test

Nekoliko pitanja za Monstat i članove opozicije u Odboru

Standard

14/02/2024

07:00

Piše: Predrag Boljević

Prošle neđelje pitah pismeno, a pretprošle usmeno, Odbor za praćenje primjene implementacije sporazuma o realizaciji popisa stanovnika, domaćinstava i stanova: bih li, kao znaveno lice, mogao pristupiti u narodni dom, da onako direktno, kako mi dolikuje, nešto priupitam predstavnike Monstata što nam ovaj i ovakav popis zgotoviše.

Rekoše mi da bi možda i mogao prić, ali da im prije toga rečem – zašto i što ću od njih zatražit da mi odgovore? Kako mi poručiše, biše me pozvali, ali mi valja prije toga da priupitam Monstat i da im rečem o česa bih priča, jer kako vele, biše da se pripreme da mi znaju odgovorit.

E pošto je tako, evo ja ovijem putem odlučih da im rečem o česa bih popriča pred crnogorskom javnošću, što i zašto bih ih pita.

Poštovani poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke, poštovani predstavnici Monstata ja bih ove rede da vas pitam sljedeće:

1. Zašto ste, pune dvije godine, tvrdili da je Monstat tehnički i tehnološki spreman za realizaciju popisa – iako nijeste bili spremni? 

2. Koji je razlog da smo posljednja zemlja Evrope i jedna od malobrojnijih u svijetu, koja još uvijek nije u statistički proces prikupljanja, unosa i obrade prikupljenih podataka uvela korišćenje savremenih Optical Character Recognition (OCR) tehnologija za mašinsko očitavanje prikupljenih podataka? 

Ovo vas pitam jer je nesporno da smo mi posljednja zemlja Evrope, Albanija je bila pretposlednja, koja je mehaničko očitavanje podataka prikupljenih tokom popisa stanovništva posredstvom OCR tehnologija uvela još davne 2010. godine.

SFRJ je od popisa 1981. godine počela koristiti mehaničko čitanje korišćenjem OCR tehnologija i svi popisi od tada – pa i oni u SRJ 1991. godine i SCG 2003. godine – rađeni su korišćenjem ove tehnologije.

Lično sam u Crnoj Gori, za potrebe sudske forenzike, po prvi put primijenio OCR tehnologije tokom izrade nalaza 2008. godine, kada sam izvršio konverziju podataka odštampanih na papiru, kako su operatori tada dostavljali listinge, u digitalni oblik pogodan za elektronsku obradu podataka.

OCR tehnologija bi u potpunosti eleminisala grešku operatora prilikom unosa. što je akutan izvor problema i nepovjerenja u kvalitet digitalizovanih podataka

3. Zašto menadžment i IT služba Monstata nijesu popisne listove, kao sve zemlje Evrope, priredili na način koji bi omogućio mehaničko očitavanje?

Nedostatak OCR tehnoligija nije smio biti razlog da se popisni listovi P.1, P.2 i P.3 ne prirede i popunjavaju na način koji obezbjeđuje mašinsko čitanje, kako rade sve zemlje Evrope. Sama oprema za mašinsko čitanje sa pripadajućim softverom je mogla biti posuđena od neke od prijateljskih NATO zemalja, što ne bi bio nikakav problem.

4. Zašto je rukovodstvo Monstata prećutalo moj prijedlog, iz oktobra 2023. godine, koji sam predstavio posredstvom elektronskih i štampanih medija, a u kome sam predočio mogućnost – koja nam je u tom trenutku stajala na raspolaganju i sa aspekta finasija, tehnike, vremena i samog procesa popisa – za uvođenje OCR tehnologija za unos prikupljenih podataka? 

Moj prijedlog je obezbjeđivao mašinsko očitavanje primjenom OCR tehnologije, što je eliminisalo angažovanje operatora, kao mogućih izvora nepouzdanosti i narušavanja tajnosti podataka, čime ni na koji način nije mogao biti ugrožen proces popisa.

