test

Osnovana Crnogorska evropska partija: Sve za Crnu Goru, Crnu Goru ni za što

Standard

30/09/2023

16:44

Odluka da osnujemo Crnogorsku evropsku partiju je prije svega naša moralna, državotvorno-nacionalna, građanska i emancipatorska obaveza. To je misija koju moramo izvršiti u današnjim delikatnim i turbulentnim odnosima u našem društvu, poručili su osnovači.Na sjednici Inicijativnog odbora održanoj u Podgorici danas 30. septembta, utvrđen je naziv partije – Crnogorska evropska partija. Usvojen je Manifest za program partije, izabrane su radne grupe za izradu statuta i programa partije i donijeta odluka da se osnivački kongres partije održi 25. novembra 2023. godine.

“Potenciramo da je to naša rodoljubiva dužnost, sa plemenitim ciljem da pokušamo, organizovano i politički, u skladu sa postulatima međunaronog prava, Ustava Crne Gore i domaćeg zakonodavstva, zaustaviti nepovoljan i negativan proces urušavanja društvenih i državnih temelja, prije svega vrijednosti Crne Gore kao sekularne države”, navode iz Crnogorske evropske partije.

Crnogorsku evropsku partiju formiraju, kako kažu, sa ciljem kako bi organizovanim demokratskim političkim djelovanjem doprinijeli da bi se bolje i uspješnije zaštitila i učvrstila nezavisnost države Crne Gore i stabilizovala njena poljuljana međunarodna reputacija.

“Naša država treba da se kreće stazom punih evropskih integracionih procesa koji su ozbiljno dovedeni u pitanje. Naši građani, partije u Crnoj Gori, državni organi, institucije i unutrašnji faktori vlasti i moći moraju da budu svjesni činjenjice da je Crna Gora nezavisna i međunarodno priznata država i da su njeno dostojanstvo i suverenost neupitni, te da Crna Gora neće i ne smije pristati da bude kolonija ili gubernija bilo koga ili bilo čija, no slobodna zemlja koja čvrsto i principijelno njeguje i brani svoj suverenitet i ne pristaje na vazalni položaj. Toga moraju da budu svjesni i destabilizirajući faktori izvan Crne Gore”, navode iz partije

Navode da teže da Crna Gora umješnom politikom, bez lutanja, ostvari dostojanstvenu poziciju u međunarodnim odnosima.

Povezani članci

“Neophodno se sasvim okrenuti zapadnoj civilizaciji, kojoj Crna Gora treba po svemu da pripada, cijelim društvenim i državnim bićem, a ne samo formalno i deklarativno. Naša politika je odlučna, nepokolebljiva i potpuna privrženost punopravnom članstvu Crne Gore u NATO jer mi dosljedno baštinimo NATO sistem bezbjednosti i odbrane, njegov vrijednosti politički i idejni poredak. Odlučno osuđujemo brutalnu vojnu agresiju Rusije na nezavisnu državu Ukrajinu i snažno podržavamo oslobodilačku borbu ukrajinskog naroda protiv zlocinacke ruske agresije, borbu Ukrajine za svoju slobodu, nacionalni, državni subjektivitet i suverenitet”, poručuju osnivači.

Svjesni su, kažu, činjenice da je naša država faktički zaustavljena u evropskim integracijama, da ona stagnira, čak i nazaduje u njima.

“Zato se za njen evropski put moramo mnogo snažnije i jasnije boriti. Konstituišemo našu partiju da bi adekvatno štitili i potvrđivali jezički, kulturni i religijski crnogorski nacionalni identitet. Jednako ćemo ce se zalagati da se se zaštite i u punom smislu afirmišu i nacionalni identiteti i prava manje brojnih naroda u Crnoj Gori, saglasno Ustavu Crne Gore. Kao politička partija borićemo se za ponovnu afirmaciju građanske, višenacionalne i viševjerske strukture našeg društva, društva zasnovanog na principima jednakosti i evropskim demokratskim strandardima”, navode iz Crnogorske evropske partije.

Crnoj Gori je, po njihovim riječima, potrebno ozdravljenje i nova energija.

Energija bez kalkulacija, sa ljudima spremnim da djeluju u političkoj utakmici jasno i bez uzmaka, bez profiterskih namjera, stameno u akciji za pravedno društvo u Crnoj Gori, ukazuju iz partije.

