test

Darko Vukčević imenovan za direktora UIKS-a

Standard

13/06/2024

16:08

Vlada je, na danas održanoj 35. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

 1. Rješenje o imenovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom na čelu sa dr Srđan Pavićević, potpredsjednikom Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu,
 2. Rješenje o određivanju Stevana Đurišića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za strateško planiranje u Ministarstvu sporta i mladih,
 3. Rješenje o razrješenju članica Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore dr Sonje Radović Jelovac i dr Tatjane Ćalasan,
 4. Rješenje o imenovanju dr Natalije Čađenović za članicu Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore,
 5. Rješenje o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka mr Gorana Bjelanovića,
 6. Rješenje o imenovanju Pavla Simonovića za direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka,
 7. Odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na godišnjoj Skupštini članova društva „MOL Trening Centar (Evropa)“ d. o. o. Bijela,
 8. Rješenje o imenovanju Darka Vukčevića za direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
 9. Odredila Tanju Dašić za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica,
 10. Predložila Skupštini akcionara „Novi prvoborac“ AD Herceg Novi da za člana Odbora direktora ovog Društva izabere majora Aleksandra Novosela,
 11. Odredila Dejana Uskokovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXI redovnoj Skupštini akcionara „Novi prvoborac“ AD Herceg Novi,
 12. Rješenje o određivanju Dragutina Kalezića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i praćenje primjene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja,
 13. Predložila Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Besmira Muratija, Ninu Abramović i Anu Ćetković,
 14. Odredila Nikolu Tomaševića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj,
 15. Rješenje o imenovanju mr Vladana Raičevića za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju

16.Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za IPA fondove i druge međunarodne izvore finansija u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Kane Tomašević.

Izvor (naslovna fotografija):

Darko Vukčević

Ostavite komentar

Komentari (0)