Prihvatanjem mog predloga, prikupljeni i digitalizovani podaci bi nesporno dobili na kredibiltetu, tajnosti i vjerodostojnosti.

5. Zašto ste umjesto JMBG, koji prema članu 4 stav 2 Zakona o centralnom registru stanovništva ,,… služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama“ – uveli posebne ID brojeve i propisali da JMBG nije obavezan i da se posredstvom njega neće moći vršiti provjera? 

Uzimajući u obzir važnost popisa sa aspekta prikupljanja podataka o naciji, vjeri i jeziku, valjalo bi odgovoriti kome je smetalo uspostavljanje dodatnog nivoa kontrole prikupljenog materijala.

Izostavljanje JMBG iz procesa kontrole prikupljenih podataka onemogućena je kontrola licima koja nijesu popisana, odnosno omogućena je zloupotreba njihovih ličnih podataka bez mogućnosti da ih spriječe.

Takođe, neprikupljanjem podataka o JMBG otežana je provjera prikupljenih podataka kroz uparivanje sa ostalim registrima koji se vode po službenoj dužnosti.

6. Zašto je štampano 2.000.000 popisnih listova bez serijskih brojeva?

Nedostatak serijskih brojeva onemogućava kontrolu i evidenciju broja iskorišćenih, neiskorišćenih i uništenih listova i predupređuje manipulacije.

7. Zašto je komisija, formirana shodno članu 26a odlukom Vlade Crne Gore, samoinicijativno odlučila da specifikaciju softvera sačini shodno članu 26b čime je srušen dogovor Vlade i opozicije i prevareni crnogorski građani koji su vjerovali u iskrenost i elementarno političko povjerenje i poštenje potpisnika sporazuma ?

8. Zašto ste Prvi izvještaj Komisije od 2.12.2023. godine zaštitili najnižim stepenom tajnosti INTERNO?

9. Javno objavljivanje kojih podataka ili činjenica iz njega mogu ugroziti rad Vlade ili Monstata, te ste odlučili zaštitit ga najnižim stepenom tajnosti INTERNO?

Iz prvog izvještaja je vidljivo da je Komisija na osnovu inicijative predstavnice Monstata, preglasavanjem odlučila da ne poštuje odluku Vlade Crne Gore shodno kojoj je formirana i da nije sačinila traženu i dogovorenu specifikaciju softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom popisa.

Specifikacija softvera za koji Monstat želi, i silu na sramotu hoće, da realizuje kroz javne nabavke, jeste prevarna radnja u odnosu na dogovoreno, jer:

– Ne omogućava da nepopisani građanin može provjeriti da li su njegovi podaci zloupotrijebljeni;

– Ne omogućava provjeru postojanja višestrukih upisa istog lica,

– Ne omogućava uparivanje sa registrom državljana koji ažurno vodi MUP CG i time se ne sprečava zloupotreba, ako postoji, da strani državljanin koji se upisao kao crnogorski državljanin, iako je ovaj vid moguće zloupotrebe veoma realan, a mogućnost sprečavanja objektivna i sigurna ona softverom nije predviđena.

– ne omogućava se eliminacija, ako postoji, lica koja ne postoje, a upisani su sa izmišljenim ličnim podacima. 

10. Zašto ste propustili da blagovremeno reagujete, ako ste pratili dinamiku i da u pojedinim opštinama proaktivno izvršite korekciju u radu popisivača?

11. Zašto ste dozvolili da se u posljednja dva dana popisa u Kotoru, Podgorici, Budvi, Tivtu i Danilovgradu popiše 38.337 lica a u ostalih 20 opština 16.478 lica?
Razlika u podacima je izvedena iz izvještaja Monstata dostavljenih Odboru za praćenje primjene implementacije sporazuma o realizaciji popisa stanovnika, domaćinstava i stanova na sjednicama od 26. decembra 2023. godine i od 25. januara 2024. godine.

