke je i u praksi Evropskog suda za ljudska prava prepoznato kao „krajnje proizvoljno“ ili „veoma pogrešno tumačenje“ jer se ne radi o pogrešnom čitanju teksta, već o sasvim pogrešnom tumačenju koje nesumnjivo dovodi do „uskraćivanja pravde“, stoji u tekstu Upravnog suda.

I sam Brđanin je u intervjuu prije nekoliko dana rekao, a pozivajući se na presudu Upravnog suda, da se zbog činjenice da Odbor nije razmatrao izvještaje smatra da su oni prihvaćeni, što znači da to tijelo ne bi trebalo da održi sjednicu a i ako je održi treba da da pozitivno mišljenje jer su rezultati dobri.

„A ako i da negativno mišljenje, ministar ne bi treblo da inicira smjenu kod vlade. Vlada je, jer je dobila pohvale zato što su ispoštovali presudu Upravnog suda, u opasnosti da prekrši zakon ukoliko u konkretnom slučaju donese odluku o prestanku mandata“, naveo je Brđanin.

Brđanin smatra i da je neodrživa i nelogična teza, da se raspravlja o izvještajima zbog toga što je to preostalo prethodnog odbora.

„Mislim da je parlamentarni nadzor počeo 2010. godine. I možete zamisliti koliko proteklih 13 godina ima inicijativa, izvještaja raznih vrsta koji nijesu razmatrani i koje bi onda Odbor sada trebalo da razmatra“, kazao je Brđanin.

On je, takođe, ocijenio da način na koji se ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović određuje o njegovoj poziciji, ukazuje da jedva čeka da Odbor za bezbijednost da negativno mišljenje na izvještaje Brđanina iz 2022. godine, koji su se sada našli prioritetno na agendi tog Odbora.

“Izgleda da se i u tom dijelu uspostavlja jedna nova praksa, jer se ne sjećam da su se ikada ranije slični dokumenti koji su bili u proceduri prethodnog saziva razmatrani gotovo pa automatski u novom sazivu, ali i to je politička poruka. Pritom, neupitno je da je taj postupak kršenje zakona i uvod u kršenje člana 16 Zakona o unutrrašnjim poslovima“, naveo je Brđanin.

Brđanin se juče obratio javnosti povodom, kako je naveo, dva periodična izvještaja o kojima će u danas raspravljati Odbora za bezbjednost i odbranu, a u pitanju su dokumenti koji su označeni stepenom tajnosti i nisu dostupni za dalju distribuciju.

Naveo je između ostalog i da su rezultati Uprave policije u 2022. godini konstatovani u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu.

“EK je upravo međunarodnu policijsku saradnju ocijenila ključnom u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, a pozitivno su istaklnute u i aktivnosti koje se odnose na lišenje slobode vođa i članova organizovanih kriminalnih grupa u zemlji i inostranstvu…”, rekao je Brđanin.

Očigledno je da su rezultati rada sekundarna stvar u cijeloj igri oko mjesta direktora Uprave policije, a da je politika ono što je primarno. Zoran Brđanin ne pripada nijednoj stranci i nema političku podršku da nastavi da radi svoj posao, pa je, kako sada stvari stoje, pitanje dana kada će biti razrješen dužnosti direktora Uprave policije.

Brđanin neće prisustvovati sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu

Direktor Uprave policije (UP) Zoran Brđanin saopštio je da neće prisustvovati današnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Podsjećamo, Odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće danas izvještaje Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u prošloj godini. Odbor će, kako je najavljeno, razmatrati izvještaje za vrijeme od 1. januara do 15. maja i od 15. maja do 23. novembra prošle godine.

On je u obraćanju predsjedniku Odbora Miodragu Lakoviću i članovima naveo da je razlog takve njegove odlukje to što je “iz brojnih javnih nastupa političara prethodnih dana jasno da su političke partije, umjesto nadležnog Odbora za bezbjednost, na bazi sebi poznatih kriterijuma već donijele svoj sud o izvještajima koji su danas na dnevnom redu”.

“Takođe, cjelokupnoj javnosti krajnje je očigledno da, suprotno Poslovniku Skupštine Crne Gore, Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane i Zakonu o unutrašnjim poslovima, cilj današnjeg razmatranja izvještaja nije parlamentarni nadzor Skupštine nad radom policije. Da se zaista radi o parlamentarnom nadzoru on bi bio izvršen pravovremeno budući da se polugodišnji izvještaji dostavljaju Odboru 1. juna i 1. decembra tekuće godine kako bi ih Odbor razmotrio do kraja redovnih zasijedanja. Odboru, ali i javnosti, poznato je i da je Skupština, neblagovremenim razmatranjem prihvatila ove izvještaje kako to i proizilazi iz presude Upravnog suda Crne Gore U.br. 12564/2023 od 07. 11. 2023. godine”, naveo je Brđanin.

Dodaje da je sjednica Odbora zakazana svega nekoliko dana nakon što je po sudskoj presudi, nakon druge nezakonite smjene, vraćen na poziciju direktora Uprave policije te da u tome leži “očiglednost da po srijedi nije parlamentarni nadzor.

“Tome treba dodati i da je javno iskomunicirano odmah po donošenju presude da treba zakazati sjednicu Odbora i izjasniti se negativno o izvještajima kako bi se tako fingirala “zakonita” procedura novog razrješenja. Vrijedi ukazati i da se od svih do sada nerazmatranih posebnih izvještaja, iz člana 16 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima, na dnevni red sjednice Odbora stavljaju samo dva. Konačno, ostaće zabilježeno i to da parlamentarni nadzor izgleda tako da cjelokupna javnost zna da izvještaji neće biti usvojeni prije nego što su ih oni koji treba da vrše parlamentarni nadzor i pročitali, čime se suštinski i obesmišljava i funkcija koju taj mehanizam ima u demokratskom društvu. Na kraju, za slučaj da neki član ili članica Odbora, ipak odluči da postupi po Ustavu Crne Gore koji u članu 85 stav 1 propisuje da se poslanik opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju, u prilogu dostavljam izvode iz izvještaja Evropske komisije sa glavnim zapažanjima oko ovih izvještaja koji su predmet razmatranja, a kako bi odluku mogli temeljiti na argumentima objektivne strane, uz podsjećanje da se ne može javno zagovarati afirmacija evropskih standarda i dobrih praksi a iza zatvorenih vrata raditi suprotno onom što se upravo od strane institucija EU ističe kao usklađivanje sa istima i napredak”, poručio je Brđanin.

Izvor (naslovna fotografija):

Zoran Brđanin

Ostavite komentar

Komentari (0)

POVEZANI ČLANCI