test

Odovićev resor djelimično odbio i djelimično prihvatio žalbu Đukanovića, predmet o Kočanima ide na Upravni sud

Standard

21/06/2024

06:56

Odlukom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine djelimično je usvojena žalba bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u odnosu na rješenje inspektora Aleksandra Todorovića kojim je, 4. aprila prošle godine, naloženo da se ruše njegovi objekti na porodičnom imanju u Kočanima.

Po odluci resora kojim sada rukovodi Janko Odović, jedan od objekata – može da se ruši, jer navodno ne postoji dokument o zahtjevu za njegovu legalizaciju. Žalba je prihvaćena u odnosu na drugi objekat.

“Potvrđuje se rješenje urbanističko-građevinskog inspektora, broj: UPI 12119-042123-363/1 od 4. aprila 2023. godine u stavu I, alineja I i u tom dijelu žalba se odbija kao neosnovana; poništava se stav I, alineja 2 rješenja urbanističko-građevinskog inspektora, broj: UPI 12119-042123-363/1 od 4. aprila 2023.godine i u tom dijelu žalba se usvaja i predmet se vraća na ponovni postupak i odlučivanje prvostepenom organu. Odbija se zahtjev za naknadu troškova postupka”, navodi se u rješenju Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Ministarstvo je, dakle, prihvatilo postupak inspektora Todorovića koji je rješenje okačio o kapiju imanja, tvrdeći da ne zna ko je vlasnik nekretnine, iako je u katastru upisano ime bivšeg predsjednika Crne Gore – Mila Đukanovića.

Rješenje Ministarstva urbanizma

U Upravnom sudu je 21. marta ove godine održano ročište po tužbi Đukanovića, kojeg zastupa advokatica Ana Đukanović, zbog ćutanja uprave Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU) na čijem je čelu bila Ana Novaković-Đurović.

Ovaj resor skoro godinu nije odlučio o Đukanovićevoj žalbi na odluku da se poruše njegovi objekti izgrađeni na porodičnom imanju u Kočanima u opštini Nikšić. Na posljednjem ročištu nije se pojavio niko iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koje je nasljednik tuženog resora.

U tužbi se navodi da je urbanističko-građevinski inspektor Aleksandar Todorović 4. aprila prošle godine naredio rušenje objekata, na šta su Đukanovići 25. aprila izjavili žalbu MEPPU.

Dodatno su tražili i da se odloži izvršenje, odnosno rušenje, ali do dana podnošenje tužbe nijesu dobili odluku po žalbi. Zakon o inspekcijskom nadzoru predviđa da se izvršenje može odložiti do donošenje odluke o žalbi, a da se o tom prijedlogu mora odlučiti u roku od tri dana.

Advokatica Đukanović je izjavila žalbu zbog ćutanja MEPPU, jer nije u zakonskom roku odlučilo o njihovom prijedlogu za odlaganje rješenja. Ona je u martu ove godine ocijenila da je nonsens što već godinu ništa nije odlučeno.

“Tužena strana nije ispoštovala nijedan rok niti je došlo do odlaganja rješenja. Kako žalba ne odlaže izvršenje rješenja, odnosno rušenje nijesmo sigurni da li se može desiti da neko dođe da ruši objekte, jer ne vjerujemo više ovom organu, pa su sve oči uprte u ovaj sud”, kazala je Đukanović, dodajući da se na ovaj način svakom građaninu oduzimaju prava.

Đukanović je, pozivajući se na odredbe Zakona o upravnom sporu, od suda tražila da donese odluku u sporu pune jurisdikcije, odnosno da odluči o njihovoj žalbi imajući u vidu da to nije uradio MEPPU.

U žalbi protiv rješenja MEPPU o rušenju dvije kuće od 170 i 89 kvadrata se navodi da je postupak nezakonito vođen, da stranci nije bilo dozvoljeno da učestvuje niti im je uručeno rješenje, te da nije se odlučivalo o Đukanovićevom zahtjevu za izuzeće inspektora.

Ukazali su da je inspektor prenebregnuo činjenicu da su podnijeli zahtjev za legalizaciju objekata, što je, kako se ocjenjuje u tužbi, prethodno pitanje. Tvrde da je postupak u vezi s rušenjem morao biti prekinut dok se ne odluči o zahtjevu za legalizaciju.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

imanje Mila Đukanović

Ostavite komentar

Komentari (0)