“Djelovaćeno legitimno i ustavno protiv rasprostranjenih, štetnih i retrogradnih procesa razarajućeg djelovanja velikosrpskog klero-nacional-šovinizama koji devastiraju biće Crne Gore, njen ustavni sistem i postulate građanske države i društva. Među političkim legitimnim barijerama tim negativnim procesima mora biti Crnogorska evropska partija, čije će djelovanje vjerujemo za Crnu Goru biti motivaciono, emancipatorsko i ljekovito. Mozemo i hoćemo zaustaviti loše trendove pasivizma, malodušnosti, razočarenja, defetizma, neorganizovanosti i dezorjentisanosti koji su jako izraženi kod političkih i drugih snaga bivšeg političkog suverenističkog bloka. Smatramo da su malodušnost, defetizam i pasivizam ravni kapitulaciji i to ne prihvatamo kao stanje ni soluciju. Odlučni smo na organizovanu, politički legalnu akciju za pravo, čast i slobodu Crnu Gore. Za emancipaciju i evropeizaciju naše Crne Gore”, poručuju osnivači.

To će, kako kažu, raditi bez “trulih” kompromisa i bez primisli da bi se mogla prihvatiti bilo kakva politička kapitulacija pred, kako kažu, “reinkarniranim ili povampirenim nasrtajima na sekularni ustavni karakter Crne Gore”.

“Postojani smo, ustavno i zakonski na braniku Crne Gore koja je izložena negaciji i oduzimanju prava nacionalnim Crnogorcima i drugim ravnopravnim manje brojnim narodima u njoj. Mi pokazujemo da nam nije prihvatljivo, jer to nije legalno ni legitimno, da je bilo koji Crnogorac ili građanin Crne Gore spreman na predaju ili prodaju Crne Gore za srebrenjake, položaje ili bilo kakve apanaže, sinekure. Mi smatramo da se države i nacije ne mijenjaju kao što se razmjenjuje ili trguje roba na pazaru. Ne prihvatamo da budemo oportunisti, a najmanje da kupimo mrvice sa tuđe trpeze. Jedino što nam pristoji je da se časno, pošteno, hrabro i etički borimo za Crnu Goru i njeno dostojanstvo, za nacionalna prava Crnogoraca i drugih nacija egalitarno u demokratkoj zajednici slobodnih ljudi i građana, u zakonitoj političkoj borbi, na koju smo prinuđeni, za spas države i nacije kojoj svim svojim bićem pripadamo. Oni koji misle da građansko i nacionalno ne stanuju zajedno griješe, jer je nacionalno izraz građanskog, a građansko izraz nacionalnog, visenacionalnog i multivjerskog. Oni čine nerazdvojno jedinstvo Crne Gore. Ravnopravnost svih građana i kolektivnih identiteta neophodan je uslov skladnog života u Crnoj Gori”, navode iz Crnogorske evropske partije.

Ne može se, ističu, graditi i čuvati Crna Gora ako se Crnogorci asimiluju, ako im se “briše, prepravlja i krade istorija, ako im se otima državna, nacionalna i kulturna baština i daje drugima u svojinu ili posjed, ako se Crnoj Gori oduzimaju njeni vitalni resursi i koriste na način koji nije dobar za Crnu Goru i njene građane”.

“Što ne želimo za sebe, ne želimo i nećemo ni drugima da se dešava. Pravo prestaje tada kad počne njegova zloupotreba. Držimo se principa ne čini drugima ono što ne želiš da drugi učini tebi. Nasi prioritet su zalaganje za puni ekonomski suverenitet i napredak Crne Gore, borba protiv zloupotreba vlasti, nezakonitog bogaćenja, organizovanog kriminala i korupcije koji su pogubni po crnogorsko društvo. Gradićemo Crnu Goru kao državu slobodnih ljudi jednakih šansi, kao društvo u kome će socijalna pravda, demokratska prava i slobode biti na najvišem nivou. Beskompromisno smo opredijeljeni za državu bez diskriminacije na ličnoj, nacionalnoj, kulturnoj, vjerskoj, rasnoj, rodnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi”, navode u saopštenju.

Crnogorska evropska partija će se, kako su kazali, zalagati za bolji život građana Crne Gore i za što veća prava socijalno ugroženih slojeva stanovništva.

“Insistiraćemo da se adekvatno zakonski zaštite, u državnom i društvenom interesu, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi na izvornim principima ekološke države, kao i privredni potencijali Crne Gore i da se njima upravlja savjesno i odgovorno u javnom interesu. Bićemo uporni u angažmanu da enormna prirodna bogatstva Crne Gore budu valorizovana na zakonit i kvalitetan način i da budu u funkciji boljeg života naših građana, ekonomskog razvoja društva i države. Ljudski resursi su ogromno bogatstvo i mi ćemo nastojati da se stvori povoljan društveni ambijent da stručnjaci iz naše zemlje ne moraju više napuštati Crnu Goru i odlaziti na rad u inostranstvo đe ostvaruju normalnu zaradu i pristojan život, već da to mogu ostvariti u sopstvenoj državi”, poručuju osnivači.