12. Da li osjećate odgovornost i hoćete li podnijeti ostavku sa kompletnim menadžmentom i rukovodiocima IT sektora Monstata zbog omogućavanja:

– Nenamjerne ili namjerne greške prilikom unosa prikupljenih podataka, nekorišćenjem mogućnosti mašinskog očitavanja,

– Izostanak kontrole na višestruke upise lica u različitim ili istim popisnim krugovima, čime ste stvorili realnu mogućnost uvećanja ciljne populacije višestrukim upisom istog lica.

– Izostanak kontrole državljanstva popisanog lica, neuparivanjem sa registrom državljana Crne Gore koji vodi MUP Crne Gore, čime ste takođe omogućili uvećanje ciljne populacije upisom nepostojećih lica ili stranih državljana kao državljana Crne Gore.

– Uvećanja osnovice obračuna sabiranjem broja popisanih crnogorskih državljana sa 95.000 popisanih stranaca, od toga preko 50.000 državljana Srbije i Republike Srpske, po četiri sporna pitanja nacije, vjere, maternjeg jezika i onog kojim se uobičajno priča, i time lažnog prikaza nacionalne, vjerske i jezičke strukture crnogorske državotvorne populacije, kako je to urađeno i 2011. godine?

Prije nego što završim, pitao bih članove Odbora iz grupe takozvanih suverenističkih partija koje su iskazale želju da se pojavim na Odboru, jer ove druge nemam što pitati što već ne znam:

13. Da li ste, gospodo, svjesni da ste izigrani i prevareni i da ono što ste vi predstavili svojim glasačima da će da se radi i provjere koje treba da se realizuju, nije specificirano u softveru za čiju nabavku Monstat hoće da raspiše tender, niti će Monstat i parlamentarna pozicija dozvoliti da se rade bilo kakve provjere prikupljenih podataka, standardnim ili specijalno kreiranim softverom?

Ovo vas pitam, jer nijesam stekao utisak da ste razumjeli sadržinu Prvog izvještaj Komisije od 2.12. 2023. godine, koja je samoinicijativno preglasavanjem vašeg predstavnika, preśednika Komisije, koji je zbog toga podnio otavku, odlučila da neće da radi specifikaciju softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom popisa stanovništva, domaćinstava i stanova kako joj je naloženo, već nešto sasvim drugo što joj nije naloženo ili možda zbog velje tajnosti ni vi nijeste, kao ni ja dobili predmetni izvještaj.

14. Zbog svega navedenog, pitam vas hoćete li istupiti iz rada skupštinskog Odbora za praćenje primjene implementacije sporazuma o realizaciji popisa stanovnika, domaćinstava i stanova, i srušiti legitimitet ovako organizovanog i sprovedenog popisa; zatražiti odgovornost i smjenu rukovodstva Monstata zbog loše organizacije i vođenja procesa popisa i omogućavanje devijacija čiji smo svjedoci; zatražiti formiranje nove radne grupe dopunjene predstavnicima NVO sektora i stručne javnosti kao zainteresovane strane, sa zadatkom izrade potpuno novog plana obrade prikupljenih podataka, sa jasno preciziranim provjerama podataka, tehnikom i dinamikom obrade i prezentacije rezultata, čime bi ste obezbijedili da se povrati kredibilitet i povjerenje u prikupljene podatke i njihovu obradu?

Ja vas ne bih ima što drugo pitati, liše ovog što napisah, a što se mog prisustva vašim śednicama tiče, nije obavezno. Moj stručni dignitet je možda prejak za pojedine iz pozicije, a izgleda i za pojedine iz rukovodstva Monstata, pa da Vas svojim prisustvom ne bih dijelio, možemo i preskočit druženje, ali odgovore na ova pitanja ne možemo nikako preskočit, na njih valja dati odgovre crnogorskim grđanima, koji vas glasaše, sve dok pitaju blagim tonom.

Kao što rekoh – iako je od Monstata, mnogo je!

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Predrag Boljević

Ostavite komentar

Komentari (0)