Uvjereni su da je za napredak Crne Gore neophodno da se cijeni i valorizuje znanje na adekvatan način, a znanje je, kažu, najveći kapital na kome počiva društveni i državni progres.

“Posebno ćemo se boriti za očuvanje i zaštitu kulturne baštine, njegovanje i progres multikulturalnog života u Crnoj Gori i kreativnog duha pojedinaca. U tom smislu Crnogorska evropska partija će se boriti protiv dosadašnjeg neadekvatnog odnosa državnih vlasti prema našoj dijaspori i da naša dijaspora bude više integrisana u politički i drugi život u matičnoj državi, ma đe se naši gradjani nalazili. Smatramo da naša dijaspora po svemu zaslužuje puno bolji tretman i drugačiji odnos prema njoj nego što je to do sada bio slučaj. Naša dijaspora je blago Crne Gore i ona se mora posebno vrjednovati i uvažavati”, ističu osnivači.

Nema, poručuju, Crne Gore bez Crnogoraca, niti sa potlačenim ili diskriminisanim Crnogorcima kojima se onemogućava pristup Vladi i drugim državnim organima i mjestima na kojima se donose odluke.

“Mi ćemo se ustavnim i zakonskim sredstvima boriti da budemo relevantna politička parlamentarna snaga koja će odlučivati o formiranju vlasti samostalno ili u koaliciji na zdravim i principijelnim osnovama sa nama ideološki, programski srodnim strankama. Mi nijesmo za koristoljubive, nepincipijelne i neideološke političke, izborne ili postizborne koalicije. Sa Crnom Gorom ne smije biti bilo kakve i bilo s kime pogodbe ili trgovine, niti nikakvih političkih saveza sa onim političkim i drugim subjektima koji joj ne čine i ne misle dobro i koji nijesu djelima i iskreno za njeno članstvo u NATO-u i za proces njene integracije u EU”, navode u saopštenju.

Smatraju da Crnogorska evropska partija treba da pomogne da Crna Gora krene putem oporavka, da se zaštiti i afirmiše crnogorski nacionalni identitet, koji ne počiva i nikad nije počivao na osporovanju, diskriminaciji ili uskraćivanju prava drugih građana, identiteta, nacija i vjera.

“Naprotiv, Crnogorska evropska partija može i želi da doprinose da se ojača Crna Gora i da se ona udalji od provalije u koju se konstantno već duže vrijeme gura od činioca vlasti i centara moći. Crnogorska evropska partija, ne želi da se Crna Gora pretvara u federaciju naroda ili nacija, jer je Crna Gora unitarna drzava, onakva kakvom je njen Ustav propisao. Ne želimo i nećemo biti stranka koja će biti kopija, produžena ruka, satelit ili ekspozitura bilo koje druge stranke i bilo kog postojećeg političkog ili drugog subjekta. Nijesmo partija političkih i drugih vodonoša, koji bi radili za nekog drugog, posredno ili neposredno, za bivšu ili aktuelnu vlast”, pojasnili su osnivači partije.

Posvećeno će, kažu, raditi samo za dobro Crne Gore, “a ne za bilo koga drugoga”.

“Bićemo opoziciona partija, koja ima jasan otklon kako od bivše vlasti, i svih anomalija koje je napravila, tako i od režima koji je nastao nakon 30. avgusta 2020.godine, za koga smatramo da je nanio ogromnu štetu Crnoj Gori i njenim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Nećemo biti podupirač bilo koje druge patrije, već autentična partija koja će posve samostalno i nezavisno odlučivati o svim političkim pitanjima i to preko svojih stranačkih organa. Naša svetinje je naša drzava koja treba da bude zemlja pune vladavine prava, država ustrojena na principima uspostave pravednog društva, u kojoj će pravosuđe biti stvarno nezavisno, država ravnopravnih građana, nacija i vjera, država bez diskriminacije i asimilacije drugih identiteta. Mi smo partija koja okuplja rodoljube Crne Gore svih nacija i vjera odane njenom Ustavu, i koji će se boriti za njen sveukupni prosperitet. Za nas je država Crna Gora domovina, a ne imovina”, zaključuju iz Crnogorske evropske partije.

Izvor: AntenaM
Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)